Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Dobromir słowiański

Dobromir słowiański

Dobromir słowiański – książę słowiański żyjący w drugiej połowie X wieku . W źródłach występuje tylko jeden raz - w dziele niemieckiego kronikarza Thietmara - jako ojciec Emnildy , trzeciej żony Bolesława I Chrobrego , księcia, a później króla Polski . Przy tej okazji został określony jako czcigodny książę.

Thietmar nie podał jego narodowości, jednak słowiańskie imię sugeruje, że musiał on władać w jednym z państw na szeroko pojętym pograniczu słowiańsko- niemieckim . Fakt, że książę został określony przez kronikarza jako człowiek czcigodny pozwala mniemać, że był on osobą w pewnym przynajmniej stopniu znaną w wyższych warstwach społeczeństwa wschodnioniemieckiego, a zarazem musiał być księciem chrześcijańskim - w przeciwnym razie biskup merseburski , którym był Thietmar nie określiłby go tak pozytywnie. Dodatkową przesłanką jest wyraźnie niemieckie imię córki Dobromira, Emnildy. Z tych powodów większość badaczy szuka władztwa tego księcia na Połabiu , gdzie rządziłby z nadania niemieckiego. W świetle trendów politycznych tego okresu często za najtrafniejsze uchodzi lokalizowanie księstwa Dobromira na graniczącym z Polską terytorium Milczan ( Łużyce Górne ). Terytorium te w kolejnych latach stanowiło ziemię sporną między Polską i Niemcami, co wyjaśniałoby próby zjednania sobie przez władcę polskiego miejscowego dynasty.

Niektórzy historycy wskazują, że Dobromir mógł rządzić innym plemieniem słowiańskim, jednym z tych które po wielkim powstaniu z 983 zachowały chrześcijaństwo: Stodoranami bądź Obodrzycami . Koncepcje te uchodzą za mniej prawdopodobne, ponieważ żaden z wymienionych ludów nie graniczył z państwem Piastów.

Niektórzy historycy lokalizowali władztwo Dobromira w innych rejonach słowiańszczyzny. Henryk Łowmiański uznał go za ostatniego udzielnego księcia krakowskiego , który miał rządzić w Małopolsce z nadania czeskiego . Po jego śmierci władzę w tej dzielnicy, nadal podlegającej Czechom, miał przejąć, w efekcie zawartego małżeństwa z Emnildą, Bolesław Chrobry. Hipoteza ta, zakładająca, że aż do 999 Chrobry rządził Małopolską z nadania czeskiego, jest odrzucana przez większość historyków. Dogłębniejszą jej krytykę przeprowadził Gerard Labuda . Brakuje jej też silniejszej podstawy źródłowej.

Inny historyk, Tadeusz Wasilewski , lokalizował państwo Dobromira na pograniczu polsko-czeskim. Książę ten miał być ostatnim władcą morawskim . Również jednak ta teza nie znajduje potwierdzenia w źródłach. Jest odrzucana przez historyków również dlatego, że panujący na Morawach książę raczej nie byłby tak dobrze znany merseburskiemu biskupowi, a jego córka nie przyjęłaby niemieckiego imienia.

Państwo Dobromira lokowano także m.in. na Pomorzu (tak m.in. Feliks Koneczny ), choć i ta koncepcja nie znajduje dobrego uzasadnienia.

Istnieje hipoteza[1], jakoby Dobromir był synem księcia Stodoran Tęgomira stodorańskiego oraz bratem Przybysława.

Zobacz też

Bibliografia

Źródła
  • Thietmar, Kronika Thietmara, IV 58, wyd. i przeł. Marian Jedlicki , Poznań 1953, s. 224.
Opracowania naukowe
  • Balzer O. , Genealogia Piastów, Kraków 1895, s. 42;
  • Labuda G. , Studia nad początkami państwa polskiego, t. 2, Poznań 1988, s. 288-292;
  • Ludat H., Dobromir, [w:] Lexikon des Mittelalters, B. III, 1986, szpalta 1150-1151;
  • Łowmiański H. , Początki Polski, t. 5, Warszawa 1975, s. 569-571;
  • Strzelczyk J. , Bolesław Chrobry, Poznań 1999, , s. 27-30;
  • Wasilewski T. , Pochodzenie Emnildy, trzeciej żony Bolesława Chrobrego a geneza polskiego władztwa na Morawach, „ Kwartalnik Historyczny ”, t. 94, 1987, nr 2, s. 30-47;
  • Widajewicz J. , Skąd pochodziła Emnilda, "Życie i Myśl" 1951.

Przypisy

  1. Teorię tę wysunął J. Widajewicz, Skąd pochodziła Emnilda, [w:] „Życie i Myśl”, 1951, s. 482. Zob. Kronika Thietmara, Kraków 2005, s. 309, przyp. 347.


Inne hasła zawierające informacje o "Dobromir słowiański":

Mieszko II Lambert 1025 5. Dobrawa Czeska zm. 977        1. Mieszko II Lambert zm. 10 maja 1034 6. Dobromir słowiański     3. Emnilda słowiańska zm. 1017   7. nieznana osoba     Żonaod 1013 (ślub w ...

Włosi ...

Język prasłowiański ...

Bóbr (dopływ Odry) ...

1848 ...

Uniwersytet ...

Michał Bakunin ...

Grzegorz I ...

Ambroży z Mediolanu ...

Hieronim ze Strydonu ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Dobromir słowiański":

105. Zróżnicowanie kulturowe ludności świata (plansza 5) ...

Ochrona przyrody i krajobrazu w Polsce (plansza 18) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie