Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Nie znaleziono szukanej frazy! Poniżej znajduje się fraza najbardziej przypominająca szukaną.

stężenie

Stężenie – zawartość substancji rozpuszczonej odniesiona do ilości rozpuszczalnika lub całego roztworu. Przykładami częściej spotykanych stężeń roztworów są: stężenie procentowe i molowe.


Inne hasła zawierające informacje o "stężenie":

Nadciśnienie tętnicze badanie dna oka, RTG klatki piersiowej , USG brzucha i tętnic szyjnych, mikroalbuminuria, stężenie wapnia, CRP oraz test obciążenia glukozą (u osób bez cukrzycy). Badania ...

Oddychanie komórkowe enzymu. Kontrola obejmuje także dehydrogenazę α-ketoglutaranu. Jej aktywność ulega obniżeniu, gdy wzrasta stężenie produktów katalizowanej reakcji NADH i bursztynylo-CoA oraz podnosi się poziom ATP[47].W ...

Zawał mięśnia sercowego po 18-24 godzinachcTnT i cTnI (izoformy troponin swoiste dla mięśnia sercowego) - stężenie podnosi się od 6. godziny po zawale, osiągając szczyt po ok. ...

Chemoklina mieszającej się i głębinowej warstwy wody stagnującej. Taki stan ma miejsce, gdy stężenie soli w wodzie głębinowej jest tak duże, że woda ta ma ...

Oksyklina Zwykle znajduje się w metalimnionie . Często towarzyszy termoklinie i chemoklinie . Powyżej oksykliny stężenie tlenu jest wysokie, poniżej niskie, czasem może dochodzić do okresowej lub ...

Peter Debye opisującego współczynniki aktywności jonów w roztworze gdy siła jonowa (a więc i stężenie ) roztworu dąży do zera Rozszerzone prawo Debye'a-Hückla – rodzaj prawa granicznego opisującego ...

Hemofilia na leki. Bezpośrednią przyczyną są autoprzeciwciała skierowane przeciwko czynnikowi VIII.Postacie kliniczne hemofiliiciężka, stężenie czynnika VIII/IX w osoczu <2% normyumiarkowana, stężenie czynnika VIII/IX w osoczu ...

Bajkał do 1,2 m w okresie od grudnia do maja [8]. Wodę cechuje niskie stężenie substancji rozpuszczonych i zawiesiny , z czym jest związana wysoka przezroczystość dochodząca ...

Biologia organizmami a ich środowiskiem nawet w najmniejszej skali. Mikroskopijna bakteria odpowiadająca za stężenie cukrów w danym środowisku, jest tak samo odpowiedzialna wobec swojego środowiska ...

Kwas siarkowy(VI) tlenie , to otrzymywałoby się czysty SO2. W przypadku spalania w powietrzu sumaryczne stężenie wytworzonego ditlenku siarki i nie spalonego tlenu będzie zawsze równe 21%, ...


Inne lekcje zawierające informacje o "stężenie":

028. Ekologia – zależności między organizmami i środowiskiem (plansza 23) na glebach ubogich w azot są mało odporne na przesuszanie, zbyt duże stężenie jonów wodorowych na torfowisku ogranicza zdolność roślin do pobierania soli mineralnych ...

105. Metabolizm: odżywianie się autotrofów cz.2 (plansza 16) oznaczony jako optimum, a po jego przekroczeniu intensywność procesu będzie opadać. Normalne stężenie dwutlenku węgla w atmosferze jest niskie (wynosi w przybliżeniu 0,03%), co ...

128. Ruchy roślin i ich przyczyny (plansza 9) łodyga wygina się ku górze, zaś korzeń, który jest wrażliwszy na wysokie stężenie auksyn, wygina się w przeciwna stronę, czyli w dół. ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie