Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

technik górnictwa

Planuje, nadzoruje lub prowadzi procesy produkcyjne w kopalniach oraz przygotowuje dokumentację techniczno-ruchową w zakładach górnictwa nafty i gazu, eksploatacji wód mineralnych, eksploatacji siarki oraz soli kamiennej. Nadzoruje przestrzeganie zasad prawa geologicznego i górniczego, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska naturalnego.

Zadania zawodowe
  • organizowanie pracy zespołom pracowników wykonującym określone zadania, zgodnie z normami technicznymi i jakościowymi, z uwzględnieniem zasad ekonomicznych oraz zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy
  • kierowanie prawidłowym przebiegiem procesu technologicznego na danym odcinku lub stanowisku pracy
  • prowadzenie ścisłej ewidencji podległego zespołu pracowników na danej zmianie roboczej
  • racjonalne gospodarowanie eksploatowanym złożem
  • uczestniczenie w procesach technologicznych i kierowanie prawidłowym ich przebiegiem w zależności od warunków terenowych i geologicznych oraz rodzaju i przeznaczenia otworu
  • kierowanie pracami zabezpieczającymi teren prowadzonych robót górniczych
  • kontrolowanie stanu technicznego powierzonych maszyn i urządzeń górniczych, przeróbczych i obróbczych
  • racjonalne gospodarowanie eksploatowanym złożem
  • prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej zużytych materiałów, surowców, godzin pracy pracowników i urządzeń

Nauka kierunku w wybranym województwie:

technik górnictwa DOLNOŚLĄSKIE
technik górnictwa KUJAWSKO-POMORSKIE
technik górnictwa LUBELSKIE
technik górnictwa LUBUSKIE
technik górnictwa ŁÓDZKIE
technik górnictwa MAŁOPOLSKIE
technik górnictwa MAZOWIECKIE
technik górnictwa OPOLSKIE
technik górnictwa PODKARPACKIE
technik górnictwa PODLASKIE
technik górnictwa POMORSKIE
technik górnictwa ŚLĄSKIE
technik górnictwa ŚWIĘTOKRZYSKIE
technik górnictwa WARMIŃSKO-MAZURSKIE
technik górnictwa WIELKOPOLSKIE
technik górnictwa ZACHODNIOPOMORSKIE

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie