Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Wykłady Pisma Świętego

Wykłady Pisma Świętego

Wykłady Pisma Świętego - (org. tytuł ang. Studies in the Scriptures) sześćiotomowa publikacja wydana w latach 1886 - 1904 przez Towarzystwo Strażnica autorstwa C.T.Russella będąca podręcznikiem służącym do pomocny w studiowaniu Biblii i stanowiła jedną z pierwszych publikacji tego typu w wśród pisarzy Badaczy Pisma Świętego . Do roku 1904 seria ta nosiła tytuł "Brzask Tysiąclecia" ( ang. Millennial Dawn )[1].


Spis treści

Opis tomów

Tom I

Boski plan wieków

Boski plan wieków ( ang. The Divine Plan of the Ages) - 448-stronicowa publikacja wydana przez Towarzystwo Strażnica w 1886 roku .

Cechą szczególną tej książki jest m.in. wykres, który w formie graficznej przedstawia historię od stworzenia świata do przyszłości, kiedy na ziemi będzie panować Królestwo Boże, opublikowany wcześniej w czasopiśmie Strażnica w 1881 roku, w numerach z lipca i sierpnia . Wykres ten łączył historię ludzkości z Wielką Piramidą w Egipcie. Grobowiec faraona Chufu miał być „słupem”, o którym mowa w Piśmie Świętym w Księdze Izajasza 19:19,20. Dokładny opis wykresu znajduje się w wkładzie XII tej książki .

Boski plan wieków był rozpowszechniany przez specjalnych kolporterów Towarzystwa Strażnica razem z pozostałymi tomami Seri „Wykładów”. Do roku 1919 nakład osiągnął 5245000 egzemplarzy. Książka była też wykorzystywana na zebraniach Badaczy Pisma Świętego .

Towarzystwo Strażnica w późniejszych latach wznawiało Boski plan wieków razem z innymi tomami seri Brzasku Tysiąclecia . W 1886 i 1887 roku książka została opublikowana w kolejnych numerach Strażnicy od 1 listopada do 1 stycznia ; w 1904 roku wydano razem z pozostałymi tomami; w 1907 roku z dodatkiem Analiza zarzutów przeciwko nadziejom milenijnym ( ang. A Criticism of Millennial Hopes Exsamined); w roku 1908 dodano broszurę Cienie przybytku; w roku 1913 dodano rozdział o piramidzie; w 1915 roku dodano tzw. pytania berejskie; w roku 1917 dodano przedmowę autora; w 1923 roku wydano trzy wersje wydawnicze: format kieszonkowy z biografią C.T.Russella , format kieszonkowy bez pytań berejskich oraz format kieszonkowy z dodatkowymi materiałami[2]. W 1926 roku wydano pierwszą książkę pt „ Wyzwolenie ( ang. Deliverance!), która miała zastąpić "Wykłady Pisma Świętego" wśród badaczy związanych z Towarzystwem Strażnica. Boski plan wieków wznawiały później jeszcze inne zrzeszenia religijne związane z Badaczami Pisma Świętego (np.: w roku 1955 Stowarzyszenie Badaczy Pisma Świętego , w roku 1986 Świecki Ruch Misyjny "Epifania" ). Boski plan wieków na język polski został przetłumaczony przez Hipolita Oleszyńskiego w 1907 roku.

Spis treści

 • Wykład I - Noc grzechu zakończy się porankiem radości.
 • Wykład II - Istnienie inteligentnego Stwórcy udowodniono.
 • Wykład III - Biblia , jako Boskie objawienie, rozpatrywana rozumowo.
 • Wykład IV - Określenie epok i dyspensacyi w rozwijaniu się Boskiego planu.
 • Wykład V - „Tajemnica, która była zakrytą od wieków i rodzajów, ale teraz objawiona jest świętym.” - Kol. 1:26.
 • Wykład VI - Wtóre przyjście naszego Pana. Cel Jego przyjścia, naprawienie wszystkich rzeczy.
 • Wykład VII - Dopuszczenie złego i jego stosunek do Boskiego planu.
 • Wykład VIII - Sądny Dzień.
 • Wykład IX - Okup i restytucja.
 • Wykład X - Oddzielenie i odróżnienie natury ludzkiej od duchowej.
 • Wykład XI - Trzy drogi.- Szeroka droga, wąska droga, i świętych droga.
 • Wykład XII - Objaśnienie rysunku przedstawiającego plan wieków.
 • Wykład XIII - Królestwa tego świata.
 • Wykład XIV - Królestwo Boże .
 • Wykład XV - Dzień Jehowy .
 • Zakończenie. Nasze obowiązki wobec prawdy. - Jej cena, jej wartość, jej korzyść.

Tom II

Nadszedł Czas

Nadszedł czas - ( ang. The Time is at Hand) - 422 stronicowa publikacja wydana przez Towarzystwo Strażnica w 1889 roku. Towarzystwo Strażnica w późniejszych latach wznawiało książkę Nadszedł czas razem z innymi tomami Seri Brzasku Tysiąclecia. W 1889 wydano książkę w kolejnych wydaniach czasopisma Strażnica od 1 kwietnia do 1 maja ; w 1904 wydano razem z innymi tomami "Wykładów Pisma Świętego"; w 1915 dodano pytania berejskie; w 1917 dodano przedmowę autora; w 1923 wydano edycję bez pytań berejskich oraz edycję w formacie kieszonkowym z dodatkowymi materiałami[2].

Spis treści

 • Wykład I – Czasy i chwile od Boba naznaczone.
 • Wykład II- Chronologia Biblijna.
 • Wykład III- Wypełnienie się proroctwa czasu przy pierwszem przyjściu Chrystusa .
 • Wykład IV- Czas pogan.
 • Wykład V- Sposób wtórego przyjścia naszego Pana.
 • Wykład VI- Wielki jubileusz Ziemi.
 • Wykład VII- Równoległe dyspensacye.
 • Wykład VIII- Przyjście Eliasza.
 • Wykład IX- Człowiek grzechu - Antychryst.
 • Wykład X- Nadszedł czas.

Tom III

Przyjdź Królestwo Twoje

Przyjdź Królestwo Twoje ( ang. Thy Kingdom Come) - 380 stronicowa publikacja wydana przez Towarzystwo Strażnica w 1891 roku. Towarzystwo Strażnica w późniejszych latach wznawiało książkę ’’Przyjdź Królestwo Twoje’’ razem z innymi tomami serii Brzasku Tysiąclecia. W 1891 roku wydano książkę jako numer specjalny czasopisma Strażnica z dnia 1 czerwca ; w 1904 roku wydano razem z innymi tomami "Wykładów Pisma Świętego"; w 1915 roku dodano pytania berejskie ; w 1917 roku dodano przedmowę autora; w roku 1923 wydano edycję bez pytań berejskich oraz edycję w formacie kieszonkowym z dodatkowymi materiałami.

Spis treści

 • Wykład I – "Przyjdź Królestwo Twoje".
 • Wykład II - "Nadszedł czas" czyli "Dzień przygotowania".
 • Wykład III - Dni wyczekiwania Królestwa .
 • Wykład IV - Oczyszczenie Świątnicy.
 • Wykład V - Czas żniwa.
 • Wykład VI - Dzieło żniwa.
 • Wykład VII - Wybawienie i wywyższenie Kościoła.
 • Wykład VIII - Przywrócenie Izraela.
 • Wykład IX - Bóg twój króluje!.
 • Wykład X - Świadectwo kamienia Bożego jako świadka i proroka, którym jest wielka piramida w Egipcie.

Tom IV

Walka Armagieddonu - publikacja wydana przez Towarzystwo Strażnica w 1897 roku, napisana przez C. T. Russella . Początkowo nosiła tytuł: "Dzień Pomsty" ( ang. The Day of Vengeance), w 1912 roku zmieniono jej tytuł na: "Walka Armagieddonu" ( ang. The Battle of Armageddon) i dodano nową przedmowę. Książka "Walka Armagieddonu" była czwartym tomem serii wydanej pod wspólnym tytułem: "Wykłady Pisma Świętego", lub " Brzask Tysiąclecia ".

Towarzystwo Strażnica wydawało jeszcze kolejne edycje "Walki Armagieddonu" razem z pozostałymi tomami serii "Wykładów Pisma Świętego" w latach: w 1912 z pytaniami berejskimi: Berejskie rozważania (pytania) do książki „Dzień pomsty (Walka Armagieddonu)” (po polsku brak):, w 1917 z dodaną przedmową autora, w 1923 wydanie bez pytań berejskich, oraz wdanie w formacie kieszonkowym z dodatkowymi materiałami. W latach późniejszych ukazywały się kolejne wznowienia wydawane przez inne zrzeszenia religijne (np. w 1997 wydane przez Zrzeszenie Wolnych Badaczy Pisma Świętego ).

Spis treści

 • Wykład I "Dzień Pomsty";
 • Wykład II "Brzemię Babilonu"- "Chrześcijaństwa" mene, mene, thekel, upharsin;
 • Wykład III Konieczność i sprawiedliwość Dnia Pomsty;
 • Wykład IV Babilon pozwany przed Wielki Sąd;
 • Wykład V Babilon przed Wielkim Sądem, jego zamieszanie-narodowe;
 • Wykład VI Babilon przed Wielkim Sądem, jego zamieszanie-kościelne;
 • Wykład VII Zgromadzenie Narodów i przygotowanie żywiołów dla wielkiego ognia zapalczywości Pańskiej;
 • Wykład VIII Wołania żeńców;
 • Wykład IX Nieuchronność konfliktu, świadectwo mądrych tego świata;
 • Wykład X Proponowane środki zaradcze -społeczne i finansowe;
 • Wykład XI Walka Armagieddonu;
 • Wykład XII Wielkie proroctwo naszego Pana: Mat.24; Mar.13; Łuk.21:5-36; 17:20-37;
 • Wykład XIII Ustanowienie Królestwa i sposób jego objawienia się;
 • Wykład XIV Uwielbienie podnóżka Jehowy.

Tom V

Pojednanie pomiędzy Bogiem i człowiekiem

Pojednanie pomiędzy Bogiem a człowiekiem ( ang. The At-one-ment Between God and Men) - 507 stronicowa książka wydana przez Towarzystwo Strażnica w 1899 roku jako tom piąty. Inny tytuł to "Pojednanie człowieka z Bogiem". Pojednanie pomiędzy Bogiem a człowiekiem zostało wznawiane przez Towarzystwo Strażnica w następujących latach: w 1899 roku jako kolejne numery czasopisma Strażnicy od 1 września do 15 października; w 1904 wydano 'Pojednanie' razem z pozostałymi tomami 'Wykładów'.

Spis treści

 • Wykład I – Fakt i filozofia pojednania.
 • Wykład II- Autor pojednania.
 • Wykład III- Pośrednik pojednania . Jednorodzony syn.
 • Wykład IV- Pośrednik pojednania. Niepokalany.
 • Wykład V- Pośrednik pojednania. Podobny braciom i „który może cierpieć z nami krewkości nasze”.
 • Wykład VI- Pośrednik pojednania. Synem i Panem Dawida.
 • Wykład VII- Pośrednik pojednania. „Syn Człowieczy”.
 • Wykład VIII- Pośrednik pojednania. Święty duch boży.
 • Wykład IX- Chrzest, świadek i pieczęć i ducha pojednania .
 • Wykład X- Duch zdrowego umysłu.
 • Wykład XI- Następujące przedmioty podane do rozwagi. Duch święty pojednania.

Tom VI

Nowe stworzenie ( ang. The New Creation)

Spis treści

 • Wykład I – "Na początku".
 • Wykład II- Nowe stworzenie.
 • Wykład III- Powołanie nowego stworzenia.
 • Wykład IV- Nowe stworzenie z góry przeznaczone.
 • Wykład V- Organizacja nowego stworzenia.
 • Wykład VI- Porządek i karność nowego stworzenia.
 • Wykład VII- Prawo nowego stworzenia.
 • Wykład VIII- Odpoczynek, czyli sabat nowego stworzenia.
 • Wykład IX- Sąd nowego stworzenia.
 • Wykład X- Chrzest nowego stworzenia.
 • Wykład XI- Wielkanoc nowego stworzenia.
 • Wykład XII- Mężowskie i inne przywileje i zobowiązania nowego stworzenia.
 • Wykład XIII- Rodzicielskie zobowiązania nowego stworzenia.
 • Wykład XIV- Rozmaite ziemskie zobowiązania nowego stworzenia.
 • Wykład XV- Nieprzyjaciele nowego stworzenia i ich zasadzki.
 • Wykład XVI- Obecne dziedzictwo nowego stworzenia.
 • Wykład XVII- Dziedzictwo zmartwychwstania nowego stworzenia.

Przypisy

 1. Świadkowie Jehowy - głosiciele Królestwa Bożego ,str.53, 1995 , wydawn. Towarzystwo Strażnica ,
 2. 2,0 2,1 Skorowidz przedmiotowy i wersetowy do publikacji Towarzystwa Strażnica wydanych w latach 1986-2000, s.429


Inne hasła zawierające informacje o "Wykłady Pisma Świętego":

Wszystkich Świętych ...

Rodzimy Kościół Polski ...

Mieszko II Lambert ...

Adwentyzm ...

Odense ...

Wiktor Sukiennicki ...

Huldrych Zwingli ...

1972 ...

Antanas Smetona ...

Jonas Basanavičius ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Wykłady Pisma Świętego":

008b. Grecja (plansza 18) ...

222 Historiografia po II wojnie światowej (plansza 13) ...

103 Rozwój reformacji w Europie (plansza 17) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie