Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Zaufanie

Zaufanie

Zaufanie jest emocją okazywaną ludziom, przedmiotom czy instytucjom, takim jak firma , rząd czy społeczeństwo . Może być wzajemne. Zaufanie jest wiarą w określone działania czy własności obiektu obdarzonego zaufaniem. Często oznacza nawet przekonanie jednej ze stron w to, że motywacją drugiej strony wobec niej jest bycie uczciwym i chcącym działać dobrze (benewolentnie). Zaufaniem obdarowujemy osobę, której wierzymy, że będzie doradzać nam dobrze, myśląc o nas, a nie o sobie.

Dzisiejszy świat, ciągłe zmiany, hiperkonkurencja, działanie ponad granicami czasu i przestrzeni stawiają przed członkami społeczeństwa oraz uczestnikami rynku ogromne wymagania, którym sprostać można dzięki wzajemnemu zaufaniu. Zaufanie jest pojęciem analizowanym w ramach wielu dyscyplin, takich jak: socjologia, psychologia, zarządzanie, systemy informacyjne. Znaczenie decyzji prowadzących do tworzenia kultury zaufania jest nie do przecenienia. Dobro całego społeczeństwa, rozwój społeczno-gospodarczy oraz sukces organizacji na całym świecie są zdeterminowane poziomem zaufania. Konieczne jest świadome i odpowiednio ukierunkowane budowanie zaufania. W konsekwencji wzrastać będzie rola najnowszej metody zarządzania w organizacjach noszącej nazwę zarządzanie zaufaniem oraz zarządzanie przez zaufanie .

Poza prawem i wspólnymi celami, wzajemne zaufanie jest jednym z podstawowych więzów w społeczeństwie. Jednocześnie zaufanie zmniejsza opór wobec zmian i pomaga sobie z nimi radzić. Kryzys jest pewną formą zmiany zatem zarządzanie zaufaniem jest pomocne w zarządzaniu w kryzysie.

Bibliografia

  • Piotr Sztompka "Zaufanie: fundament społeczeństwa" Kraków: "Znak", 2007
  • Wiesław M. Grudzewski, Irena K. Hejduk, Anna Sankowska, Monika Wańtuchowicz "Trust Management in Virtual Work Environments: A Human Factors Perspective", CRC Press Taylor & Francis Group, 2008
  • Wiesław M. Grudzewski, Irena K. Hejduk, Anna Sankowska, Monika Wańtuchowicz "Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych", Warszawa: "Difin", 2007
  • Wiesław M. Grudzewski, Irena K. Hejduk, Anna Sankowska, Monika Wańtuchowicz "Zarządzanie zaufaniem w przedsiębiorstwie. Koncepcja, narzędzia, zastosowania", Kraków: Wolters Kluwer Polska - OFICYNA, 2009

Zobacz też

Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Zaufanie":

Autorytet stabilizujący więzi społeczne i ma wydźwięk pozytywny. Istnieje jednak niebezpieczeństwo, iż nadmierne Zaufanie do autorytetów grozi skostnieniem poglądów a czasem nawet ich zwyrodnieniem. Brak ...

Armia Czerwona Brecht. To właśnie on i wtedy ukuł sławne hasło: Jeśli naród zawiódł Zaufanie rządu, niech rząd rozwiąże naród i wybierze sobie inny. Faktem jest, ...

Zamek Chojnik i służył w jego armii pod dowództwem Albrechta Wallensteina . Kiedy cesarz stracił Zaufanie do swojego generała, w 1634 Hans Ulryk jako jego podwładny został ...

Wielka piątka ...

Normy moralne ...

1929 że najgorsze skutki krachu na nowojorskiej giełdzie już minęły i Amerykanie odzyskują Zaufanie do gospodarki amerykańskiej. 27 grudnia – w ZSRR zakończono politykę NEP . 28 grudnia Stany ...

Chrystian III Oldenburg Habsburgiem , Chrystian wprowadził Duńczyków do swojego ścisłego otoczenia. Z czasem zyskał sobie Zaufanie duńskich elit na tyle, że w 1542 roku Herredag (rada panów, ...

Styl kierowania ...

Choleryk żałują wypowiedzianych słów. Są nastawieni na działania i kierowanie. Wzbudzają wśród ludzi Zaufanie i respekt, często pracują dla potrzeb grupy. Są szybcy w działaniu, ...

Oksytocyna ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Zaufanie":

Profesjonalny manager (plansza 15) wyznaczyć cele swoim podwładnym. Menedżer powinien delegować władzę do swoich pracowników Menedżer powinien mieć Zaufanie od swoich pracowników i wierzyć w nich. Menedżer powinien zauważać potrzeby swoich ...

029. Liberalizm i tolerancja Woltera (plansza 7) niezależne od miejsca i czasu, powszechne i wieczne. Wierzyli w postęp: Zaufanie do rozumu kazało im przypuszczać, że człowiek zdolny jest osiągnąć wszystko ...

14. Modele ustrojowe wybranych państw (plansza 8) wyborach odpowiedzialność przed parlamentem ponosi cały rząd rząd, który utracił Zaufanie Izby Gmin, podaje się do dymisji lub zwraca się do głowy ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie