Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

technik eksploatacji portów i terminali

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. posługiwania się fachowym słownictwem dotyczącym portów, terminali i lotnisk
 2. korzystania z różnych dokumentów i aktów prawnych dotyczących portów, terminali i lotnisk
 3. magazynowania ładunków, w tym ponadgabarytowych, niebezpiecznych i żywych zwierząt, w portach i terminalach
 4. obsługiwania ładunków, w tym kontenerowych, w portach i terminalach
 5. obsługiwania środków transportu w portach morskich i rzecznych, terminalach samochodowych, kolejowych i lotniczych
 6. sporządzania dokumentów związanych z przeładunkiem i magazynowaniem towarów
 7. dobierania środków transportu i urządzeń przeładunkowych do obsługi portów i terminali
 8. dobierania opakowań jednostkowych i transportowych oraz prowadzenia gospodarki opakowaniami i kontenerami
 9. obsługiwania zintegrowanych systemów informatycznych stosowanych w organizacji pracy portów i terminali
 10. rozpatrywania reklamacji zgodnie z trybem określonym w umowie, dotyczących obsługi ładunków lub osób w portach i terminalach
 11. obliczania kosztów przeładunku, magazynowania towarów i obsługi pasażerów
 12. organizowania i prowadzenia eksploatacji urządzeń transportu bliskiego
 13. organizowania i wykonywania konserwacji, przeglądów okresowych, napraw i badań diagnostycznych urządzeń transportu bliskiego
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali może podejmować pracę w:
 1. terminalach lotniczych, samochodowych i kolejowych
 2. działach przedsiębiorstw transportowo-spedycyjnych
 3. agencjach obsługi portów rzecznych, morskich i lotniczych
 4. portach morskich i rzecznych

Nauka kierunku w wybranym województwie:

technik eksploatacji portów i terminali DOLNOŚLĄSKIE
technik eksploatacji portów i terminali KUJAWSKO-POMORSKIE
technik eksploatacji portów i terminali LUBELSKIE
technik eksploatacji portów i terminali LUBUSKIE
technik eksploatacji portów i terminali ŁÓDZKIE
technik eksploatacji portów i terminali MAŁOPOLSKIE
technik eksploatacji portów i terminali MAZOWIECKIE
technik eksploatacji portów i terminali OPOLSKIE
technik eksploatacji portów i terminali PODKARPACKIE
technik eksploatacji portów i terminali PODLASKIE
technik eksploatacji portów i terminali POMORSKIE
technik eksploatacji portów i terminali ŚLĄSKIE
technik eksploatacji portów i terminali ŚWIĘTOKRZYSKIE
technik eksploatacji portów i terminali WARMIŃSKO-MAZURSKIE
technik eksploatacji portów i terminali WIELKOPOLSKIE
technik eksploatacji portów i terminali ZACHODNIOPOMORSKIE

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie