Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Metodyka

Metodyka

Metodyka to ustandaryzowane dla wybranego obszaru podejście do rozwiązywania problemów. Metodyka abstrahuje od merytorycznego kontekstu danego obszaru, a skupia się na metodach realizacji zadań, szczególnie metodach zarządzania.

W odróżnieniu od metodologii , która się skupia na odpowiedzi na pytanie:

Co należy robić?,

metodyka koncentruje się na poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie:

Jak to należy robić?

Generalnie metodyka bardziej kieruje się ku praktyce wykonawczej, a metodologia ku teorii zazwyczaj sprawnego działania. Przykładem jest metodyka zarządzania projektami: PRINCE2 lub TenStep

Oprócz tego ogólnego znaczenia, metodyka ma też szczegółowe znaczenia w obrębie określonych dziedzin nauki. Np w pedagogice :

  • Metodyka nauczania to dział dydaktyki szczegółowej, która zajmuje się poszukiwaniem efektywnych sposobów nauczania określonego przedmiotu poprzez analizę celów, treści, metod oraz form organizacyjnych kształcenia. To dyscyplina praktyczna zajmująca się metodami nauczania wybranych treści, najczęściej różnych przedmiotów nauki szkolnej. Nie ujawniając szczególnych aspiracji badawczych, które są typowe dla dydaktyki przedmiotowej metodyka nauczania sprowadza się do poszukiwania dróg (sposobów) racjonalnego działania poprzez możliwie dokładna analizę treści przedmiotowych oraz oparte na doświadczeniu nauczycielskim rozpoznanie metod i środków umożliwiających uczniom opanowanie tych treści.
  • Metodyka wychowania to dyscyplina praktyczna zajmująca się celami, treścią, metodami, środkami i organizacją wychowania w szkołach i innych środowiskach wychowawczych (np. w harcerstwie ). Układem odniesienia dla metodyki wychowania jest teoria wychowania a źródłem szczegółowych informacji - wyniki badań nad procesami, warunkami i potrzebami wychowania w różnych typach i na różnych szczeblach szkół, w rodzinie, przedszkolu, domu dziecka i innych zakładach wychowawczych oraz w organizacjach młodzieżowych. Ujmując proces wychowania w układzie systemowym i instytucjonalnym metodyka wychowania ma na celu podniesienie poziomu masowej praktyki wychowawczej.


Inne hasła zawierające informacje o "Metodyka":

Edukacja ...

Metodologia historii W. [red.] Problemy współczesnej metodologii, Epigram, Bydgoszcz 2009Wrzosek W. Metodologia historii a Metodyka nauczania historii, (w:) Między Historią a edukacja historyczną, red. Violetta Julkowska, ...

Metodyka Metodyka to ustandaryzowane dla wybranego obszaru podejście do rozwiązywania problemów. Metodyka abstrahuje ...

Śpiew każdej kulturze czy historycznym europejskim ośrodku operowym istniały różne szkoły śpiewu, tj. Metodyka nauki prawidłowej techniki i szczegółowe nakreślenie jak powinien brzmieć głos. Np. ...

Spektroskopia Ramana treści1 Rodzaje pasm obserwowanych w widmie Ramana2 Intensywność rozproszenia ramanowskiego3 Spektrometry Ramanowskie4 Metodyka Spektroskopii Ramana5 Nieliniowe spektroskopie Ramana6 Przypisy Rodzaje pasm obserwowanych w widmie ...

Archiwistyka i definiowaniem zasad rządzących różnymi dziedzinami funkcjonowania archiwów, formułowaniem praw i zasad archiwalnych.Metodyka archiwalna zajmuje się wskazywaniem optymalnych metod działania archiwów w czterech zakresach: ...

Wyrocznia delficka 50 lat i zwana była jako Pytia.Spis treści1 Patron wyroczni2 Charakter pytań3 Metodyka uzyskiwania odpowiedzi4 Forma końcowej odpowiedzi5 Zobacz też Patron wyroczniPierwszym patronem jest ...

Wykopaliska treści1 Rodzaje wykopalisk archeologicznych2 Filozofia wykopalisk archeologicznych3 Narzędzia stosowane podczas wykopalisk archeologicznych4 Metodyka wykopalisk5 Dokumentacja wykopalisk6 Bibliografia Rodzaje wykopalisk archeologicznychWykopaliska w AlhambrzeWyróżnić można dwa ...

Johann Wolfgang von Goethe Wybrane aspekty twórczości Goethego3.1 Prace przyrodnicze3.2 Optyka (teoria kolorów)3.3 Rozumienie wiedzy i Metodyka4 Twórczość4.1 Proza4.2 Dramaty4.3 Poezje4.4 Inne4.5 Utwory muzyczne inspirowane dziełami Goethego[36]5 Przypisy6 ...

Kryminalistyka przyczynami jego czynu.W nauce kryminalistyki wyróżnia się cztery podstawowe dziedziny:taktyka kryminalistyczna technika kryminalistyczna strategia kryminalistycznaMetodyka kryminalistycznaKryminalistyka posiada 4 podstawowe funkcjerozpoznawczawykrywczadowodowazapobiegawczaPrzypisy↑ Hanausek T.: "Kryminalistyka – zarys wykładu", ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Metodyka":

002. Podział nauk geograficznych i informacje o przestrzeni geograficznej (plansza 12) ...

001. Podstawy metodologii i elementy metodyki (plansza 7) ...

002. Podział nauk geograficznych i informacje o przestrzeni geograficznej (plansza 6) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie