Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

technik ochrony środowiska

Koordynuje prace w zakresie ochrony powietrza, wód, powierzchni ziemi, ochrony przed hałasem, wibracjami i promieniowaniem oraz ochrony przyrody, monitoruje poziom zanieczyszczeń środowiska, określa parametry uzdatniania i oczyszczania ścieków, klasyfikuje i identyfikuje różnego rodzaju odpady, prowadzi proste badania technologiczne w zakresie ochrony środowiska; współuczestniczy w opracowywaniu regionalnych analiz zagrożeń środowiska, wprowadza w życie zasady racjonalnego gospodarowania zasobami środowiska naturalnego, posługuje się normami jakości środowiska obowiązującymi w krajach UE.

Zadania zawodowe
 • prowadzenie eksploatacji obiektów, urządzeń i instalacji związanych ze składowaniem odpadów, uzdatnianiem wody i oczyszczaniem ścieków
 • monitorowanie poziomu zanieczyszczeń w powietrzu, wodzie i glebie
 • określanie stanu zanieczyszczeń środowiska oraz zmian zachodzących na skutek działalności człowieka
 • oznaczanie parametrów określających stopień zanieczyszczenia wody, powietrza, poziom hałasu i stopień zanieczyszczenia gruntów i gleby
 • określanie zgodności z normami oczyszczania ścieków, powietrza i odpadów
 • wykonywanie pomiarów poziomu hałasu i drgań mechanicznych
 • badanie i kontrolowanie emisji i imisji zanieczyszczeń
 • sporządzanie bilansów zanieczyszczeń odprowadzanych do powietrza, wód i ziemi
 • obsługiwanie typowych dla techniki ochrony środowiska urządzeń i aparatury kontrolno-pomiarowej
 • przygotowywanie propozycji zarządzania środowiskiem na szczeblu lokalnym oraz prowadzenie kampanii na rzecz poprawy stanu środowiska, a w szczególności w zakresie edukacji ekologicznej
 • posługiwanie się techniką komputerową; normowanie pracy sprzętu, taboru oraz podległych brygad
 • wykorzystywanie w działalności zawodowej znajomości procesów zachodzących w gospodarce rynkowej
 • przestrzeganie stosowania przepisów prawa dotyczących ochrony przyrody oraz ochrony i kształtowania środowiska
Przedmioty zawodowe
obiekty budowlane w środowisku, badanie i ocena stanu środowiska, prawne aspekty ochrony środowiska, monitoring środowiska, inżynieria środowiska, gospodarka wodna, podstawy przedsiębiorczości

Nauka kierunku w wybranym województwie:

technik ochrony środowiska DOLNOŚLĄSKIE
technik ochrony środowiska KUJAWSKO-POMORSKIE
technik ochrony środowiska LUBELSKIE
technik ochrony środowiska LUBUSKIE
technik ochrony środowiska ŁÓDZKIE
technik ochrony środowiska MAŁOPOLSKIE
technik ochrony środowiska MAZOWIECKIE
technik ochrony środowiska OPOLSKIE
technik ochrony środowiska PODKARPACKIE
technik ochrony środowiska PODLASKIE
technik ochrony środowiska POMORSKIE
technik ochrony środowiska ŚLĄSKIE
technik ochrony środowiska ŚWIĘTOKRZYSKIE
technik ochrony środowiska WARMIŃSKO-MAZURSKIE
technik ochrony środowiska WIELKOPOLSKIE
technik ochrony środowiska ZACHODNIOPOMORSKIE

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie