Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Nie znaleziono szukanej frazy! Poniżej znajduje się fraza najbardziej przypominająca szukaną.

plastyd

plastyd - organelle otoczone podwójną błoną plazmatyczną, występujące tylko u roślin oraz protistów roślinopodobnych.

Plastydy rozwijają się z proplastydów – jednego rodzaju struktur wyjściowych, a niekiedy mogą się przekształcać z jednego rodzaju w inny. Protoplastydy posiadają słabo wykształconą lub niewykształconą strukturę wewnętrzną. Występują w komórkach embrionalnych i merystematycznych.

Plastydy dzielimy na:

 • bezbarwne, wytwarzane bez udziału światła, aktywne podczas procesów metabolicznych:
  • leukoplasty, których główną funkcją jest przechowywanie materiałów zapasowych, do których zaliczają się:
   • lipidoplasty, olejoplasty, elajoplasty (magazynujące tłuszcze)
   • amyloplasty (magazynujące węglowodany – w postaci ziaren skrobi, uczestniczące w zjawisku geotropizmu statolity)
   • proteoplasty, proteinoplasty (magazynujące białka – w postaci ziaren aleuronowych)
  • etioplasty, powstają z proplastów w etiolacji zawieraja protochlorofil
  barwne, wytwarzane z udziałem światła:
  • aktywne w procesie fotosyntezy i innych procesach metabolicznych: chloroplasty oraz inne rożnobarwne aktywne chromatofory, występujące w niektórych glonach, mające za zadanie produkowanie glukozy z wykorzystaniem energii świetlnej (fotosynteza)
 • nieaktywne podczas fotosyntezy i innych procesów metabolicznych
  • chromoplasty – zawierające barwnik czerwony karoten lub żółty ksantofil, czyli barwniki nadające barwę kwiatom, owocom, a czasem rówież korzeniom (np. marchwi)


Inne hasła zawierające informacje o "plastyd":

Organellum rybosomy . Komórki eukariotyczne mają znacznie bogatszy zestaw organelli. Z ważniejszych można wymienić: jądro komórkowe mitochondria plastydy czyli chloroplasty , chromoplasty itp. wakuola siateczka śródplazmatyczna czyli retikulum endoplazmatyczne lizosomy aparat Golgiego rybosomy (jednak jako ...

Genom u organizmów eukariotycznych odnosi się do DNA jądrowego. Materiał genetyczny mitochondriów i plastydów bywa nazywany odpowiednio genomem mitochondrialnym i plastydowym albo zbiorczo – cytoplazmatycznym. ...

Tkanka twórcza z dużymi centralnymi jądrami komórkowymi , małymi wodniczkami i cienkimi celulozowymi ścianami. Ich plastydy nie są wykształcone, występują w swej pierwotnej postaci jako proplastydy. PodziałMerystemy ...

Rośliny pomocą plasmodesm przechodzących przez szczeliny ( jamki ) w ścianie komórkowej.Wewnątrz komórek znajdują się plastydy , w szczególności charakterystyczne chloroplasty pełniące kluczową funkcję w procesie fotosyntezy . Inne ...

Cytoplazma mangan , fosfor , tlen , chlor , siarka , węgiel , azot , bor faza rozpraszająca: woda organelle , np. mitochondria , plastydy , lizosomy , peroksysomy , wakuole , cytoszkielet , retikulum endoplazmatyczne , Aparat Golgiego CytoszkieletZasadniczym elementem strukturalnym ...

Mitochondrium genomu komórki znajduje się w jądrze komórkowym , mitochondria, jako jedyne organella poza plastydami posiadają własny genom. Genom mitochondrialny jest nieduży – koduje tylko od ...

Krasnorosty ...

Metabolizm reakcje przeprowadzane są przez pojedyncze, multifunkcyjne białko typu I[72], podczas gdy w plastydach roślin i u bakterii poszczególne enzymy typu II przeprowadzają każdą reakcję ...

Eukarionty tych drugich należy retikulum endoplazmatyczne wraz z błoną jądrową oraz mitochondria i plastydy (np. chloroplasty ). Przynajmniej te dwa ostatnie pochodzą ze stosunkowo późnej w ...

Komórka weszła w ścisłą zależność mutualistyczną , później przekształcając się w organella takie jak plastydy i mitochondria.Aby mogło do tego dojść konieczne było, aby "komórka pochłaniająca" ...


Inne lekcje zawierające informacje o "plastyd":

Budowa komórki eukariotycznej - część IV (plansza 5) ...

105. Metabolizm: odżywianie się autotrofów cz.1 (plansza 5) ...

006. Grzyby (plansza 7) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie