Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Nie znaleziono szukanej frazy! Poniżej znajduje się fraza najbardziej przypominająca szukaną.

skarga

skarga - w znaczeniu ogólnym, to wypowiedź, w której ktoś uskarża się na coś. W języku prawnym mianem skargi nazywa się odformalizowany środek kontroli w postępowaniu administracyjnym który przysługuje każdemu podmiotowi. Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. O tym, które organy są właściwe do rozpatrzenia danych skarg przesądza Kodeks postępowania administracyjnego oraz przepisy szczególne.


Inne hasła zawierające informacje o "skarga":

Stanisław Konarski ...

Order Orła Białego ...

Święta Kinga ...

Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Krakowie ...

Tadeusz Mazowiecki ...

Literatura – przegląd chronologiczny ...

Skarga kasacyjna (postępowanie cywilne) niższa niż dziesięć tysięcy złotych. Jednakże w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych skarga kasacyjna przysługuje niezależnie od wartości przedmiotu zaskarżenia w sprawach o przyznanie ...

Skarga kasacyjna (postępowanie sądowoadministracyjne) jak w przypadku wyroków, tak w przypadku postanowień kończących postępowanie w sprawie skarga kasacyjna do NSA przysługuje, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej. To ...

Antoni Lange zdradza rozczarowanie autora estetyzmem poezji modernistycznej . Jak zauważył Wacław Borowy , Rym to "skarga na własną epokę i (...) zachwyt poety dla sztuki (o której ...

Postępowanie karne ...


Inne lekcje zawierające informacje o "skarga":

Tęsknota za ojczyzną - ˝Moja piosnka (II)˝ Cypriana Kamila Norwida (plansza 5) ...

33. Postępowanie administracyjne (plansza 20) ...

33. Postępowanie administracyjne (plansza 19) sądowa zawiera 2. Wskazanie zaskarżonej decyzji, innego aktu lub czynności 3. Wskazanie organu, którego skarga dotyczy 4. Określenie naruszenia prawa bądź interesu prawnego 5. Podpis osoby ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie