Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Zastaw

Zastaw

Zastaw - ograniczone prawo rzeczowe , ustanawiane w celu zabezpieczenia wierzytelności .

Najważniejszą cechą zastawu jest to, że może być ustanowiony jedynie na rzeczach ruchomych (oraz na niektórych prawach zbywalnych np: akcjach , obligacjach ). Ponadto, wraz z ustanowieniem zastawu powstaje więź łącząca go z wierzytelnością, którą zabezpiecza. Wraz z zaspokojeniem wierzyciela zastaw upada (jest więc prawem akcesoryjnym, a więc jego istnienie jest zależne od istnienia wierzytelności).

Spis treści

Strony stosunku zastawu

  • Zastawnik - wierzyciel, którego wierzytelność została zabezpieczona.
  • Zastawca - dłużnik, na którego rzeczy został ustanowiony zastaw.

Cel ustanowienia zastawu

W razie niemożności zaspokojenia wierzyciela przez dłużnika, wierzyciel ma prawo do sprzedaży rzeczy objętej zastawem w trybie egzekucji sądowej i zaspokojenia się z uzyskanej sumy. Ponadto, wierzyciel ma pierwszeństwo do zaspokojenia się z rzeczy zabezpieczonej zastawem przed innymi wierzycielami (pod warunkiem, że nie mają oni także ustanowionego wcześniej zastawu na tej samej rzeczy).

Sposób ustanowienia zastawu

  • na podstawie czynności prawnej ( umowy ),
  • na mocy samego prawa.

Zastaw umowny - powstaje na podstawie umowy między właścicielem rzeczy, a wierzycielem. Sama umowa nie wystarcza do powstania zastawu. Jako że zastaw jest czynnością realną to konieczne jest wydanie rzeczy wierzycielowi, bądź osobie trzeciej, na którą strony się zgodziły.

Zastaw ustawowy - powstaje na mocy przepisów szczególnych, z mocy samego prawa. Przysługuje on na przykład wynajmującemu na zabezpieczenie czynszu na rzeczach ruchomych najemcy, wniesionych do przedmiotu najmu (art.670 kc).

Wygaśnięcie zastawu

Zastaw wygasa z chwilą wygaśnięcia wierzytelności. Również z przeniesieniem wierzytelności zabezpieczonej, bez przeniesienia zastawu (art. 323 § 1 kc). Zastaw wygasa w przypadku zwrócenia przez zastawnika rzeczy zastawcy (art.325 kc).

Rodzaje zastawu

  • zastaw zwykły na rzeczy lub na prawie;
  • zastaw rejestrowy: istotną cechą tego zastawu jest możliwość pozostawania przedmiotu zastawu u zastawcy oraz obowiązek zgłoszenia zastawu do rejestru prowadzonego przez sądy rejonowe;
  • zastaw skarbowy: to instytucja funkcjonująca w prawie podatkowym , mająca na celu zabezpieczenie zaległości podatkowych na rzecz Skarbu Państwa .


Inne hasła zawierające informacje o "Zastaw":

Akcja (prawo) ...

Zamek Chojnik pieniądze na zakup praw do zarządzania Łużycami Dolnymi , książę oddał zamek pod Zastaw Thimo von Colitzowi. Ten jeszcze w tym samym roku, za kwotę ...

Bóbrka (powiat krośnieński) stała się własnością Cystersów po 1420 r. kiedy to została postawiona w Zastaw i nie wykupiona. W XVII wieku Zofia Skotnicka , żona Jana Skotnickiego ...

Puck VIII Knutsson Bonde . W zamian za 15 tys. marek pruskich otrzymał w Zastaw od Kazimierza Jagiellończyka Ziemię Pucką (980 km2). Państewko puckie istniało formalnie ...

Stopa lombardowa ...

Słupsk Otton I i Barnim III oddali miasto wraz z całą ziemią w Zastaw zakonowi krzyżackiemu na 12 lat. Władza zakonu była dla społeczeństwa ziemi ...

Marchia Brandenburska roku jeden ze śląskich książąt, Bolesław II Rogatka postawił ziemię lubuską w Zastaw Brandenburczykom za cenę pomocy militarnej przeciwko Henrykowi III , swemu bratu. W ...

Prawo bliższości właściciel zamierzał zbyć). Istniała możliwość "obejścia" prawa bliższości poprzez oddanie własności w Zastaw antychretyczny z klauzulą na upad. ...

Zasiedzenie ...

Leasing leasingobiorca przedstawi dodatkowe zabezpieczenie transakcji. Może to być poręczenie osoby trzeciej lub Zastaw na rzeczy, należącej do osoby trzeciej lub też hipoteka ustanowiona na ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Zastaw":

11 LISTOPADA (plansza 1) miłość we mnie wielka jak w tych 6 miliadrach głupota oddana w Zastaw w zamian traktat sprawdź nas jeżeli interesuje ciebie prawda tu ją ...

030b Wyprawy Krzyżowe (plansza 15) osiągnęło papiestwo, które wbrew nawet własnemu zakazowi lichwy, pożyczało pieniądze rycerstwu, w Zastaw biorąc majątki ziemskie. Wielu rycerzy nie powróciło a majątki pozostawały ...

30. Elementy prawa cywilnego (plansza 12) Ograniczone prawa rzeczowe: hipoteka – to zabezpieczenie roszczeń pieniężnych na nieruchomości, Zastaw – to zabezpieczenie roszczeń częścią majątku dłużnika, służebność – to obciążenie nieruchomości ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie