Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

związki organiczne

związki organiczne - związki chemiczne pierwiastka węgla, z wyłączeniem tlenków i siarczków węgla, kwasu węglowego i jego nieorganicznych pochodnych (węglany i wodorowęglany metali i amonu oraz chlorki,), węglików metali, cyjanowodoru, cyjanamidu i kwasu cyjanowego oraz ich soli nieorganicznych, karbonylków metali, zaliczanych do związków nieorganicznych. Związki organiczne są substancjami gazowymi, ciekłymi lub stałymi, palącymi się lub podtrzymującymi palenie, rozkładającymi się na pierwiastki lub proste związki nieorganiczne (woda, tlenki węgla, chlorowodór) po podgrzaniu do temp. ponad 1000°C bez dostępu tlenu. Budową, właściwościami, syntezą i przemianami związkami organicznymi zajmuje się chemia organiczna. Nazwa „związki organiczne” wywodzi się z czasów, kiedy uważano, że ich synteza może dokonywać się wyłącznie w organizmach żywych. W cząsteczkach związków organicznych występują wiązania kowalencyjne pojedyncze, podwójne, potrójne. Szacuje się, że liczba opisanych dotąd związków organicznych przekroczyła już 10 mln i rocznie zwiększa się o ok. 200 tysięcy. Ta mnogość związków organicznych wynika ze zdolności atomów węgla do tworzenia wiązań zarówno między własnymi atomami, jak i z atomami większości innych pierwiastków chemicznych.
Związki organiczne dzieli się zależnie od budowy podstawowego szkieletu cząsteczki na:

  1. organiczne związki acykliczne (łańcuchowe), w których łańcuch atomów węgla może zawierać różne kombinacje wiązań pojedynczych (związki nasycone) lub podwójnych i potrójnych (związki nienasycone),
  2. związki cykliczne (pierścieniowe), których łańcuchy tworzą jeden lub więcej pierścieni; pierścienie mogą być zbudowane tylko z atomów węgla (karbocykliczne związki) lub zawierać też heteroatomy (heterocykliczne związki).

Wśród związków organicznych występują także różne kombinacje wymienionych podstawowych grup związków. Związki organiczne dzieli się poza tym, zależnie od obecnych w ich cząsteczkach grup funkcyjnych, na odpowiednie klasy (m.in.: związki fluorowcoorganiczne, alkohole, fenole, aldehydy, ketony, kwasy karboksylowe, kwasy sulfonowe, aminy, etery, związki nitrowe, związki krzemoorganiczne, fosforoorganiczne).
Nazewnictwo związków organicznych początkowo było tworzone w sposób niesystematyczny, często na podstawie pochodzenia danego związku (np. kwas winowy, mrówkowy, kofeina), albo wywodziło się od nazwiska odkrywcy (np. keton Michlera) lub charakterystycznych właściwości (oranż metylowy). Nazwy niesystematyczne (zwyczajowe, trywialne) są używane do dziś (a czasem nawet tworzone dla związków o nie w pełni wyjaśnionej budowie), ale podstawowe znaczenie mają nazwy systematyczne, budowane wg reguł określonych przez Międzynarodową Unię Chemii Czystej i Stosowanej (IUPAC) i oparte ściśle na strukturze związków organicznych np. kwas pawilonowy (nazwa zwyczajowa), kwas trimetylooctowy (nazwa półsystematyczna), kwas 2,2-dimetylopropanowy (nazwa systematyczna). Bardzo wiele związków organicznych występuje w przyrodzie (składniki ropy naft., gazu ziemnego, węgli kopalnych). Związki te stanowią, oprócz wody, główny składnik wszystkich organizmów żywych. W przeszłości głównym źródłem związków organicznych były surowce naturalne, obecnie wytwarza się je syntetycznie. Związki organiczne są szeroko stosowane w życiu codziennym i w praktyce przemysłowej jako paliwa, tworzywa sztuczne, włókna syntetyczne, barwniki, lekarstwa, środki powierzchniowo czynne, środki ochrony roślin, materiały wybuchowe, środki zapachowe i kosmetyczne, a także jako półprodukty do ich wytwarzania.


Inne hasła zawierające informacje o "związki organiczne":

Nadciśnienie tętnicze ...

Oddychanie komórkowe chemicznych nie przeprowadzają procesu oddychania.Chociaż substratem w reakcji oddychania mogą być wszystkie związki organiczne obecne w komórkach, najczęściej ogólną reakcję oddychania komórkowego zapisuje się ...

Fosforan wapnia ...

Grzyby ...

Białka złożone ...

Kwas fosforowy ...

Glikoproteidy ...

Antanas Smetona ...

Nowa Polityka Ekonomiczna ...

Zbór ...


Inne lekcje zawierające informacje o "związki organiczne":

013. Pierścienice - segmentowe zwierzęta robakokształtne (plansza 23) ...

128. Ruchy roślin i ich przyczyny (plansza 15) ...

Budowa i funkcja DNA (poprawiona) (plansza 4) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie