Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Zielenice

Zielenice

Zielenice

Gałęzatka
Systematyka
Domena eukarionty
Królestwo rośliny
Gromada zielenice
Nazwa systematyczna
Chlorophyta Chlorophyta
Watka Ulva lactuca zwana także sałatą morską . Ilustracja z: Sowerby's English botany, 1790-1814

Zielenice (Chlorophyta) – parafiletyczna grupa jednokomórkowych (o strukturze wiciowcowej , kapsalnej i kokoidalnej) lub wielokomórkowych, samożywnych roślin występujących w wodach słodkich i słonych, rzadko w środowisku lądowym – wówczas są to higrofity lub symbionty . Należy tu ok. 9000 gatunków. Swą polską nazwę wzięły od dominującej barwy chlorofilu a i b , występują jednak w nich również karoteny (α-, β- i γ-) i ksantofile ( luteina , zeaksantyna , wiolaksantyna , neoksantyna, astaksantyna). Jako substancja zapasowa wykorzystywana jest głównie skrobia , a u niektórych również inulina lub podobne do niej związki, sacharoza , maltoza lub erytrytol. W ścianie komórkowej znajduje się celuloza , a czasem również mannany i ksylany[1]. Zielenice stanowią jedną z trzech linii rozwojowych roślin (obok glaukofitów i krasnorostów ). Współcześnie dzielone są na dwie lub cztery równorzędne grupy (gromady). W rygorystycznych ujęciach taksonomicznych do zielenic zaliczane są także rośliny lądowe , przy czym dla takiego ujęcia stosuje się odrębną nazwę rośliny zielone . Termin zielenice oznacza w aktualnym ujęciu wszystkie linie rozwojowe roślin zielonych po wyłączeniu z nich roślin lądowych.

Rozmnażanie

U zielenic obserwuje się znaczną różnorodność procesów rozmnażania. Rozmnażają się zarówno bezpłciowo (poprzez podział komórki, fragmentację plechy, zoospory lub aplanospory) jak i płciowo. W zależności od stopnia rozwoju danego przedstawiciela, w procesie płciowym występuje izogamia (najczęściej), anizogamia lub oogamia . U niektórych grup zachodzi przemiana pokoleń (izomorficzna lub heteromorficzna).

Systematyka

Postęp jaki dokonał się w zakresie badań molekularnych w końcu XX w. i na początku XXI w. pozwolił na znaczącą przebudowę systematyki zielenic, tworzonej wcześniej głównie na podstawie analiz cech morfologicznych i cytologicznych [2]. Odkryte powiązania filogenetyczne pozwalają na identyfikację taksonów monofiletycznych . Ze względu na parafiletyczny charakter samych zielenic, w rygorystycznych pod względem formalnym ujęciach systematycznych do grupy tej zaliczane są rośliny lądowe (Embryophytes), a zielenice dzielone są na 2 (wg Lewisa i McCourta 2004 w randze gromad) lub 4 równorzędne grupy.

System zielenic wg Lewisa i McCourta (2004) [3]:

Gromada: Chlorophyta

Podgromada: Chlorophytina
Klasa: Chlorophyceae
Rząd: Chlamydomonadales (obejmuje m.in. część dawnych Chlorococcales , Volvocales , Tetrasporales, Chlorosarcinales)
Rząd: Sphaeropleales (obejmuje m.in. część dawnych Chlorococcales )
Rząd: Oedogoniales – uwikłowce
Rząd: Chaetopeltidales
Klasa: Ulvophyceae watkowe
Rząd: Ulotrichales – wstężnicowce
Rząd: Ulvales – watkowce
Rząd: Siphonocladales – syfonowce
Rząd: Caulerpales – pełzatkowce
Rząd: Dasycladales – dasykladowce
Klasa: Trebouxiophyceae
Rząd: Trebouxiales
Rząd: Microthamniales
Rząd: Prasiolales
Rząd: Chlorellales (obejmuje część dawnych Chlorococcales )
Klasa: Prasinophyceae prazynofity
Rząd: Pyramimonadales
Rząd: Mamiellales
Rząd: Pseudoscourfieldiales
Rząd: Chlorodendrales

Gromada: Charophyta

Klasa: Mesostigmatophyceae
Klasa: Chlorokybophyceae
Klasa: Klebsormidiophycae – klebsormidiofitowe
Klasa: Zygnemophyceae zrostnice ( sprzężnice )
Rząd: Zygnematales
Rząd: Desmidiales – ( desmidie )
Klasa: Coleochaetophyceae
Rząd: Coleochaetales
Podgromada: Streptophytina
Klasa: Charophyceae ramienicowe
Rząd: Charales ramienicowce
Klasa: Embryophyceae rośliny lądowe

Podział zielenic wg Adla, Simpsona i in. (2005)[4]
Podział odzwierciedla relacje filogenetyczne i nie ustala rang systematycznych dla podanych grup ( kladów ) zielenic. Nie odzwierciedla relacji między grupami należącymi do Charophyta z wyjątkiem Streptophytina.

 • Chlorophyta Pascher 1914, emend. Lewis i McCourt 2004
 • Chlorodendrales Fritsch 1917
 • Prasinophyceae Cavalier-Smith 1998, emend. Lewis i McCourt 2004
 • Mesostigma Lauterborn 1894, emend. Lewis w Adl i in. 2005 (Mesostigmata)
 • Charophyta Karol i in. 2001, emend. Lewis i McCourt 2004
  • (Chlorokybophyceae, Klebsormidiophycae, Zygnemophyceae , Coleochaetophyceae)
  • Streptophytina Lewis i McCourt 2004

W dawniejszych podziałach zielenice traktowane były jako jeden takson w randze gromady dzielony na różną liczbę klas klas []:

 • prazynofity (Prasinophyceae)
 • zielenice właściwe (Chlorophyceae)
 • watkowe (Ulvophyceae)
 • gałęzatkowate (Cladophorophyceae)
 • (Bryopsidophyceae)
 • dazyklakowate (Dasycladophyceae)
 • trentepoliofitowe (Trentepohliophyceae)
 • pleuastrofitowe (Pleurastrophyceae)
 • klebsormidiofitowe (Klebsormidiophyceae)
 • zrostnice (Zygnematophyceae)
 • ramienicowe (Charophyceae)

Przypisy

 1. Stefan Gumiński: Fizjologia glonów i sinic. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1990. . 
 2. Irvine D.E.G.D.M. John 1984: Systematics of the green algae. Academic Press, Inc., London, UK.
 3. Louise A. Lewis i Richard M. McCourt: Green algae and the origin of land plants ( ang. ). 2004. [dostęp 3 lutego 2007].
 4. Adl, S.M., Simpson, A.G.B., Farmer, M., & 25 innych 2005. The new higher-level classification of eukaryotes with emphasis on the taxonomy of protists . Journal of Eukaryotic Microbiology, 52, 399-451.


Inne hasła zawierające informacje o "Zielenice":

1983 ...

Małopolska Droga św. Jakuba – noclegkościół św. JakubaDługość trasy: 25 km. Etap VIINiegardów – kościół św. Jakuba Lelowice Kaczowice Smoniowice Zielenice kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny , Sanktuarium Matki Bożej Zielenieckiej Wzgórze Opatrzności Bożej Łętkowice Kościół ...

Otwornice ...

Historia Ziemi ...

Prekambr ...

Fitoplankton ...

Strefa przybrzeżna ...

Zielenica ...

Gałęzatka ...

Rośliny ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Zielenice":

032. Najważniejsze formacje roślinne i ich związek z czynnikami strefowymi i astrefowymi (plansza 28) jak i ciągłego zalewania wodą. W wattach występują głównie glony: sinice i Zielenice zaś wśród roślin znajdują się tutaj soliród oraz sodówka nadmorska. ...

208. Morze Bałtyckie (plansza 10) garnela. Najważniejszym składnikiem planktonu są widłonogi. Uboga jest również roślinność Bałtyku. Występują: Zielenice (gałęzatka, taśma), krasnorosty (widlik), brunatnice (morszczyn) i rośliny kwiatowe (trawa Zostera). ...

Biosfera (plansza 16) odżywiające się bez udziału światła. Dno strefy litoralnej (przybrzeżnej) porastają m.in. rozmaite glony (sinice, Zielenice, brunatnice, okrzemki, i in.), zaś na wodach otwartych dryfuje plankton roślinny. W wodach ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie