Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

technik ochrony środowiska

Koordynuje prace w zakresie ochrony powietrza, wód, powierzchni ziemi, ochrony przed hałasem, wibracjami i promieniowaniem oraz ochrony przyrody, monitoruje poziom zanieczyszczeń środowiska, określa parametry uzdatniania i oczyszczania ścieków, klasyfikuje i identyfikuje różnego rodzaju odpady, prowadzi proste badania technologiczne w zakresie ochrony środowiska; ... >> technik ochrony środowiska

Żagań - lista jednostek, w których odbywa się nauka kierunku
technik ochrony środowiska:

Inne kierunki, których możesz uczyć się w tym mieście:

technik odlewnik Żagań
technik ogrodnik Żagań
technik optyk Żagań
technik organizacji produkcji Żagań
technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej Żagań
technik organizacji reklamy Żagań
technik organizacji usług gastronomicznych Żagań
technik ortopeda Żagań
technik papiernictwa Żagań
technik pojazdów samochodowych Żagań
technik poligraf Żagań
technik pożarnictwa Żagań
technik prac biurowych Żagań
technik procesów drukowania Żagań
technik procesów introligatorskich Żagań
technik przeróbki kopalin stałych Żagań
technik przetwórstwa mleczarskiego Żagań
technik przetwórstwa tworzyw sztucznych Żagań
technik pszczelarz Żagań
technik rachunkowości Żagań
technik realizacji dźwięku Żagań
technik realizacji nagrań i nagłośnień Żagań
technik renowacji elementów architektury Żagań
technik rolnik Żagań
technik rybactwa śródlądowego Żagań
technik rybołówstwa morskiego Żagań
technik rzemiosł artystycznych Żagań
technik spedytor Żagań
technik sterylizacji medycznej Żagań
technik technologii ceramicznej Żagań
technik technologii chemicznej Żagań
technik technologii drewna Żagań
technik technologii materiałów budowlanych Żagań
technik technologii odzieży Żagań
technik technologii szkła Żagań
technik technologii wyrobów skórzanych Żagań
technik technologii żywienia Żagań
technik technologii żywności Żagań
technik teleinformatyk Żagań
technik telekomunikacji Żagań
technik transportu drogowego Żagań
technik transportu kolejowego Żagań
technik turystyki Żagań
technik turystyki wiejskiej Żagań
technik tyfloinformatyk Żagań
technik urządzeń audiowizualnych Żagań
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Żagań
technik urządzeń ruchu lotniczego Żagań
technik urządzeń sanitarnych Żagań
technik usług fryzjerskich Żagań

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie