Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Wschodnia osłona granitu karkonoskiego

Wschodnia osłona granitu karkonoskiego

Wschodnia osłona granitu karkonoskiego – jednostka geologiczna ( tektoniczna ) w Sudetach Zachodnich , wchodząca w skład bloku karkonosko-izerskiego .

Wschodnia osłona granitu karkonoskiego graniczy od zachodu z masywem karkonoskim , od północy z metamorfikiem kaczawskim , od wschodu z depresją śródsudecką , od południa z niecką podkarkonoską.

Zbudowany jest ze starych, przeobrażonych skał wieku staropaleozoicznego . Są to gnejsy , łupki łyszczykowe , amfibolity , łupki amfibolowe, zieleńce i łupki zieleńcowe , fyllity , marmury kalcytowe i dolomitowe , łupki serycytowe , łupki chlorytowe . Skały wschodniej osłony granitu karkonoskiego pocięte są siecią żył kwarcowych .

Łupki łyszczykowe występują w kilku odmianach. Jedną z nich są hornfelsy , które występują na kontakcie z granitami masywu karkonoskiego . W karbonie nastąpiła intruzja granitu karkonoskiego , która spowodowała częściową powtórną metamorfozę skał w innych warunkach temperatur i ciśnień ( metamorfizm kontaktowy ).

Skały wschodniej osłony granitu karkonoskiego budują wschodnią część Rudaw Janowickich , południowo-wschodni skrawek Gór Kaczawskich w rejonie przełomu Bobru oraz wschodnią część Karkonoszy – masyw Śnieżki , Czarny Grzbiet , Kowarski Grzbiet i Lasocki Grzbiet .


Bibliografia

  1. Budowa geologiczna Polski, t. IV Tektonika, cz. 2 Sudety i obszary przyległe, Józef Oberc , Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa 1972


Inne hasła zawierające informacje o "Wschodnia osłona granitu karkonoskiego":

I wiek ...

Paznokieć ...

Wittenberga ...

Ziemia Ognista (archipelag) ...

Język prasłowiański ...

Sedmídolí ...

Medwiedin ...

Kamiennik (Karkonosze) ...

Czarna Góra (Czeski Grzbiet) ...

Lisia Góra (Karkonosze) ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Wschodnia osłona granitu karkonoskiego":

036. Przejawy działalności człowieka w środowisku i jej skutki (plansza 4) ...

222 Historiografia po II wojnie światowej (plansza 12) ...

202. Historia geologiczna i budowa Polski. Rozmieszczenie zasobów mineralnych (plansza 4) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie