Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

roszczenie

Pod pojęciem roszczenia rozumie się w prawie cywilnym materialnym prawo podmiotowe, którego treścią jest uprawnienie do żądania od oznaczonej osoby zachowania się w określony sposób. Jest to jedno z kluczowych i jednocześnie najbardziej spornych pojęć teorii prawa cywilnego, co skutkuje znacznym stopniem ogólności proponowanej definicji. Osobę, której przysługuje roszczenie określa się mianem wierzyciela, zaś ten, na kim ciąży obowiązek zadośćuczynienia roszczeniu nazywany jest dłużnikiem. Kilka roszczeń wynikających z tych samych okoliczności pomiędzy tymi samymi osobami to wierzytelność, albo dług. Pojęć tych można używać zamiennie bacząc, że pierwsze podkreśla raczej prawa wierzyciela, zaś drugie obowiązki dłużnika.

Powstanie roszczenia

Roszczenie ma swoje źródło w licznych zdarzeniach prawnych doniosłych z punktu widzenia przepisów prawa cywilnego. Przykładowo wymienić można prawo własności(roszczenie o wydanie rzeczy właścicielowi), umowę sprzedaży (roszczenie o zapłatę ceny), czyn niedozwolony (roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej deliktem), czy też wręcz same okoliczności faktyczne (roszczenie o przywrócenie naruszonego posiadania).

Rodzaje roszczeń

Uprawnienia wierzyciela mogą mieć bardzo różnorodny charakter. Roszczenia można przykładowo podzielić ze względu na:

 • charakter obowiązku
  • roszczenia o działanie (zwrot długu) → roszczenie windykacyjne
  • o zaniechanie (przestrzeganie ciszy nocnej) → roszczenie negatoryjne
 • możliwość natychmiastowego żądania spełnienia obowiązku
  • wymagalne
  • niewymagalne
 • możliwość dochodzenia przed sądem
  • zaskarżalne (zdecydowana większość)
  • niezaskarżalne (np. roszczenie o wypłatę wygranej z gry lub zakładu prowadzonych bez zezwolenia właściwego organu państwowego)
 • przedmiot świadczenia
  • pieniężne
  • niepieniężne
 • charakter świadczenia
  • majątkowe( bezpośrednio związane z interesem majątkowym wierzyciela)
  • niemajątkowe
 • zbywalność
  • zbywalne w drodze cesji
  • niezbywalne (np. roszczenie o alimenty)


Inne hasła zawierające informacje o "roszczenie":

Akcja (prawo) ...

Windykacja twardą windykację. Narzędzia windykacyjnewpis do Biur Informacji Gospodarczejwywiad gospodarczyGiełdy wierzytelności Zobacz też Polecenie zapłaty roszczenie windykacyjne ...

Wierzytelność działalności, posiadająca określone cechy charakterystyczne np. wierzytelność bankowa, wierzytelność ubezpieczeniowa . Zobacz też Kategorie wierzytelności dług zobowiązanie roszczenie ...

Zasiedzenie celu dochodzenia, ustalenia, zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczeń. W szczególności chodzi tu o roszczenie windykacyjne . Według Edwarda Gniewka bieg zasiedzenia przerywa także powództwo o ustalenie ...

Współwłasność ...

Język estoński się w niebiosaW wietrze zaklęćSzukać nieskończoności?Kristjan Jaak PetersonTen wiersz został zinterpretowany jako roszczenie do tego, aby język estoński został ustanowiony językiem narodowym. Kristjan Jaak ...

Język prawniczy domicyl , indos , kontratyp , prekluzja , zstępny , list żelazny ) lub pojęcia znane, ale doprecyzowane ( roszczenie , użyczenie , kasacja , koncesja , uchodźca ). Jeśli takie doprecyzowanie zawarte jest w obowiązującym ...

Knud Ejler Løgstrup o bliźniego, bo indywidualne sumienie jest tu jedyną instancją rozstrzygającą, a etyczne "roszczenie" czy "wymóg", dotyczące troski o bliźniego, są niewypowiedziane, nieograniczone i niesprawdzalne.Klasyfikowanie ...

Sądy I instancji w Polsce ...

Własność w ZGB . Ochrona prawa własnościŚrodki ochrony własności to tzw. środki ochrony petytoryjnej: roszczenie windykacyjne oraz roszczenie negatoryjne. Oba roszczenia są wskazane w art.222 kodeksu ...


Inne lekcje zawierające informacje o "roszczenie":

227 Rozpad bloku państw ZSRR - (plansza 8) ...

30. Elementy prawa cywilnego (plansza 12) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie