Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Wywiad (instytucja)

Wywiad (instytucja)

Wywiad - służba specjalna zajmująca się pozyskiwaniem (często niejawnych) informacji. W skali państwa wywiad to jeden ze sposobów rozpoznania strategicznego, polegający na zbieraniu najważniejszych wiadomości politycznych, wojskowych i gospodarczych. Współcześnie, dzięki takim zdobyczom techniki jak podsłuch satelitarny , działalność wywiadowczą można również prowadzić nie opuszczając terytorium własnego państwa.

Oprócz wywiadu państwowego istnieje też indywidualny wywiad gospodarczy , prowadzony nierzadko przez byłych funkcjonariuszy bądź żołnierzy wywiadu lub kontrwywiadu . Wywiad gospodarczy organizowany jest przez przedsiębiorstwa zainteresowane pozyskiwaniem informacji o konkurencji i skutecznym lobbingiem .

Wywiad dzieli się ogólnie na dwa podstawowe rodzaje:

Wykształcone typy wywiadu państwowego:

  • wywiad polityczny – ukształtowanie stronnictw partyjnych, ich struktura, przywódcy polityczni, ruchy odśrodkowe (mniejszości narodowe, społeczności niezasymilowane), podatność na propagandę, grupy dysydenckie
  • wywiad ekonomiczny – zainteresowany potencjałem gospodarczym państwa; bada zasoby surowców, ustala i analizuje słabe ogniwa w ekonomice, możliwość nacisku gospodarczego
  • wywiad wojskowy – rozpracowuje strukturę, kadry sił zbrojnych i rodzajów sił zbrojnych, ruchy wojsk, stan i proces modernizacji oraz osiągnięcia naukowe w dziedzinie obronności; zbiera wszelkie informacje dotyczące bezpieczeństwa obronnego danego państwa
  • wywiad naukowy – śledzi wszystko co wiąże się z rozwojem naukowo-technicznym

Ze względu na formy pozyskiwania informacji można wyróżnić:

  • wywiad agenturalny - źródłem informacji jest sieć agentów , którzy samodzielnie pozyskują informacje, do których mają dostęp np. dzięki wykonywanej pracy lub piastowanemu stanowisku i przekazują ją funkcjonariuszom lub żołnierzom wywiadu, sprawującym nad nimi "opiekę" - prowadzącym ich
  • wywiad technikami operacyjnymi - bezpośrednie śledzenie wybranych osób, wymuszanie zeznań, porwania, szantażowanie itp.
  • wywiad elektroniczny - prowadzony technikami nasłuchu i obserwacji satelitarnej, lotniczej, radiowej i z wykorzystaniem specjalistów od włamań do sieci komputerowych.

Zobacz też


Inne hasła zawierające informacje o "Wywiad (instytucja)":

Dziady (zwyczaj) ...

Nadciśnienie tętnicze ...

Linz ...

Studia ...

Autorytet ...

Diakon ...

Akcja (prawo) ...

Habeas Corpus Act ...

Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych ...

Armia Czerwona ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Wywiad (instytucja)":

Rozprawa z rozprawką (plansza 2) ...

008b. Grecja (plansza 18) ...

211a Rzeczpospolita na arenie międzynarodowej w dwudziestoleciu międzywojennym (plansza 11) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie