Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Wyraz

Wyraz

Wyraz - pewna wyróżniona fonetycznie, czy też graficznie, część wypowiedzi, składająca się z jednego lub więcej morfemów .

"Wyraz" nie jest tworem w pełni obiektywnym i co jest wyrazem, a co nim nie jest, zależy w sporym stopniu od tradycji językoznawczej danego języka. W językach fleksyjnych pojęcie wyrazu jest dość jasne - wyrazem jest morfem bazowy z dołączonymi do niego wszystkimi morfemami odmiany, w przypadku języka polskiego dodatkowo granicę wyrazu wyznacza stały akcent na drugą sylabę od końca.

Jednak nawet tutaj jest wiele niejasności, na przykład:

  • "w" i "z" są tradycyjnie uważane za wyrazy choć nie są fonetycznie oddzielone od następującego po nich morfemu - należą do tej samej sylaby.
  • "nie-" może być uważane zarówno za przedrostek, jak i za osobny wyraz
  • formy trybu warunkowego, np. "zrobilibyście" fonetycznie rozkłada się na "zrobili" i "byście", graficznie jest jednak zapisywane łącznie
  • ruchoma końcówka czasownika ("gdzie+że+ście byli ?") może być traktowana jako osobny wyraz lub włączana do poprzedniego wyrazu. To drugie rozwiązanie stanowi jednak problem z punktu widzenia klasyfikacji takiego wyrazu.
  • duża liczba (np. "dwa tysiące trzysta czterdzieści pięć") może być traktowana jako pojedynczy wyraz lub też jako kilka kolejnych wyrazów.

Wyraz w odniesieniu do tekstu pisanego traktuje się jako ciąg liter pomiędzy dwiema spacjami.

Spis treści

Wyraz a słowo

Niektórzy strukturaliści proponują następujące rozróżnienie pomiędzy wyrazem a słowem:

  • Słowo jest to zbiór głosek, który w zapisie graficznym oddzielony jest od innych zbiorów spacjami bądź znakami interpunkcyjnymi.
  • Wyraz to słowo lub minimalny zestaw słów (w języku polskim maksymalnie dwóch) posiadających własne i pełne znaczenie, niedający się podzielić na mniejsze wyrazy. W szczególności w, na, pociągu nie są wyrazami, są nimi natomiast za-lasem, zza-płota czy w-domu.

Wyrazy samodzielne i niesamodzielne

Wyrazy samodzielne - wyrazy, które mogą same pełnić funkcję części wypowiedzenia . Są to: czasowniki , rzeczowniki , przymiotniki , liczebniki , przysłówki i zaimki .

Wyrazy niesamodzielne - wyrazy, które nie mogą same pełnić funkcji wypowiedzenia: partykuły , spójniki , przyimki .

Wyrazy odmienne i nieodmienne

Wyrazy odmienne, występujące w wypowiedzeniach w różnych formach, to: czasowniki, rzeczowniki, przymiotniki oraz większość zaimków.

Wyrazy nieodmienne - wyrazy, które nie zmieniają swoich form; należą tu: przysłówki, liczebniki ułamkowe, zaimki przysłowne, przyimki, spójniki, wykrzykniki , partykuły.

Wyrazy określane i określające

Wyrazy określane - wyrazy, które w związku wyrazowym pełnią rolę wyrazów nadrzędnych np. w związku wyrazowym ładny kot wyraz kot jest wyrazem nadrzędnym (określanym) w stosunku do wyrazu dopełniającego go treścią, podrzędnego- ładny kot- jaki?- ładny

Wyrazy określające - wyrazy, które w związku wyrazowym pełnią rolę wyrazów podrzędnych.

Zobacz też


Inne hasła zawierające informacje o "Wyraz":

Wszystkich Świętych także wiele osób innych wyznań, albo nie wyznających żadnej religii. Jest to Wyrazem pamięci oraz oddania czci i szacunku zmarłym.Święto to było dniem wolnym ...

Sztuka Przypisy8 Bibliografia9 Zobacz też10 Linki zewnętrzne Definicje sztuki Antyczna i średniowieczna definicja sztukiWyraz sztuka (łac.ars, grec. techne) w starożytności i średniowieczu oznaczały tyle, co ...

Zbór rangi miejsca świętego, a więc i przysługującego takiemu miejscu określenia kościół. Niemniej Wyraz zbór jako świątynia protestancka funkcjonuje w publikacjach historycznych oraz we współczesnych ...

Herodot V wieku p.n.e. w literaturze, obok poezji, znalazła swe miejsce proza, dając Wyraz realizmowi jej twórców. Ich umysły zwracały sie w stronę badań przyrodniczych, ...

Chrześcijaństwo był podstawowym kryterium przynależności. Czystość wiary, kerygmat był strzeżony bardzo ściśle, jako Wyraz jedności uczniów Chrystusa i kościołów lokalnych w całej «oikumene» - w ...

Nacjonalizacja przemysłu państw o gospodarce wolnorynkowej . Nacjonalizacja w PolsceW Polsce nacjonalizacja przemysłu miała największy Wyraz podczas reform i zmian wprowadzanych wraz ze stabilizacją władz komunistycznych po ...

Prawo kanoniczne kościelnego – przepisy świeckie oznaczano nomoi ( gr. νομοι). Kanon ( łac. canon) to Wyraz pochodzenia greckiego (κανονες) oznaczający dosłownie sznur ciesielski, a w przenośni prawidło, ...

Cena (ekonomia) dana osoba musi zrezygnować w zamian za jednostkę nabywanego dobra ,Cena - pieniężny Wyraz wartości .Spis treści1 Funkcje ceny2 Strategie cenowe2.1 Dumping2.2 Dominacja2.3 Parasol cenowy2.4 Przechwycenie ...

Alaksandr Łukaszenka 26 grudnia 1999.Od 2002 datuje się ochłodzenie stosunków białorusko-rosyjskich, co znalazło m.in. Wyraz w ostrej reakcji Łukaszenki na propozycję Putina włączenia Białorusi jako guberni ...

Adam Mickiewicz zwykły poeta czy pisarz – to autentyczny prorok religii mesjanistycznej. Dawało to Wyraz w wielu określeniach mesjanizmu polskiego używanych przez samego Mickiewicza, jak np. ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Wyraz":

Wielomiany (plansza 12) le height=380 width=770 > Ćw7: Wyznacz Wyraz wolny wielomianu w(x)=2x3-4x2+6x+a0 jeżeli: a) ...

Tęsknota za ojczyzną - ˝Moja piosnka (II)˝ Cypriana Kamila Norwida (plansza 7) Rymy żeńskie – rymują się Wyrazy wielosylabowe, rymy półtorazgłoskowe ...

Mnożenie jednomianów przez sumy algebraiczne (plansza 3) e height=380 width=770 > PRZYKŁADY PRZYKŁAD 1. Przekształć iloczyn na sumę: Każdy Wyraz sumy mnożymy przez jednomian, zapisujemy z takim znakiem, jaki wychodzi i ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie