Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Zjazdy gnieźnieńskie

Zjazdy gnieźnieńskie

Rocznicowy pomnik w Kołobrzegu z okazji Zjazdu w Gnieźnie

I Zjazd gnieźnieński odbył się w 1000 roku i był ważnym wydarzeniem służącym umocnieniu pozycji oraz zwiększeniu prestiżu Polski w Europie. Współcześnie zjazdy są forum dialogu między różnymi kręgami kulturowymi, wyznaniami i religiami. Stanowią także okazję do przedstawienia dziedzictwa Gniezna i Polski na Starym Kontynencie.

Spis treści

Zjazd gnieźnieński (Synod gnieźnieński; 7 marca a 15 marca 1000 )

Pielgrzymka cesarza Świętego Cesarstwa Rzymskiego Ottona III do grobu biskupa Wojciecha oraz spotkanie z księciem Bolesławem Chrobrym i jego synami w celu pozyskania relikwii męczennika. Otton III pragnął także pozyskać Bolesława dla realizacji swych planów uniwersalistycznego cesarstwa zachodniego, na które miały złożyć się prowincje Galia , Romania , Germania i Sclavinia . Podczas zjazdu Otton III nałożył na głowę Bolesława diadem cesarski oraz obdarował go kopią Włóczni św. Maurycego - jednym z symboli władzy cesarskiej[1].

Najdonioślejszym efektem zjazdu było utworzenie, być może planowanej już od 999 metropolii gnieźnieńskiej , na czele której postawiono brata św. Wojciecha, Radzima Gaudentego oraz powołanie podległych jej nowych biskupstw-sufraganii w Krakowie z biskupem Popponem , w Kołobrzegu z biskupem Reinbernem , Wrocławiu z biskupem Janem . Biskupstwo w Poznaniu , być może dopiero wówczas powołane do życia, pozostało poza metropolią gnieźnieńską aż do śmierci biskupa Ungera .

II Zjazd gnieźnieński ( 3 czerwca 1997 )

Zorganizowano w tysięczną rocznicę śmierci św. Wojciecha z udziałem papieża Jana Pawła II i siedmiu prezydentów krajów Europy Środkowej i Wschodniej ( Polski - Aleksandra Kwaśniewskiego , Niemiec - Romana Herzoga , Czech - Václava Havla , Słowacji - Michala Kovacza , Węgier - Arpada Göncza , Ukrainy - Leonida Kuczmy , Litwy - Algirdasa Brazauskasa ). Przesłaniem zjazdu stały się papieskie słowa: "Nie będzie jedności Europy, dopóki nie będzie ona wspólnotą ducha!". Organizatorem II i kolejnych zjazdów gnieźnieńskich jest Forum św. Wojciecha pod patronatem metropolity gnieźnieńskiego , a obecnie również prymasa Polski abpa Henryka Muszyńskiego .

III Zjazd gnieźnieński ( 12 marca 2000 )

Zjazd ten odbywał się w czasie Wielkiego Jubileuszu Chrześcijaństwa. Udział wzięło pięciu prezydentów z Europy Środkowej i Wschodniej: Aleksander Kwaśniewski, prezydent Polski; Johannes Rau - Niemiec, Rudolf Schuster - Słowacji, Arpad Göncz - Węgier, Valdas Adamkus - Litwy. Istotnym elementem tego zjazdu były nabożeństwa ekumeniczne i wzajemne wyznanie win trzech tradycji chrześcijańskich.

IV Zjazd gnieźnieński ( 15 marca - 16 marca 2003 )

Odbył się pod hasłem "Quo Vadis Europo?". Zorganizowany z inicjatywy Forum Świętego Wojciecha z udziałem ponad 600 osób, przedstawicieli 80 ruchów katolickich.

V Zjazd gnieźnieński ( 12 marca - 14 marca 2004 )

Trwał w przededniu akcesji 10 nowych państw do UE , zorganizowany z inicjatywy Forum Świętego Wojciecha z udziałem 700 reprezentantów ruchów i stowarzyszeń chrześcijańskich ze Wschodu i Zachodu Europy. Spotkaniu towarzyszyła pierwsza do tej pory Ekumeniczna Droga Krzyżowa, w której uczestniczyli przedstawiciele 8 Kościołów chrześcijańskich.

VI Zjazd gnieźnieński ( 16 września - 18 września 2005 )

Zorganizowano pod hasłem "Europa dialogu" z inicjatywy Forum Świętego Wojciecha, Polskiej Rady Ekumenicznej (przy finansowym wsparciu Komisji Europejskiej ). Tematem rozmów zaproszonych gości był przede wszystkim dialog poświęcony ekumenii, przyszłości Europy, otwarciu na inne religie ( judaizm , islam ) oraz dialog Kościołów z instytucjami i organizacjami UE. Częścią zjazdu były też nabożeństwami ekumeniczne w kościołach Gniezna oraz wzajemne modlitwy z przedstawicielami judaizmu i islamu. Udział wzięło ok. 800 osobistości życia społecznego 15 krajów Europy (m. in. Tadeusz Mazowiecki , Jerzy Buzek - byli premierzy Polski , Jarosław Pietras - minister ds. europejskich Polski, Danuta Hübner - komisarz europejski ds. polityki regionalnej, Helmut Kohl - był kanclerz Niemiec , Ján Čarnogurský - były premier Słowacji , Rocco Buttiglione - minister kultury Włoch , Hans-Gert Pöttering - przewodniczący grupy deputowanych EPL-ED w Parlamencie Europejskim , kard. Józef Glemp - prymas Polski , Walter Kasper - przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan, abp Michael Fitzgerald - przewodniczący Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego, abp Jeremiasz - przewodniczący Polskiej Rady Ekumenicznej, abp Hilarion - reprezentant patriarchy Moskwy i Wszechrusi. Zaproszony Joseph kardynał Ratzinger , późniejszy papież Benedykt XVI mający rozpocząć spotkanie ekumeniczne wszystkich chrześcijan , wystosował tylko specjalny list do uczestników zgromadzenia.

VII Zjazd gnieźnieński ( 15 czerwca - 17 czerwca 2007 )

Odbył się pod hasłem "Człowiek drogą Europy". Uczestnicy kongresu zastanawiali się głównie nad koncepcjami człowieka w religiach abrahamowych , relacjami między chrześcijańskim a laickim humanizmem, kryzysem humanizmu w dobie systemów totalitarnych , przyszłością rodziny, kwestiami związanymi z bioetyką, a także ludzką seksualnością. Zaproszenia przyjęli m.in. : kard. Bertone , sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej ; arcybiskup Jeremiasz , prawosławny ordynariusz diecezji wrocławskiej i szczecińskiej oraz prezes Polskiej Rady Ekumenicznej , Joaquin Navarro-Valls , były dyrektor Biura Prasowego Watykanu ; prof. Tariq Ramadan , islamski teolog i pisarz polityczny; ks. Borys Gudziak, rektor Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie, prof. Jan Hartman , filozof i etyk; prof. Marek Safjan , prawnik, były prezes Trybunału Konstytucyjnego ; prezydent RP Lech Kaczyński ; Władysław Bartoszewski ; prof. Hans-Gert Pöttering , przewodniczący Parlamentu Europejskiego ; abp Józef Życiński , metropolita lubelski ; s. Małgorzata Chmielewska oraz liczni publicyści katoliccy. Spotkanie zakończyło się tradycyjnie wspólnym nabożeństwem ekumenicznym w murach katedry .

VIII Zjazd gnieźnieński ( 12 marca - 14 marca 2010 )

Pomysłodawcą, tak jak w poprzednich latach jest abp Henryk Muszyński prymas Polski . Tematem tego zjazdu jest "Rodzina nadzieją Europy". Program obejmuje podjęcie dyskusji na temat rodziny w dzisiejszym świecie, "On-Ona i co dalej?" oraz debatę na temat polityki Europy i Polski: Czy jest rodzinna czy antyrodzinna? Organizatorzy zjazdu przewidują, że tak jak w latach ubiegłych spotkanie to będzie także miejscem dialogu ekumenicznego i międzyreligijnego oraz miejscem debaty, modlitwy i świadectw. Istotnym elementem były nabożeństwa ekumeniczne w kościołach gnieźnieńskich, a także w Modliszewku . W zjeździe brał udział m.in. prezydent RP Lech Kaczyński ; prof. Wojciech Łączkowski , sędzia Trybunału Konstytucyjnego ; Władysław Bartoszewski , abp Stanisław Gądecki metropolita poznański ; arcybiskup Jeremiasz , prawosławny ordynariusz diecezji wrocławskiej i szczecińskiej oraz prezes Polskiej Rady Ekumenicznej , a także przedstawiciele dziewięciu Kościołów chrześcijańskich.

Przypisy

  1. Najdalej z interpretacją posunął się Ksiądz Walerian Meysztowicz: Otton III w Gnieźnie koronował Chrobrego na cesarza-współimperatora. Taka hipoteza powstaje logicznie po odrzuceniu teorii Długosza o koronacji królewskiej, teorii Zeissberga o patrycjacie, teorii pani Uhlirz o pozornej koronacji.(w: Paweł Jasienicaw, Myśli o dawnej Polsce, Czytelnik. Warszawa 1990. )

Zobacz też

Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Zjazdy gnieźnieńskie":

Regionalizacja fizycznogeograficzna Polski ...

Lednica 2000 2011. Już pracujemy nad tym Spotkaniem ( pol. ). 19-07-2010. [dostęp 05-10-2010]. Zobacz też Lednica seniora Jamna Lednica Zjazdy gnieźnieńskie Linki zewnętrzne Oficjalna strona Ogólnopolskich Spotkań Młodzieży Lednica 2000 ...

Palatium ...

Literatura – przegląd chronologiczny ...

Chrzest Polski ...

Pojezierze Wielkopolskie ...

Unia ...

Diecezja ...

Unia horodelska ...

Etymologia nazw państw ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Zjazdy gnieźnieńskie":

Zabytki języka polskiego (plansza 11) ...

Średniowiecze (plansza 10) ...

034 Państwo polskie za panowania Mieszka I (plansza 18) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie