Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Wspólnota Europejska

Wspólnota Europejska

Jeżeli szukasz informacji o zjednoczonej Europie, to sprawdź artykuł o Unii Europejskiej .

Wspólnota Europejska (WE; fr. Communauté Européenne - CE, ang. European Community - EC) - istniejąca do 30 listopada 2009 r. organizacja międzynarodowa będąca podstawą współpracy w ramach Unii Europejskiej . Do 1 listopada 1993 r. nosiła nazwę Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG).

WE powstała (obok Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej – EURATOM) na podstawie jednego z Traktatów Rzymskich zawartych 25 marca 1957 . Traktat z Maastricht z 1 listopada 1993 roku (podpisany 7 lutego 1992) zmienił nazwę wspólnoty z Europejska Wspólnota Gospodarcza ( ang. European Economic Community, EEC) na Wspólnotę Europejską ( ang. European Community, EC).

W 2002 roku WE przejęła kompetencje Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali , ponieważ EWWiS powołano w 1952 na okres 50 lat.

Wspólnoty Europejskie , to jest Wspólnota Europejska oraz Europejska Wspólnota Energii Atomowej stanowiły pierwszy filar Unii Europejskiej .

Europejska Wspólnota Energii Atomowej (Euratom) powstała, podobnie jak EWG, na mocy Traktatów Rzymskich z 1957 r. Jej głównym celem jest pokojowe wykorzystanie energii jądrowej.

Na mocy traktatu fuzyjnego – Układu z 25 marca 1957 r. o wspólnych organach WE (tzw. pierwszy traktat fuzyjny) Wspólnoty uzyskały wspólne organy: Zgromadzenie Parlamentarne i Trybunał Sprawiedliwości. Na mocy kolejnego traktatu fuzyjnego, od 1967 r. wszystkie trzy ówcześnie istniejące Wspólnoty (Europejska Wspólnota Węgla i Stali, Europejska Wspólnota Energii Atomowej oraz Wspólnota Europejska) uzyskały kolejne wspólne organy: Radę Ministrów i Komisję.

Zakres odpowiedzialności WE był dosyć szeroki. Decyzje podejmowane są zbiorowo na podstawie głosowania większością kwalifikowaną.

Pozostałymi filarami Unii były Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa oraz kooperacja policji ( Europol ) i wymiarów sprawiedliwości ( Eurojust ). W tych dziedzinach integracji każda decyzja podlegała wetu dowolnego kraju.

Na mocy Traktatu lizbońskiego 1 grudnia 2009 r. Unia Europejska nabyła osobowość prawną i zastąpiła Wspólnotę Europejską, przejmując wszystkie jej kompetencje. Zniesiony został również podział na filary .

Zobacz też


Inne hasła zawierające informacje o "Wspólnota Europejska":

Nadciśnienie tętnicze ...

Adwentyzm ...

Klemens Maria Hofbauer ...

Zbór ...

1986 ...

Romeo i Julia (film 1996) ...

Reichenbach ...

Mikołajki ...

Bocian czarny ...

Kanały mazurskie ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Wspólnota Europejska":

226 Procesy integracyjne w Europie Zachodniej (plansza 13) ...

226 Procesy integracyjne w Europie Zachodniej (plansza 7) ...

226 Procesy integracyjne w Europie Zachodniej (plansza 8) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie