Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

technik dróg i mostów kolejowych

Opracowuje projekty wykonawcze, techniczne, geodezyjne, sporządza kosztorysy budowy dróg i mostów kolejowych; zapewnia ciągłość pracy bocznicy, zgodnie z opracowanym regulaminem i potrzebami zakładu, posługując się standardową aparaturą pomiarową i narzędziami, pozwalającymi na określanie i poprawę parametrów geodezyjnych toru.

Zadania zawodowe
  • posługiwanie się dokumentacją techniczną i organizacyjną robót na drogach i mostach kolejowych oraz wykonywanie szkiców i rysunków budowlanych
  • projektowanie nieskomplikowanych elementów konstrukcyjnych na podstawie obliczeń statycznych, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami prawa budowlanego oraz obowiązującymi normami
  • kierowanie pracą zespołów ludzkich i sprzętu wykonawczego lub kontrolnego w obszarze skrajni kolejowej
  • dobieranie, montowanie i rozmontowywanie urządzeń linii kolejowych, stanowiących wyposażenie w przypadku awarii bądź remontów mostów o małej rozpiętości
  • współpraca z administracją drogową oraz służbami specjalistycznymi (strażą pożarną) w przypadkach klęsk żywiołowych lub innych zagrożeń
  • wykonywanie obliczeń statycznych elementów konstrukcyjnych dróg i mostów kolejowych oraz badań laboratoryjnych materiałów drogowych
  • wykonywanie pomiarów niezbędnych przy prowadzeniu robót drogowych i mostowych, określanie właściwości gruntów i ich zastosowania
  • opracowywanie projektów organizacji budowy dróg i mostów oraz zagospodarowania placu budowy

Nauka kierunku w wybranym województwie:

technik budownictwa dróg i mostów kolejowych DOLNOŚLĄSKIE
technik budownictwa dróg i mostów kolejowych KUJAWSKO-POMORSKIE
technik budownictwa dróg i mostów kolejowych LUBELSKIE
technik budownictwa dróg i mostów kolejowych LUBUSKIE
technik budownictwa dróg i mostów kolejowych ŁÓDZKIE
technik budownictwa dróg i mostów kolejowych MAŁOPOLSKIE
technik budownictwa dróg i mostów kolejowych MAZOWIECKIE
technik budownictwa dróg i mostów kolejowych OPOLSKIE
technik budownictwa dróg i mostów kolejowych PODKARPACKIE
technik budownictwa dróg i mostów kolejowych PODLASKIE
technik budownictwa dróg i mostów kolejowych POMORSKIE
technik budownictwa dróg i mostów kolejowych ŚLĄSKIE
technik budownictwa dróg i mostów kolejowych ŚWIĘTOKRZYSKIE
technik budownictwa dróg i mostów kolejowych WARMIŃSKO-MAZURSKIE
technik budownictwa dróg i mostów kolejowych WIELKOPOLSKIE
technik budownictwa dróg i mostów kolejowych ZACHODNIOPOMORSKIE

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie