Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Wykształcenie średnie

Wykształcenie średnie

Zgodnie z art. 11a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (według stanu na 11 maja 2007 r.) wykształcenie średnie posiada osoba, która:

 1. ukończyła szkołę ponadpodstawową, z wyjątkiem:
  1. zasadniczej szkoły zawodowej,
  2. szkoły zasadniczej lub
  3. innej szkoły im równorzędnej,
 2. ukończyła szkołę ponadgimnazjalną , z wyjątkiem:
  1. zasadniczej szkoły zawodowej o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, których ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także dalsze kształcenie w dwuletnich uzupełniających liceach ogólnokształcących i trzyletnich technikach uzupełniających
  2. trzyletniej szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego przysposobienie do pracy.


Inne hasła zawierające informacje o "Wykształcenie średnie":

Nadciśnienie tętnicze ...

Autorytet ...

Brno ...

Wittenberga ...

Ziemia Ognista (archipelag) ...

Maine ...

Szkoła Rycerska ...

John Dryden ...

Baldassare Castiglione ...

Kowary ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Wykształcenie średnie":

Teatr grecki (plansza 10) ...

Syzyfowe prace - tytuł powieści a jej główni bohaterowie (plansza 10) ...

033a.Kultura wczesnego i pełnego średniowiecza. Czas kościołów i wielkich katedr (plansza 12) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie