Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

technik transportu drogowego

Technik transportu drogowego - symbol cyfrowy 342[05]

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:

 1. charakteryzować środki transportu drogowego;
 2. charakteryzować transport drogowy rzeczy i osób oraz organizację rynku przewozów drogowych;
 3. posługiwać się dokumentami eksploatacyjnymi środków transportu drogowego;
 4. dobierać materiały stosowane podczas eksploatacji środków transportu drogowego;
 5. posługiwać się mapami drogowymi, tradycyjnymi i elektronicznymi;
 6. dobierać środki transportu drogowego do rodzaju przewożonego towaru;
 7. wykorzystywać środki transportu drogowego zgodnie z ich przeznaczeniem;
 8. prowadzić i obsługiwać pojazdy samochodowe w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kat. C + E;
 9. wykonywać usługi transportowe zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 10. oceniać stan techniczny środków transportu drogowego;
 11. wykonywać obsługę techniczną środków transportu drogowego;
 12. charakteryzować rodzaje ubezpieczeń środków transportu drogowego i przewożonych ładunków;
 13. organizować i nadzorować transport drogowy;
 14. obliczać koszty eksploatacji środków transportu drogowego;
 15. sporządzać kalkulacje i obliczać koszty przewozu rzeczy i osób;
 16. sporządzać dokumentację pracy kierowcy;
 17. określać zagrożenia związane z wykonywaniem zawodu, bezpieczeństwem na drodze i bezpieczeństwem środowiska;
 18. komunikować się z klientem podczas wykonywania zadań zawodowych;
 19. kształtować wizerunek przedsiębiorstwa transportu drogowego;
 20. stosować programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań zawodowych;
 21. posługiwać się językiem obcym w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań zawodowych;
 22. stosować przepisy prawa dotyczące wykonywania transportu drogowego;
 23. stosować przepisy prawa dotyczące wykonywanych zadań zawodowych;
 24. przestrzegać przepisów prawa dotyczących działalności gospodarczej;
 25. przestrzegać przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;
 26. organizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
 27. kierować zespołem pracowników;
 28. stosować przepisy Kodeksu pracy dotyczące praw i obowiązków pracownika i pracodawcy;
 29. udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy i wypadkach drogowych;
 30. korzystać z różnych źródeł informacji oraz doradztwa specjalistycznego;
 31. prowadzić działalność gospodarczą.

Nauka kierunku w wybranym województwie:

technik transportu drogowego DOLNOŚLĄSKIE
technik transportu drogowego KUJAWSKO-POMORSKIE
technik transportu drogowego LUBELSKIE
technik transportu drogowego LUBUSKIE
technik transportu drogowego ŁÓDZKIE
technik transportu drogowego MAŁOPOLSKIE
technik transportu drogowego MAZOWIECKIE
technik transportu drogowego OPOLSKIE
technik transportu drogowego PODKARPACKIE
technik transportu drogowego PODLASKIE
technik transportu drogowego POMORSKIE
technik transportu drogowego ŚLĄSKIE
technik transportu drogowego ŚWIĘTOKRZYSKIE
technik transportu drogowego WARMIŃSKO-MAZURSKIE
technik transportu drogowego WIELKOPOLSKIE
technik transportu drogowego ZACHODNIOPOMORSKIE

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie