Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

emigracja

emigracja - to opuszczenie kraju ojczystego, stałe lub czasowe osiedlenie się poza jego granicami. Najczęstszymi przyczynami emigracji są: brak pracy w kraju, niskie zarobki, chęć kontynuacji nauki za granicą, przyczyny polityczne, walory turystyczne. W Polsce od kilku lat ma miejsce fala emigracji głownie młodych ludzi do krajów takich jak Irlandia, Wielka Brytania. Szacuje się, że z Polski wyjechało już ponad 2 mln ludzi. Skutki emigracji dla kraju emigracyjnego są zarówno pozytywne jak i negatywne. Wśród tych pierwszych występują: obniżenie stopy bezrobocia, poprawa warunków życia ludności, inwestowanie zarobionych za granicą pieniędzy, wzrost dostępu do usług, przywożenie przez ludzi do kraju cennych, nowych doświadczeń. Wśród negatywnych skutków emigracji wymienia się: deficyt rąk do pracy w ważnych dla społeczeństwa dziedzinach czy zawodach, rozpad rodzin, który następuje w wyniku długotrwałej nieobecności małżonka, niż demograficzny w połączeniu z emigracją zarobkową młodych ludzi może doprowadzić do problemów w utrzymywaniu powiększającej się grupy emerytów i rencistów, młodzi i wykształceni ludzie zamiast pomnażać dochód narodowy Polski , pracują i płaca podatki w innym państwie, emigracja zmniejszając liczbę ludzi zdolnych do pracy wymusza wzrost płac a co za tym idzie wzrost cen. Kierunki polskiej emigracji uzależnione są od rynków pracy w poszczególnych krajach członkowskich Unii Europejskiej. Dla Polaków otwarte są rynki w następujących państwach: Wielka Brytania, Irlandia, Szwecja, Hiszpania, Portugalia, Finlandia, Grecja, Włochy, Niderlandy. W historii Polski i Europy znana jest tzw. Wielka Emigracja. Była to emigracja polityczna po upadku powstania listopadowego 1831 roku. Zwana jest Wielką ze względu na znaczną liczebność (8–9 tysięcy osób) i ogromną rolę polityczną i kulturalną w dziejach Polski. Skupiona była ona przede wszystkim we Francji, zwłaszcza w Paryżu, ale także w Wielkiej Brytanii, Belgii, Niemczech, Szwajcarii, USA. Obóz liberalno-zachowawczy reprezentował Hotel Lambert z Adamem Jerzym Czartoryskim, obóz demokratyczny skupiał się wokół Komitetu Narodowego Polskiego (1831–32) J. Lelewela, potem Towarzystwa Demokratycznego Polskiego, od którego oderwała się rewolucyjna lewica, tworząc Gromady Ludu Polskiego. Dążeniem Wielkiej Emigracji było przygotowanie działania niepodległościowe w kraju, propagowanie sprawy polskiej w społeczeństwach zachodnich. Wielka Emigracja rozwinęła również życie umysłowe i kulturalne (tworzyli m.in. Fryderyk Chopin, Zygmunt Krasiński, Adam Mickiewicz, Cyprian Norwid, Juliusz Słowacki). Jej działalność osłabła po Wiośnie Ludów 1848–49.


Inne hasła zawierające informacje o "emigracja":

Antanas Smetona ...

Nowa Polityka Ekonomiczna ...

1908 samochodowy dookoła świata z Nowego Jorku do Paryża. 18 lutego – w Japonii , emigracja do Stanów Zjednoczonych zostaje zabroniona. 25 lutego – w Los Angeles powstaje, ...

Herodot ...

Szkocja ...

Włodzimierz Lenin komunizmu .Spis treści1 Młodość i lata studenckie2 Wywód genealogiczny3 Wczesne lata rewolucyjne i emigracja4 Późniejsze lata rewolucyjne i zesłanie5 Ponowna emigracja6 Przed rewolucją październikową7 Rewolucja ...

Tadeusz Kościuszko i Paryż3.2 Kościuszko w Ameryce4 Ponowny powrót do Polski4.1 Insurekcja kościuszkowska5 Ostateczna emigracja6 Pamięć o Kościuszce7 Opinie o Kościuszce8 Zobacz też9 Przypisy10 Bibliografia11 Linki ...

Adam Mickiewicz w Rzeczpospolitej Obojga Narodów .Spis treści1 Życiorys1.1 Dzieciństwo i młodość1.2 Więzienie, zesłanie i emigracja1.3 Pobyt w Paryżu1.4 Ostatnie lata życia2 Twórczość2.1 Koncepcja dramatu słowiańskiego2.2 Związek ...

Wrocław Rosjan i Polaków . Na życie religijne dolnośląskiej stolicy wpływ ma także dziewiętnastowieczna emigracja Polaków do Ameryki . Utworzyli oni w nowej ojczyźnie własny Kościół Polskokatolicki , ...

Stronnictwo Demokratyczne w okresie rozbicia emigracji politycznej w Londynie, Wydawnictwo Sejmowe , Warszawa 2001↑ Polska emigracja polityczna: informator [Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Departament I] (wstęp Sławomir Cenckiewicz ), "Adiutor", ...


Inne lekcje zawierające informacje o "emigracja":

230a Kryzysy ideologiczne, gospodarcze i społeczne w Polsce Ludowej (plansza 15) ...

201 Rozwój historiografii w okresie międzywojennym (plansza 2) ...

Tęsknota za ojczyzną - ˝Moja piosnka (II)˝ Cypriana Kamila Norwida (plansza 4) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie