Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Wyżyna Olkuska

Wyżyna Olkuska

Wyżyna Olkuska

Brama Bolechowicka od strony Bolechowic

Megaregion Pozaalpejska Europa Środkowa
Prowincja Wyżyny Polskie
Podprowincja Wyżyna Śląsko-Krakowska
Makroregion Wyżyna Krakowsko-Częstochowska
MezoregionWyżyna Olkuska
Skały w Dolinie Będkowskiej
Dolina Kobylańska
Jeden z ostańców ( Wielka Skała )

Wyżyna Olkuska ( 341.32 ), inaczej nazywana też Płaskowyżem Ojcowskim lub Płytą Ojcowską – część Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej , leżąca pomiędzy obniżeniem Białej Przemszy i Szreniawy w Bramie Wolbromskiej na północy a Rowem Krzeszowickim na południu. Wschodnią granicę stanowi dolina Dłubni , natomiast zachodnia przebiega nieregularnie kuestą między Olkuszem i Trzebinią .

Wyżyna Olkuska jest zbudowana z wapieni jurajskich ze znacznie rozwiniętymi zjawiskami krasowymi . Powierzchnia jest lekko falista i pokryta jest znaczną warstwą lessów z licznymi ostańcami szczególnie w północnej części. Z form krasowych występują na niej liczne jaskinie, a także mogoty , wywierzyska , doliny krasowe – wąwozy i jary, których dnem płyną potoki, a wejścia do nich stanowią szczególnie ukształtowane bramy np. Brama Bolechowicka . Najbardziej znana to Dolina Prądnika na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego .

Te położone w południowej części Wyżyny Olkuskiej krasowe dolinki o stromych zboczach i przebiegu południkowym położone po południowej stronie drogi Kraków-Olkusz i nazywane są Dolinkami Podkrakowskimi . Są to (kolejno od wschodu):

Góry i wzgórza:

Powierzchnia: 818 km²
Wysokość: 400-600 m n.p.m.
Najwyższe wzniesienie na Wyżynie Olkuskiej to ostaniec o nazwie Skałka ( Grodzisko ) na terenie Jerzmanowic (512,8 m n.p.m.), ponad górną częścią Doliny Będkowskiej . Jest to drugie pod względem wysokości wzniesienie na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej .

Okolicę Doliny Prądnika porastają głównie lasy liściaste z grabami , dębami i lipami . Występują tu również reliktowe lasy górskie (las jaworowy – Ojców i buczyna karpacka ).

Główne miasta:

Rzeki:

Zobacz też:


Inne hasła zawierające informacje o "Wyżyna Olkuska":

Historia Australii ...

Regionalizacja fizycznogeograficzna Polski Woźnicki 341.24 Próg Herbski 341.25 Obniżenie Górnej Warty 341.26 Obniżenie Krzepickie 341.3 Wyżyna Krakowsko-Częstochowska 341.31 Wyżyna Częstochowska 341.32 Wyżyna Olkuska 341.33 Rów Krzeszowicki 341.34 Garb Tenczyński 342 Wyżyna Małopolska 342.1 Wyżyna Przedborska 342.11 Wzgórza Radomszczańskie 342.12 ...

Szkocja ...

Tybet ...

Pogórze Karpackie ...

Zbrucz ...

Kaukaz (łańcuch górski) ...

Tennessee ...

Etymologia nazw państw ...

Niderlandy (region historyczny) ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Wyżyna Olkuska":

Regiony fizycznogeograficzne Polski (plansza 16) ...

203. Ukształtowanie powierzchni Polski (plansza 12) ...

011a Wojny Greków z Persami (plansza 2) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie