Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Wykroczenie

Wykroczenie

Wykroczenieczyn społecznie szkodliwy, zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia pod groźbą kary aresztu , ograniczenia wolności, grzywny do 5.000 złotych lub nagany . Sprawca czynu zabronionego nie popełnia wykroczenia, jeżeli czyn jest niezawiniony (art. 1 §2 Kodeksu wykroczeń).

Osobną kategorią prawną jest wykroczenie skarbowe opisane w kodeksie karnym-skarbowym.

Odpowiedzialności za wykroczenie odpowiada każdy, kto ukończył 17 rok życia. Odpowiedzialności podlegają czyny popełnione na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, na statku wodnym lub powietrznym, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Odpowiedzialności podlega działanie umyślne lub nieumyślne, chyba że ustawa przewiduje odpowiedzialność tylko za działanie umyślne.

W przypadkach określonych przez ustawodawcę karze za wykroczenie podlega również usiłowanie , podżeganie i pomocnictwo w popełnieniu wykroczenia (w przypadku podżegania oraz pomocnictwa dodatkowo wymagalne jest popełnienie przez sprawcę czynu zabronionego).

Spis treści

Katalog kar

Katalog środków karnych

  • zakaz prowadzenia pojazdów (wymierzany w miesiącach lub latach na okres od 6 miesięcy do 3 lat),
  • przepadek przedmiotów,
  • nawiązka,
  • obowiązek naprawienia szkody,
  • podanie orzeczenia o ukaraniu do publicznej wiadomości w szczególny sposób,
  • inne środki karne określone przez ustawę

Zobacz też

Linki zewnętrzne

Artykuł uwzględnia stan prawny na 2 sierpnia 2010. .


Inne hasła zawierające informacje o "Wykroczenie":

Teodozjusz I Wielki zbrodnię obrazy majestatu. Nakazał wszystkie pogańskie miejsca kultu zająć skarbowi państwa. Każde Wykroczenie przeciw tym zarządzeniom miało podlegać surowym karom - sędziów, naczelników miast ...

Amnestia ...

Andrzej Frycz Modrzewski że był duchownym, to w 1560 wziął ślub z Jadwigą Kamieńską. To Wykroczenie, a także działalność reformatorska, spowodowały utratę wójtostwa wolborskiego (dziedziczność funkcji spłacił ...

Umowa o pracę ...

Więziennictwo ...

Występek ...

Erynie ich imienia)”. ↑ Eumenides ( ang. ). W: Greek myth index [on-line]. 2007. [dostęp 2010-06-30].↑ Wykroczenie, występek↑ 4,0 4,1 4,2 4,3 Vojtech Zamarovský : Bohovia a hrdinovia antických ...

Postępowanie karne karnego stosuje się tylko wtedy, gdy przepisy kodeksu postępowania w sprawach o Wykroczenie tak stanowią),w postępowaniu w sprawach nieletnichw postępowaniu przed Trybunałem Stanuw postępowaniu ...

Mandat ...

Sądy I instancji w Polsce o wykroczeniaZgodnie z art. 9 § 1 Kodeksu postępowania w sprawach o Wykroczenie w sprawach o wykroczenia w pierwszej instancji orzekają sądy rejonowe.W sprawach ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Wykroczenie":

03 Dokumentacja pojazdu i uprawnienia policji (plansza 7) jazdy za pokwitowaniem w razie uzasadnionego podejrzenia, że kierowca popełnił przestępstwo lub Wykroczenie, za które może otrzymać zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Wydane pokwitowanie uprawnia ...

19. Organy władzy Rzeczypospolitej - sądy i trybunały (plansza 6) ...

41. Organizacje pozarządowe i systemy ochrony praw człowieka (plansza 19) urzędu. Adam Zieliński Rzecznik Praw Obywatelskich Rzecznik może wystąpić z wnioskiem o ukaranie za Wykroczenie, a także uchylenie przez sąd prawomocnego orzeczenia w sprawie o Wykroczenie. Rzecznik ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie