Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

mitochondria

mitochondria - organella występujące w cytoplazmie komórek eukariotycznych, których zasadniczą funkcją jest utlenianie prostych związków organicznych do dwutlenku węgla i wody, przy wykorzystaniu tlenu atmosferycznego. Kształt i wielkość mitochondrium jest bardzo zróżnicowany. Mitochondrium może być kuliste, pałeczkowate, nitkowate, rozgałęzione lub w postaci pierścieni. Średnica mitochondrium zwykle 0,2–3 m, długość 2–9 m. Mitochondrium jest zbudowane z otoczki mitochondrialnej złożonej z błony zewnętrznej i wewnętrznej oraz z macierzy mitochondrialnej. Błona wewnętrzna tworzy liczne, najczęściej blaszkowate wypustki, zwane grzebieniami, (cristami), które wnikają do wnętrza macierzy. Liczba grzebieni odzwierciedla stopień aktywności metabolicznej mitochondrium i jest do niej wprost proporcjonalna. Wnętrze mitochondrium wypełnione jest macierzą mitochondrialną. Charakterystyczną cechą mitochondrium jest obecność w ich macierzy kolistych cząsteczek DNA oraz rybosomów (mitorybosomów), dzięki którym mogą syntetyzować niektóre własne białka.. Mitochondria zostały po raz pierwszy zaobserwowane i wyizolowane 1857 przez szwajcarskiego anatoma A. Köllikera.


Inne hasła zawierające informacje o "mitochondria":

Oddychanie komórkowe organiczne.U organizmów eukartiotycznych cykl Krebsa , łańcuch oddechowy i fosforylacja oksydacyjna zachodzą w mitochondriach. Dla najczęściej używanego substratu, glukozy, reakcje oddychania komórkowego zachodzą na trzech szlakach ...

Organellum endoplazmatyczne szorstkie (6) aparat Golgiego (7) cytoszkielet (8) retikulum endoplazmatyczne gładkie (9) mitochondria (10) wakuola (11) cytoplazma (12) lizosom (13) centriole Organellum to każda struktura ...

Fosforylacja oksydacyjna Fosforylacja oksydacyjna u eukariotów zachodzi dzięki łańcuchowi transportu elektronów w mitochondriach. NADH i bursztynia wytworzone w cyklu kwasu cytrynowego są utleniane wytwarzając ...

Glikoliza jedna cząsteczka glukozy zostaje przekształcona w dwie cząsteczki pirogronianu . Glikoliza zachodzi w pozamitochondrialnej, rozpuszczalnej frakcji komórkowej - cytoplazmie - wszystkich eukariotów i prokariotów .schemat glikolizySumaryczna ...

Historia Ziemi jądra komórkowego , czy zatrzymywanych wewnątrz komórki przez jej błonę organelli , takich, jak mitochondria czy chloroplasty . Podobnie do współczesnych komórek, wykorzystywała ona jednak w roli ...

Owca Dolly Dolly z jej "genetyczną matką" użyto wyłącznie DNA jądrowego, ale już nie mitochondrialnego), na ile metoda klonowania była naukowo wiarygodna (według krytyki w eksperymencie ...

Plemnik i witki która wprawia go w ruch. We wstawce znajdują się liczne mitochondria , co także związane jest z poruszaniem się (ludzkie plemniki poruszają się ...

Macierz mitochondrialna 1 - wewnętrzna błona2 - zewnętrzna błona3 - przedział zewnętrzny4 - macierzMacierz mitochondrialna ( łac. matrix) - bezpostaciowa substancja wypełniająca wnętrze mitochondrium . W jej skład ...

Kwas szczawiooctowy Reakcja jest katalizowana przez enzym karboksylazę pirogronianową, występującą u większości zwierząt w mitochondriach wątroby według zapisu:C3H4O3 + CO2 → C4H4O5W organizmach żywych występuje w ...

Cykl Q zaproponowanego przez Mitchella tłumaczy w jaki sposób kompleks III obecny w błonie mitochondrialnej przenosi protony z macierzy mitochondrialnej (matrix) do przestrzeni międzybłonowej (perymitochondrialnej) (powstały ...


Inne lekcje zawierające informacje o "mitochondria":

Budowa i funkcja DNA (poprawiona) (plansza 15) DNA występuje również poza jądrem komórkowym, w takich organellach komórkowych jak mitochondria i chloroplasty. ...

Komórka (plansza 21) węglowodany, tłuszcze i białka. Najwydatniejsze - tlenowe etapy tego procesu zachodzą w mitochondriach. ...

103. Budowa i funkcje komórek cz.2 (plansza 9) w stromie. Poprzez wzrost i podział istniejącej już komórki mitochondrium powstają nowe mitochondria. W chloroplaście występuje około 200-300 cząsteczek DNA. Zarówno chloroplasty, jak i ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie