Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Ziemiaństwo

Ziemiaństwo

Ziemianiegrupa społeczna , w dawnych i współczesnych społeczeństwach , w Polsce najczęściej byli to zarazem przedstawiciele średniej lub drobnej szlachty . Silne ziemiaństwo pozostało ważną grupą społeczną jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym , zachowując w kontaktach prywatnych szlachecką tytulaturę. Na mocy Konstytucji marcowej z 1921 roku państwo polskie zaprzestało uznawania przywilejów rodowych i stanowych. Jednak zwłaszcza na Kresach Wschodnich zachowały się specyficzne stosunki stanowe. Znane były sytuacje typowe dla dawnej szlachty, jak np. całowanie "pana" w rękę, odnoszenie się ziemian do pracowników (bez względu na ich wiek) na "Ty", a w świadomości ludności wiejskiej zachował się stary, postfeudalny podział na "chłopów" i "panów". Wytworzył się również swoisty zrost kulturowy, co można zilustrować chociażby przez przykład obecności samochodów obok powozów w bogatszych majątkach.

Cechą szczególną tej warstwy jest dziedziczna przynależność oraz oparcie na własności ziemskiej, czyli posiadaniu i użytkowaniu ziemi (w epitafiach spotyka się określenie "obywatel ziemski" mające świadczyć o szlachectwie zmarłego). Ziemiaństwo wchodziło w skład systemu stanowego charakterystycznego dla społeczeństw feudalnych . Kres istnienia tej warstwy społecznej w Polsce położyła II wojna światowa i jej następstwa w postaci reformy rolnej , przesiedleń, zmiany systemu polityczno-gospodarczego i utraty przez Polskę Kresów Wschodnich. Obecnie ziemiaństwo jest bardzo silną warstwą społeczną w Wielkiej Brytanii oraz w znacznym stopniu w Europie Zachodniej (szczególnie we Francji, Hiszpanii oraz Niemczech).

Od 1989 roku ziemiaństwo polskie prowadzi aktywną walkę o poszanowanie prawa własności i zwrot majątków ziemskich lub (gdy jest to niemożliwe) uzyskanie odszkodowania. Na szczególną uwagę zasługuje próba podważenia dekretu PKWN z dn. 6 września 1944 jako aktu prawnie nieobowiązującego nawet w ówczesnym systemie legislacji[1].

Spis treści

Przypisy

Bibliografia

  • A. Wójtowicz, "Ród Petrykowskich, Linia kujawsko-mazowiecka", Bytom 2008.
  • J. Żarnowski, Społeczeństwo II Rzeczypospolitej 1918-1939, Warszawa 1973
  • T. Chrzanowski, Dziedzictwo. Ziemianie polscy i ich udział w życiu narodu., Kraków, Znak, 1995

Zobacz też

Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Ziemiaństwo":

Warstwa społeczna obyczajów , stylu życia, np. młodzież, chłopi, renciści.Wyodrębniało się następujące warstwy społeczne:chłopi i Ziemiaństworycerzerobotnicybogate mieszczaństwo (burżuazja, właściciele fabryk)drobnomieszczaństwoDrobnomieszczaństwo dzieli się na:inteligencjawłaściciele drobnych przedsiębiorstwObecnie można wyróżnić ...

Ziemiaństwo w Polsce najczęściej byli to zarazem przedstawiciele średniej lub drobnej szlachty . Silne Ziemiaństwo pozostało ważną grupą społeczną jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym , zachowując w kontaktach ...

Literatura – przegląd chronologiczny o piekle – Juliusz Słowacki , Pamiątki Soplicy, cześnika parnawskiego – Henryk Rzewuski , Ziemiaństwo – Kajetan Koźmian 1838 – Anhelli – Juliusz Słowacki 1837 –1836 – W ...

Arystokracja ...

David Hume ...

Jakub Szela Było to władzom na rękę, bo uwłaszczenie godziło przede wszystkim w polskie Ziemiaństwo, wówczas w znacznym stopniu zaangażowane w działalność niepodległościową. Szela głosił zwłaszcza ...

Maria Skłodowska-Curie ...

Związek Ludowo-Narodowy społeczną ówczesnego ZLN stanowili przede wszystkim:mieszkańcy miast (głównie burżuazja , drobnomieszczaństwo, inteligencja),robotnicy z Łodzi ,Ziemiaństwo – pod jego wpływem również i część chłopstwa oddawała swe głosy ...

Reforma rolna ...

Autonomia galicyjska ukraińskie. Po uzyskaniu autonomii decydującą rolę polityczną w autonomicznych instytucjach odgrywało polskie Ziemiaństwo.Organami samorządu w terenie były obieralne rady powiatowe i gminne, organami wykonawczymi ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Ziemiaństwo":

Tęsknota za ojczyzną - ˝Moja piosnka (II)˝ Cypriana Kamila Norwida (plansza 2) ...

232. Stalinizm (plansza 3) armii. Przeprowadzano kolektywizację rolnictwa, podczas której ziemie chłopów były łączone w spółdzielnie. Ziemiaństwo nie poddające się temu procesowi było karane. W państwach komunistycznych panował ...

231. Dojście komunistów do władzy w Polsce (plansza 7) problem głodu na wsi i niszczyła na ogół niechętne do nowych władz Ziemiaństwo. W styczniu 1946 r. TRJN uchwalił nacjonalizację przedsiębiorstw, które wraz z ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie