Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego

Dziekanat Wydziału Filologicznego UŁ

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego utworzony został w 1952 roku. Do tego czasu katedry filologiczne działały w ramach Wydziału Humanistycznego. Organizatorem i pierwszym dziekanem nowej jednostki został Karol Dejna . Wartym zaznaczenia jest, że Wydział posiadał pierwszą w Polsce katedrę teorii literatury, której założycielką była wybitna uczona polska – Stefania Skwarczyńska (teoretyk i historyk literatury, teatrolog). Dziekanat wydziału mieści się przy alei Kościuszki 65 w Łodzi, w zabytkowym budynku Byłego Niemieckiego Gimnazjum Reformowanego .

Spis treści

Władze

 • Dziekan Wydziału Filologicznego UŁ – prof. zw. dr hab. Piotr Stalmaszczyk
 • Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych i Niestacjonarnych Polonistycznych i Bibliotekoznawstwa – dr hab. prof. nadzw. UŁ Krystyna Płachcińska
 • Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych i Niestacjonarnych Dziennikarstwa i Kulturoznawstwa - prof. dr hab. Grażyna Habrajska
 • Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych Neofilologicznych – dr hab. prof. nadzw. UŁ Jarosław Wierzbiński
 • Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych, Podyplomowych i Spraw Socjalno-Bytowych – dr hab. prof. nadzw. UŁ Zenon Weigt
 • Prodziekan ds. Naukowych, Współpracy z Zagranicą i Grantów – prof. zw. dr hab. Piotr Cap

Struktura Wydziału

 • Instytut Filologii Polskiej
  • Katedra Współczesnego Języka Polskiego
  • Katedra Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej
  • Katedra Historii Języka Polskiego
  • Katedra Dialektologii Polskiej
  • Katedra Literatury Staropolskiej i Nauk Pomocniczych
  • Katedra Literatury i Tradycji Oświecenia
  • Katedra Literatury i Tradycji Romantyzmu
  • Katedra Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski
  • Katedra Literatury Polskiej XX i XXI wieku
  • Katedra Edytorstwa
  • Zakład Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej
  • Zakład Badań nad Życiem Literackim Doby Staropolskiej


 • Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
  • Zakład Komunikacji Językowej


 • Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
  • Pracownia Słownika Pracowników Książki Polskiej


 • Instytut Teorii Literatury, Teatru i Sztuk Audiowizualnych
  • Katedra Teorii Literatury
   • Pracownia Antropologii Literatury
   • Pracownia Gatunków Literackich
  • Katedra Dramatu i Teatru
   • Zakład Studiów Żydowskich
  • Katedra Mediów i Kultury Audiowizualnej
   • Zakład Historii i Teorii Filmu
   • Zakład Teorii Kultury
   • Zakład Mediów Elektronicznych


 • Instytut Anglistyki
  • Katedra Literatury i Kultury Brytyjskiej
   • Zakład Współczesnej Literatury Brytyjskiej i Przekładu Literackiego
  • Katedra Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej
   • Zakład Dramatu
   • Zakład Literatury Średniowiecznej i Renesansowej
  • Katedra Literatury i Kultury Amerykańskiej
  • Katedra Języka Angielskiego i Językoznawstwa Stosowanego
   • Zakład Gramatyki Języka Angielskiego i Fonetyki
   • Zakład Zakład Językoznawstwa Komputerowego
   • Zakład Teorii i Praktyki Przekładu
   • Zakład Psycholingwistyki i Dydaktyki Języka Angielskiego
  • Katedra Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego
   • Zakład Teorii Języka i Metodologii Językoznawstwa
   • Zakład Semantyki i Semiotyki Językoznawczej
  • Katedra Pragmatyki Językowej


 • Instytut Rusycystyki
  • Katedra Językoznawstwa
   • Zakład Lingwistyki Stosowanej
   • Zakład Historii Języków Wschodniosłowiańskich
  • Katedra Literatury i Kultury Rosyjskiej
   • Zakład Literatury Rosyjskiej
   • Zakład Kultury Rosyjskiej
  • Pracownia Dydaktyki i Technicznych Środków Nauczania


 • Katedry Germanistyczne
  • Katedra Językoznawstwa Niemieckiego i Stosowanego
   • Zakład Glottodydaktyki
   • Zakład Językoznawstwa Niemieckiego
   • Zakład Językoznawstwa Stosowanego
  • Katedra Literatury i Kultury Niemiec, Austrii i Szwajcarii
   • Zakład Literatury i Kultury Niemiec
   • Zakład Literatury Austrii i Szwajcarii


 • Katedra Filologii Klasycznej
  • Zakład Językoznawstwa i Indoeuropeistyki
  • Zakład Literatury Greckiej i Kultury Śródziemnomorskiej
  • Zakład Literatury Łacińskiej
  • Pracownia Słownika Indoeuropejskiego
  • Pracownia Recepcji Literatury Antycznej
  • Interdyscyplinarny Zespół Naukowo-Badawczy Międzynarodowej Komunikacji Językowej


 • Katedra Filologii Hiszpańskiej


 • Katedra Filologii Romańskiej
  • Zakład Literatur Romańskich
  • Zakład Języków Romańskich
  • Zakład Nauczania Języków Romańskich
  • Zakład Traduktologii


 • Katedra Slawistyki Południowej
  • Zakład Językoznawstwa
  • Zakład Literaturoznawstwa
  • Zakład Paleoslawistyki i Kultury Ludowej

Kierunki Studiów

 • 3-letnie studia I stopnia
  • Filologia polska
  • Kulturoznawstwo
  • Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo
  • Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna
  • Filologia, specjalność: filologia angielska
  • Filologia, specjalność: filologia germańska
  • Filologia, specjalność: filologia germańska z historią
  • Filologia, specjalność: filologia germańska z drugim rozszerzonym językiem obcym
  • Filologia, specjalność: filologia germańska z łaciną i kulturą antyczną
  • Filologia, specjalność: filologia germańska z informatyką
  • Filologia, specjalność: filologia romańska
  • Filologia, specjalność: filologia romańska z językiem angielskim
  • Filologia, specjalność: filologia klasyczna
  • Filologia, specjalność: filologia klasyczna z nowożytną kulturą i sztuką śródziemnomorską
  • Filologia, specjalność: filologia południowosłowiańska
  • Filologia, specjalność: filologia rosyjska
  • Filologia, specjalność: filologia hiszpańska

Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego":

Muzeum Zoologiczne Tadasa Ivanauskasa w Kownie ...

Mieszko II Lambert ...

Wincenty Okołowicz ...

Oddychanie komórkowe ...

Autorytet ...

Linköping ...

Brno ...

Wiktor Sukiennicki ...

Uniwersytet Witolda Wielkiego ...

Antanas Smetona ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego":

230a Kryzysy ideologiczne, gospodarcze i społeczne w Polsce Ludowej (plansza 15) ...

065. Bonn (plansza 21) ...

230a Kryzysy ideologiczne, gospodarcze i społeczne w Polsce Ludowej (plansza 13) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie