Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

technik gazownictwa

Technik gazownictwa specjalizuje się w sieciach i instalacjach gazowych. Jest przygotowany do ich eksploatacji a także ocenia ich stan techniczny, przeprowadza przeglądy, naprawy, konserwacje i remonty. Rozdziela, zleca i nadzoruje wykonywanie robót montażowych i ich odbiór. Prowadzi dokumentację budowy. Opracowuje proste projekty instalacji gazowych.

W czasie nauki uczniowie ... >> technik gazownictwa

Wa��cz - lista jednostek, w których odbywa się nauka kierunku
technik gazownictwa:

Inne kierunki, których możesz uczyć się w tym mieście:

technik geodeta Wa��cz
technik geofizyk Wa��cz
technik geolog Wa��cz
technik górnictwa Wa��cz
technik górnictwa odkrywkowego Wa��cz
technik górnictwa otworowego Wa��cz
technik górnictwa podziemnego Wa��cz
technik handlowiec Wa��cz
technik hodowca koni Wa��cz
technik hodowca zwierząt Wa��cz
technik hotelarstwa Wa��cz
technik hutnik Wa��cz
technik hydrolog Wa��cz
technik informacji naukowej Wa��cz
technik informatyk Wa��cz
technik instalacji sanitarnych Wa��cz
technik instrumentów muzycznych Wa��cz
technik inżynierii środowiska Wa��cz
technik inżynierii środowiska i melioracji Wa��cz
technik księgarstwa Wa��cz
technik leśnik Wa��cz
technik logistyk Wa��cz
technik masażysta Wa��cz
technik materiałów wiążących Wa��cz
technik mechanik Wa��cz
technik mechanik lotniczy Wa��cz
technik mechanik maszyn i urządzeń górniczych Wa��cz
technik mechanik okrętowy Wa��cz
technik mechanizacji rolnictwa Wa��cz
technik mechatronik Wa��cz
technik meteorolog Wa��cz
technik metrolog Wa��cz
technik nawigator morski Wa��cz
technik normowania pracy Wa��cz
technik obsługi turystycznej Wa��cz
technik obuwnik Wa��cz
technik ochrony fizycznej osób i mienia Wa��cz
technik ochrony środowiska Wa��cz
technik odlewnik Wa��cz
technik ogrodnik Wa��cz
technik optyk Wa��cz
technik organizacji produkcji Wa��cz
technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej Wa��cz
technik organizacji reklamy Wa��cz
technik organizacji usług gastronomicznych Wa��cz
technik ortopeda Wa��cz
technik papiernictwa Wa��cz
technik pojazdów samochodowych Wa��cz
technik poligraf Wa��cz
technik pożarnictwa Wa��cz

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie