Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Wysoczyzna

Wysoczyzna

Wysoczyzna – rozległe, niewysokie wzniesienie zbudowane z materiału morenowego , otoczone przeważnie pradolinami , np. Wysoczyzna Piotrkowska, Wysoczyzna Ciechanowska , Wysoczyzna Płocka, Wysoczyzna Wysokomazowiecka .

Zobacz też


Inne hasła zawierające informacje o "Wysoczyzna":

Pogórze Izerskie miasta: Mirsk , Gryfów Śląski , Leśną , Lubań i Nowogrodziec .Wyróżnia się tu następujące mikroregiony: Przedgórze Izerskie ,Wysoczyzna Siekierczyńska,Wzgórza Zalipiańskie,Dolina Kwisy,Wzniesienia Radoniowskie,Obniżenie Lubomierskie,Wzgórza Radomickie,Wzniesienia Gradowskie,Niecka Lwówecka, Dolina Bobru . Budowa geologicznaPodłoże ...

Kraina Węgorapy ...

Regionalizacja fizycznogeograficzna Polski Równina Nowogardzka 313.33 Równina Gryficka 313.4 Pobrzeże Koszalińskie 313.41 Wybrzeże Słowińskie 313.42 Równina Białogardzka 313.43 Równina Słupska 313.44 Wysoczyzna Damnicka 313.45 Wysoczyzna Żarnowiecka 313.46 Pradolina Redy-Łeby 313.5 Pobrzeże Gdańskie 313.51 Pobrzeże Kaszubskie 313.52 Mierzeja Helska 313.53 ...

Morena denna morskiego powierzchnia młodszej wysoczyzny bywa wygładzona i stosunkowo mniej urozmaicona niż na Wysoczyznach wyżej położonych. Przyczyną tego jest zrównanie przez wody roztopowe lodowca jeszcze ...

Pobrzeże Kaszubskie graniczy z Morzem Bałtyckim. Zachodnią granicę mezoregionu tworzą (od północy) Wybrzeże Słowińskie , Wysoczyzna Żarnowiecka , Pradolina Łeby i Redy oraz Pojezierze Kaszubskie z którym Pobrzeże ...

Wysoczyzna Damnicka Wysoczyzna DamnickaMegaregion Pozaalpejska Europa Środkowa Prowincja Niż Środkowoeuropejski Podprowincja Pobrzeża Południowobałtyckie Makroregion Pobrzeże Koszalińskie MezoregionWysoczyzna DamnickaZajmowanejednostkiadministracyjne Polska - woj. pomorskie Wysoczyzna Damnicka ( 313.44 ) ...

Wysoczyzna Polanowska Wysoczyzna PolanowskaMegaregion Pozaalpejska Europa Środkowa Prowincja Niż Środkowoeuropejski Podprowincja Pobrzeża Południowobałtyckie Makroregion Pojezierze Zachodniopomorskie MezoregionWysoczyzna PolanowskaZajmowanejednostkiadministracyjne Polska woj. pomorskie Wysoczyzna Polanowska ( 314.46 ) –- ...

Pojezierze Kaszubskie i Łeby , która oddziela Pojezierze od Wysoczyzny Żarnowieckiej oraz na północnym zachodzie Wysoczyzna Damnicka . Od wschodu (na terenie Gdańska i Gdyni) graniczy z Pobrzeżem ...

Mierzeja Wiślana Obwodu Kaliningradzkiego (Rosja).Wcześniej ten mezoregion, podobnie jak Mierzeja Helska , Wybrzeże Słowińskie oraz Wysoczyzna Żarnowiecka , był zaliczany do Pobrzeża Kaszubskiego, w systemie regionalizacji Kondrackiego są ...

Wysoczyzna Wysoczyzna – rozległe, niewysokie wzniesienie zbudowane z materiału morenowego , otoczone przeważnie pradolinami , ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Wysoczyzna":

236. Charakterystyka regionów geograficznych. Pobrzeże Kaszubskie (plansza 9) roślinny jest związany z podłożem skalnym. Na wydmach rosną bory sosnowe, na Wysoczyznach moreny dennej – lasy bukowe i grądowe. W pradolinach występują torfowiska.Dominującą ...

236. Charakterystyka regionów geograficznych. Pobrzeże Kaszubskie (plansza 6) Wysoczyzna Pucka Pradolina Redy-Łeby (Dolina Redy, Dolina ...

203. Krainy geograficzne Polski (plansza 15) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie