Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Związek Harcerstwa Polskiego

Związek Harcerstwa Polskiego

Związek Harcerstwa Polskiego
Data powstania 1 listopada 1918
Liczebność68 045 [09.2010][1]
Zasięg działalności Polska
Siedzibaul. Konopnickiej 6

00-491 Warszawa

Władze
Przewodniczącyhm. Adam Massalski
Naczelnikhm. Małgorzata Sinica
http://www.zhp.pl
Portal Harcerstwo
   Portal:Harcerstwo
Drużyna Reprezentacyjna Chorągwi Wielkopolskiej ZHP jako Drużyna Reprezentacyjna Związku Harcerstwa Polskiego – Pola Grunwaldu
Przekazanie prezydentowi RP Aleksandrowi Kwaśniewskiemu Betlejemskiego Światła Pokoju przez harcerzy z ZHP, Pałac Prezydencki 14 grudnia 2004. Obecny również były Naczelnik ZHP – hm. Wiesław Maślanka .

Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP) – największa polska organizacja harcerska , powstała w dniu 1 listopada 1918 roku, z połączenia wszystkich wcześniej działających organizacji harcerskich i skautowych , z trzech zaborów. Jest wychowawczym, patriotycznym, dobrowolnym i samorządnym stowarzyszeniem otwartym dla wszystkich bez względu na pochodzenie, rasę czy wyznanie.

Wychowanie w ZHP opiera się na normach moralnych, wywodzących się z uniwersalnych, kulturowych i etycznych wartości chrześcijańskich , kształtuje postawy szacunku wobec każdego człowieka, uznając system wartości duchowych za sprawę osobistą każdego członka Związku.

Nazwę Związek Harcerstwa Polskiego nosiły również poprzedniczki obecnego ZHP:

Związek Harcerstwa Polskiego jest organizacją non-profit , od 16 lutego 2004 roku zarejestrowany jest jako organizacja pożytku publicznego . Ponadto przez wiele lat posiadał status stowarzyszenia wyższej użyteczności .

Związek Harcerstwa Polskiego liczy 101 884 członków ( 2009 ).

Jest członkiem Polskiej Rady Młodzieży.

Spis treści

Historia ZHP

Misja i cele ZHP

Według statutu misją Związku jest wychowywanie młodzieży oraz wspieranie rozwoju i kształtowanie charakteru człowieka poprzez stawianie wyzwań. Podstawowe wartości, na których opiera się wychowanie zawarte są w Prawie Harcerskim . Chociaż podstawą wychowania w ZHP są normy moralne, wywodzące się z wartości chrześcijańskich, Związek daje prawo osobistego wyboru swojego systemu wartości.

Cele statutowe ZHP to:

 • stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju człowieka,
 • kształtowanie osobowości człowieka odpowiedzialnego,
 • upowszechnianie w społeczeństwie takich wartości jak: wolność, prawda, sprawiedliwość, demokracja, samorządność, równouprawnienie, tolerancja i przyjaźń,
 • umożliwienie nawiązywania kontaktów międzyludzkich ponad wszelkimi podziałami,
 • propagowanie wiedzy na temat przyrody, ekologii oraz kształtowanie potrzeby kontaktu z przyrodą.

Struktura ZHP

Najwyższą władzą Związku Harcerstwa Polskiego jest Zjazd ZHP . W okresie pomiędzy zjazdami władzami naczelnymi są:

Jednostkami terenowymi Związku Harcerstwa Polskiego są:

Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi są:

 • gromady , które dzielą się wewnętrznie na szóstki zuchowe,
 • drużyny , które dzielą się wewnętrznie na zastępy lub patrole,
 • kręgi ,
 • inne jednostki działające na zasadzie kręgu lub drużyny.

Jednostki te mogą się łączyć w:

W ZHP działają również ogólnopolskie, regionalne oraz środowiskowe ruchy programowo-metodyczne , skupiające instruktorów, członków zwyczajnych nie będących instruktorami i pełniących funkcje instruktorskie oraz jednostki organizacyjne ZHP. Ruchy programowo-metodyczne stanowią dla ich członków formę współdziałania w celach doskonalenia programu i metodyki, wymiany doświadczeń i upowszechniania inicjatyw programowych i metodycznych, realizacji konkretnego zadania, inicjatywy społecznej lub kierunku służby.

Grupy członkowskie w ZHP

Aktualne władze ZHP

Zobacz też: Przewodniczący ZHP , Naczelnicy ZHP

ZHP w międzynarodowych organizacjach skautowych

Związek Harcerstwa Polskiego jest członkiem:

 • WOSM – Światowej Organizacji Ruchu Skautowego (World Organisation of Scout Movement) w latach 1922 - 1949 (członek-założyciel) i ponownie od 1996 roku,
 • WAGGGS – Światowego Stowarzyszenia Przewodniczek i Skautek (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) w latach 1928 - 1950 (członek-założyciel) i ponownie od 1996 roku,
 • ISGF – Międzynarodowego Bractwa Skautów i Przewodniczek (International Scout and Guide Fellowship),
 • ICCS – Międzynarodowej Katolickiej Konferencji Skautingu (International Catholic Conference of Scouting) od 1999 roku,
 • ICCG – Międzynarodowej Katolickiej Konferencji Skautingu Żeńskiego (International Catholic Conference of Guiding) od 2000 ,
 • DESMOS – Międzynarodowego Porozumienia Skautów Prawosławnych (International Link of Orthodox Christian Scouts) od 1996 (członek-założyciel).

Zloty ZHP

Zloty (ang. jamboree ) są tradycyjnymi spotkaniami harcerzy i skautów. Na przestrzeni lat Związek Harcerstwa Polskiego zorganizował następujące zloty organizacji:

Zobacz też

Linki zewnętrzne

Przypisy


Inne hasła zawierające informacje o "Związek Harcerstwa Polskiego":

Wszystkich Świętych ...

Rodzimy Kościół Polski ...

Wag ...

Nadciśnienie tętnicze ...

Wincenty Okołowicz ...

Oddychanie komórkowe ...

Kazimierz Wołkowycki ...

Uznam ...

Wiktor Sukiennicki ...

Vytautas Landsbergis ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Związek Harcerstwa Polskiego":

204 Kryzys europejskiej myśli demokratycznej (plansza 14) ...

009. Imperium Macedońskie (plansza 3) ...

210 Przewrót majowy i sanacja (plansza 9) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie