Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Zbigniew Oleśnicki (kardynał)

Zbigniew Oleśnicki (kardynał)

Zbigniew Oleśnicki
Kardynał tytularny Santa Prisca
Zbigniew Oleśnicki
Herb Zbigniew Oleśnicki
Kraj działania   Polska
Data i miejsce urodzenia 5 grudnia 1389
Sienno
Data i miejsce śmierci 1 kwietnia 1455
Sandomierz
Biskup krakowski
Okres sprawowania1423 - 1455
Wyznanie katolickie
Kościół rzymskokatolicki
Prezbiterat 18 grudnia 1423
Nominacja biskupia 1423
biskup krakowski
Sakra biskupia 19 grudnia 1423
Kreacja kardynalska 1449
przez Mikołaja V
Kościół tytularny Santa Prisca
Zbigniew Oleśnicki na tablicy erekcyjnej w Collegium Maius
Pieczęć Zbigniewa Oleśnickiego z 1438

Zbigniew Oleśnicki herbu Dębno (ur. 5 grudnia 1389 w Siennie – zm. 1 kwietnia 1455 w Sandomierzu ) – biskup krakowski w latach 1423 - 1455 , od 1449 pierwszy kardynał narodowości polskiej, doradca Władysława II Jagiełły i Władysława III Warneńczyka .

Pochodzenie i edukacja

Syn Jana (Jaśka) z Oleśnicy herbu Dębno , wielkorządcy Litwy, sędziego ziemi krakowskiej, i Dobrochny z Rożnowa. Jego karierę przyspieszył król Władysław Jagiełło w nagrodę za uratowanie życia w bitwie pod Grunwaldem . Według przekazu Jana Długosza , Zbigniew ochronił wówczas władcę, kiedy odłączony od swego oddziału rycerz Dypold von Koekritz zaatakował stojącego na wzgórzu monarchę grożąc, że za chwilę król zginie. Wówczas Zbigniew, widząc to, podjechał z boku do nacierającego Niemca, zwalił go z konia, po czym król ugodził Dypolda w głowę, a reszty dopełnili otaczający dworzanie. Atak ze strony Zbigniewa został uznany za zabójstwo, nie zaś za zabicie rycerza w walce. Wydarzenie to zamknęło przyszłemu biskupowi drogę do pasowania na rycerza i prawie zniweczyło także jego karierę na dworze.

Po studiach, które rozpoczął w 1406 roku w Akademii Krakowskiej pracował w kancelarii królewskiej, stopniowo awansując także w hierarchii kościelnej. Często wyjeżdżał z misjami dyplomatycznymi do papieża i króla Niemiec, Zygmunta Luksemburskiego .

Biskup krakowski i kardynał

W 1415 roku został proboszczem kolegiaty św. Floriana w Krakowie . Uznanie Jagiełły zyskała jego odważna mowa, wygłoszona w 1420 roku przed obliczem króla Zygmunta Luksemburskiego . W 1423 Oleśnicki objął biskupstwo krakowskie, lecz wcześniej musiał prosić papieża o dyspensę, jako że prawo kanoniczne zabraniało udzielania wyższych święceń tym, którzy podczas bitew przelewali krew. 18 grudnia 1423 otrzymał święcenia kapłańskie , a następnego dnia - sakrę biskupią . Jako biskup stanął na czele opozycji panów małopolskich, sprzeciwiał się sojuszowi Polski z husyckimi Czechami i występował przeciwko planom koronacji Witolda na króla Litwy. W 1424 roku przyczynił się do wydania w Wieluniu edyktu antyhusyckiego , a podczas pobytu delegacji czeskich w Krakowie w latach dwudziestych i trzydziestych XV wieku dwukrotnie obłożył miasto interdyktem . Pod koniec życia Jagiełły zyskał decydujący wpływ na politykę państwa, zachowując stanowisko także w czasie małoletniości Władysława III. W 1438 roku sprzeciwiał się przyjęciu korony czeskiej przez Kazimierza Jagiellończyka , choć potajemnie wspomagał finansowo swojego brata, który w tych wydarzeniach uczestniczył. Bieg wydarzeń przyznał rację sceptycznej postawie biskupa, gdyż zbrojna wyprawa przeciw kontrkandydatowi, Albrechtowi Habsburgowi , zakończyła się porażką.

W 1439 roku Oleśnicki rozprawił się z opozycją szlachecką, pokonując w bitwie pod Grotnikami stronnictwo proczeskie, gdzie według Długosza sam dobijał rannych oraz zabronił pochówku poległego tam Spytka z Melsztyna . Rok później Oleśnicki poparł powołanie Władysława III na tron węgierski. Natomiast stosunek biskupa do krucjaty antytureckiej był ambiwalentny, bowiem król działał pod sztandarami papieża Eugeniusza IV , a Oleśnicki popierał antypapieża Feliksa V , od którego nawet, wraz z prymasem Wincentym Kotem przyjął kapelusz kardynalski. Po śmierci Władysława III poparł elekcję na tron Polski jego brata, Kazimierza Jagiellończyka, lecz jednocześnie wysunął kandydaturę Fryderyka II Hohenzollerna , aby wymusić inkorporację Wielkiego Księstwa do Korony. Jako biskup krakowski przeprowadził trzy synody (w 1436 roku i w 1443 roku oraz w 1446 roku), szczególnie propagując kult św. Stanisława , popierał zakładanie bractw religijnych. W 1449 r. kardynał Zbigniew Oleśnicki wraz z swym bratem Janem Głowaczem założył opactwo oo. paulinów w Pińczowie . Był zdecydowanym przeciwnikiem husytyzmu. W 1453 roku zaprosił do Krakowa św. Jana Kapistrana , zaś dla jego uczniów (zw. w Polsce bernardynami) ufundował klasztor. W katedrze ustanowił stałych spowiedników oraz kaznodziejów.

W 1447 roku porzucił schizmatyków bazylejskich i opowiedział się za prawowitym papieżem, Mikołajem V . Ponieważ uzyskany w 1441 roku od antypapieża kapelusz kardynalski był nieprawny, już po przejściu pod prawowitą obediencję, w 1449 roku, został pierwszym kardynałem w historii Kościoła polskiego i podczas zjazdu w Piotrkowie zażądał z racji tytułu pierwszego miejsca w radzie królewskiej - przed prymasem Polski, arcybiskupem gnieźnieńskim Władysławem Oporowskim . Spotkał się jednak z odmową ze strony monarchy. Sprawę tę załatwiono dopiero w 1451 - również w Piotrkowie . W myśl dokumentu królewskiego ani prymas, ani kardynał nie otrzymali pierwszego miejsca w radzie - ale w praktyce mieli je zajmować naprzemiennie. Z myślą o studentach w testamencie ufundował Bursę Jerozolimską wraz z biblioteką, a swoje berło podarował Uniwersytetowi Krakowskiemu. W 1443 roku, odkupił od władców Cieszyna Księstwo Siewierskie . Tym samym jego następcy uzyskali możność używania tytułu książęcego, którego kardynał jednak nie nosił.

W czasie panowania Kazimierza Jagiellończyka popadł z nim w konflikt. W roku 1454 sprzeciwił się udzieleniu przez króla pomocy Związkowi Pruskiemu w antykrzyżackim powstaniu. Podczas głosowania w Radzie Królewskiej oponował przeciwko udziałowi Korony w wojnie z Zakonem . Uznał nawet, że król działa na szkodę państwa i na znak protestu zrezygnował z udziału w Radzie Królewskiej. W ostatnich miesiącach życia wspierał jednak finansowo działania wojenne.

Był jednym ze zwolenników koncyliaryzmu . Pragnął uczynić z Polski potężną siłę w zagrożonym świecie chrześcijańskim. Był właścicielem zamku w Pińczowie , o którym Jan Długosz pisał, że nie miał sobie równych. Posiadał także ok. 60 wsi i 3 miasta.

Zdaniem niektórych historyków w czasie gdy pracował w kancelarii królewskiej prowadził rodzaj dziennika, w którym odnotowywał ważne wydarzenia. Dzieło to nie zachowało się do naszych czasów.

Pochowany został w katedrze na Wawelu .

Zbigniew Oleśnicki swój talent polityczny i zdolności poświęcił na swój sposób interpretowanym interesom dynastii Jagiellonów , wywierając przemożny wpływ na ich politykę. Do końca nie pogodził się jednak z królem Kazimierzem.

Bibliografia

  • Zbigniew Oleśnicki. Książę Kościoła i mąż stanu, praca zbiorowa pod red. F. Kiryka i Z. Nogi, Kraków 2006.
  • Górczak Z., Podstawy gospodarcze działalności Zbigniewa Oleśnickiego biskupa krakowskiego, Kraków 1999.
  • Graff T., Wokół sprawy kardynalatu biskupa krakowskiego Zbigniewa Oleśnickiego, Zesz. Nauk. UJ, Pr. Hist., Z. 129(2002), s. 19-50.
  • Koczerska M., Zbigniew Oleśnicki i Kościół krakowski w czasach jego pontyfikatu (1423-1455), Warszawa 2004.
  • Nikodem J., Zbigniew Oleśnicki w historiografii polskiej, Kraków 2001.
  • Stanisław Zachorowski, Statuty synodalne krakowskie Zbigniewa Oleśnickiego. (1436, 1446), Kraków 1915


Poprzednik
Wacław I cieszyński
Książę siewierski
1443-1455
Następca
Tomasz Strzępiński
Poprzednik
Wojciech Jastrzębiec
Biskup krakowski
1423 - 1455
Następca
Tomasz Strzępiński


Inne hasła zawierające informacje o "Zbigniew Oleśnicki (kardynał)":

Biskup ...

1398 ...

Włosi ...

1679 ...

Stanisław Hozjusz ...

1986 ...

Wojciech Bogusławski ...

Zawał mięśnia sercowego ...

Adam Naruszewicz ...

Teatr Nasz ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Zbigniew Oleśnicki (kardynał)":

229 Stosunki państwo-Kościół w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (plansza 3) ...

036 Początki rozbicia dzielnicowego (plansza 6) ...

234. Polska droga do demokracji (plansza 13) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie