Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Nie znaleziono szukanej frazy! Poniżej znajduje się fraza najbardziej przypominająca szukaną.

Wrażenie

Wrażenie

Wrażenie – pierwotny i najbardziej podstawowy proces poznawczy człowieka.

Powstaje na skutek bezpośredniego działania bodźców ze świata zewnętrznego lub z wnętrza organizmu na zakończenia nerwowe ( receptory ), wywołując reakcję psychiczną.

Jeden obiekt może jednocześnie działać na kilka rodzajów narządów zmysłowych , przez co jednocześnie można odczuwać kilka rodzajów wrażeń.

Spis treści

Podstawowe cechy wrażeń

 • charakter – rodzaj wrażenia,
 • jakość – rodzaj wrażenia i to, na jaki narząd zmysłu oddziałuje,
 • intensywność – wartość natężenia oddziaływania bodźca na narząd zmysłu,
 • czas trwania – uzależniony od czasu oddziaływania danego bodźca na narząd zmysłu.

Możliwe jest jednoczesne odczuwanie różnych wrażeń, a wrażenia te wzajemnie na siebie oddziałują, najczęściej na zasadzie kontrastu wrażeń. Wyróżnia się:

 • kontrast następczy (np. przy jedzeniu po słodkim cukierku kwaśnego jabłka, występuje wrażenie, że jest ono kwaśniejsze niż w rzeczywistości);
 • kontrast współczesny (np. podczas patrzenia na szary obiekt umieszczony na czarnym tle, występuje wrażenie, że jest on jaśniejszy, niż gdyby był umieszczony na tle białym).

Z wrażeniami związane są takie pojęcia jak:

 • próg podniety – minimalna odczuwalna intensywność wrażenia,
 • próg różnicy – minimalna odczuwalna zmiana intensywności wrażenia,
 • szczyt wrażenia – intensywność wrażenia, która bez względu na dalsze zwiększanie natężenia działającego bodźca nie ulegnie już zwiększeniu,
 • rozpiętość wrażliwości – przestrzeń pomiędzy najsłabszym a najmocniejszym odczuwalnym natężeniem wrażenia,
 • zjawisko adaptacji wrażenia – proces stępienia lub nawet całkowitego zaniku wrażliwości na działające bodźce.

Rodzaje wrażeń

Wzrokowe

Związane są z percepcją fal świetlnych wpadających do oka . W ich odbiorze istotną rolę spełnia siatkówka , która jest błoną oka wrażliwą na bodźce świetlne.

Elementy światłoczułe siatkówki

 • pręciki: odbierają światło o małym natężeniu i nie reagują na różnicę kolorów
 • czopki: reagują na światło o większym natężeniu i są wrażliwe na barwy

Pręciki i czopki przekazują impulsy do kory mózgowej. Promienie świetlne o różnej długości fali pobudzają różne układy receptorowe, a impulsy są rozpoznawane w mózgu i uświadamiane osobie spostrzegającej fale świetlne. Widzenie barw zależne jest od trzech rodzajów barwników znajdujących się w czopkach (niebieskiej, zielonej, czerwonej).

W odbiorze wrażeń wzrokowych występują dwa rodzaje zaburzeń:

 • wadliwe lub całkowite nierozróżnianie barw: polega głównie na nieodróżnianiu kolorów zielonego od czerwonego i nazywa się daltonizmem ,
 • złudzenia optyczne: powstają na skutek niedokładnego spostrzeżenia przedmiotów lub zjawisk, zdarzeń, sytuacji.

Słuchowe

Związane są z odbiorem fal dźwiękowych docierających do ucha człowieka. Głównym narządem odbierającym te wrażenia jest narząd Cortiego, który składa się z trzech kosteczek słuchowych: młoteczka , kowadełka i strzemiączka . Pobudzone przez fale dźwiękowe komórki nerwowe słuchu przetwarzają je na impulsy nerwowe i przesyłają do różnych miejsc w mózgu , gdzie następuje proces uświadomienia sobie rodzaju i charakteru treści, dzięki rozróżnianiu amplitudy fal oraz ich częstotliwości .

Uszkodzenie słuchu nazywa się głuchotą . Wyróżnia się trzy podstawowe stopnie głuchoty: lekką, średnią i ciężką.

Smakowe

Związane są z chemiczną rejestracją ciał rozpuszczonych w ślinie w jamie ustnej . Organem odbiorczym tych wrażeń są brodawki smakowe rozmieszczone na całym języku , na podniebieniu miękkim, w tylnej części gardła oraz niektórych okolicach przełyku .

Węchowe

Węch, podobnie jak smak, należy do "zmysłów chemicznych", ściśle ze sobą powiązanych (wspólnie kształtujących tak zwaną "smakowitość"). Organem odbiorczym tych wrażeń jest nabłonek węchowy, mieszczący się w górnej części jamy nosowej. W błonie komórek nabłonka znajdują się częściowo specyficzne białka receptorowe (kilkaset rodzajów), których natura została poznana dzięki laureatom Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny ( Linda Buck i Richard Axel , 2004). Zawarte w powietrzu cząsteczki związków lotnych, z prądem powietrza dostają się jamy nosowej, a następnie dyfundują do szczeliny, w której znajduje się nabłonek węchowy. Pobudzają niektóre z komórek nabłonka, zawierające odpowiednie białka receptorowe, tworząc "mapę pobudzeń", charakterystyczną dla danego zapachu. Człowiek może rozpoznać po treningu nawet 10000 różnych zapachów. Jedna z zaproponowanych klasyfikacji tych wrażeń wyodrębnia wonie: aromatyczne, kwiatowe, piżmowe, czosnkowe, spalenizny, korzenne, wstrętne, obrzydliwe.

Zobacz też zmysł węchu .

Dotykowe

Odpowiedzialna za odbiór wrażeń dotykowych jest skóra , która ma liczne zakończenia nerwowe. Człowiek poprzez skórę odczuwa dotyk, nacisk, swędzenie, łechtanie, ból. Spełnia ona również rolę drugich płuc – wydziela produkty rozkładu białka w postaci potu oraz rolę "wabika" dla płci odmiennej. Wrażenia skórne wywołują w świadomości człowieka różnego rodzaju wyobrażenia (ostrości, gładkości, wilgotności, szorstkości, lepkości).

Termiczne

Źródłem bodźców termicznych są ciała o różnej temperaturze w granicach od −10 stopni Celsjusza do +70 stopni Celsjusza . Powierzchnia skóry ma specjalne punkty reagujące na ciepło i zimno. Człowiek poprzez skórę odczuwa gorąco, ciepło, zimno, chłód.

Stawowe

Wrażenia te odbierane są dzięki ciałkom dotykowym, rozmieszczonym w torebkach stawowych, okrywających nasze stawy (kolanowy, biodrowy, łokciowy, barkowy). Wrażenia stawowe dają człowiekowi możliwość dobrego orientowania się w ułożeniu swoich kończyn i całego ciała, zwłaszcza w ciemności.

Mięśniowe

Odpowiedzialne za odbiór tych wrażeń są zakończenia nerwowe znajdujące się w ścięgnach . Dzięki temu organowi potrafimy ocenić i porównywać różnego rodzaju ciężary i obciążenia, z którymi mamy do czynienia.

Równowagi ciała

Organem utrzymującym równowagę ciała jest organ znajdujący się w uchu wewnętrznym, zwany błędnikiem błoniastym . Składa się on z trzech przewodów półkolistych, woreczka i łagiewki. Komórki zmysłowe zakończone rzęskami (włoskami) poruszane są przez płyn zwany endolimfą . Ruchy głowy powodują przemieszczanie się endolimfy i poruszanie włosków komórek nerwowych. Powstające impulsy nerwowe stanowią podstawę pobudzenia odpowiedniego pola kodowania równowagi i uświadomienia położenia głowy i całego ciała.

Ustrojowe

Wrażenia ustrojowe odbierane są z wnętrza naszego organizmu dzięki rozmieszczonym organom odbiorczym i sygnałowym. Dzięki odbiorowi tych wrażeń poznajemy stan funkcjonalny naszego organizmu jako całości oraz różnego rodzaju dolegliwości: głód, apetyt, przesyt, nudności, zatrucie, duszność, senność, zaparcia, wrażenia seksualne.

Źródło

 • Kazimierz Czarnecki, Zbigniew Marten Wybrane zagadnienia psychologii ogólnej i rozwojowej


Inne hasła zawierające informacje o "Wrażenie":

Nabłonek jednowarstwowy komórek przypominających graniastosłupy oraz z komórek niższych o klinowatym kształcie; całość sprawia Wrażenie nabłonka wielowarstwowego , jednak każda komórka spoczywa na błonie podstawnej ; jądra umieszczone ...

Ludwik XVIII 1 marca w zatoce Jouan na południu Francji. Wiadomość ta wywołała wielkie Wrażenie na dworze francuskim. Wezwany do króla marszałek Ney buńczucznie zapowiedział, że ...

Czarny Grzbiet (Karkonosze) Grzbietu jest wylesiony i pokryty kamieniami o ciemnej barwie, co stwarza ponure Wrażenie. Budowa geologicznaCzarny Grzbiet zbudowany jest głównie ze skał metamorficznych wyniesionych podczas ...

Kania czarna od Sahary. Charakterystyka Cechy gatunkuObie płci ubarwione jednakowo. Grzbiet ciemnobrunatny, może robić Wrażenie czarnego, ale nigdy rudego; spód nieco jaśniejszy. Głowa jaśniejsza od tułowia, ...

Bocian czarny i nocleg. Młode ptaki mają ciemne pióra o żółtawych końcach promieni dających Wrażenie brązowych, stopniowo upodabniając się do dorosłych. Dziób i nogi szarozielone. Przed ...

Adolf Hitler Lohengrina, które wprawiło go w niewysłowiony zachwyt. Parę lat później jeszcze większe Wrażenie wywarła na Hitlerze opera Rienzi. Bohaterem jej libretta jest średniowieczny trybun ...

Wrażenie Wrażenie – pierwotny i najbardziej podstawowy proces poznawczy człowieka.Powstaje na skutek bezpośredniego ...

Bitwa pod Mątwami terenu (rzekoma następna przeprawa) całkowity brak rozeznania o położeniu sił buntowników stworzyły Wrażenie, że przyczółek jest bezpieczny, a główne siły rokoszan nie stwarzają zagrożenia. ...

Zasada trzech jedności dzieła czynić w jego treści wzmianki o porze dnia – powodowało to Wrażenie zgodności akcji dramatu ze zjawiskami przyrody, dzięki czemu sama natura stawała ...

Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Krakowie na księdzu odprawiającym mszę świętą, a boczne filary wspierające kopułę miały stwarzać Wrażenie kulis teatralnych. W kościele znajduje się także wahadło Foucaulta .W 1638 roku ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Wrażenie":

Groza gór wysokich w poezji Kazimierza Przerwy - Tetmajera (plansza 20) orłowi. Maria Podraza – Kwiatkowska w eseju „Tułacze i wędrowcy” pisze, iż Wrażenie bezruchu zwiększa się, gdy wędrowiec patrzy na pozbawione drzew i strumieni ...

044. Brema (plansza 20) Dieser Bereich wird zusätzlich mit Palmen und einem blauen Fußboden unterstrichen. Duże Wrażenie robi wystawa z Oceanii. Ten dział jest dodatkowo wyeksponowany przez palmy ...

Budowa atomu (plansza 2) materia to świat różnorodnych substancji np. woda, powietrze, drewno, metale. Sprawiają one Wrażenie, że mają budowę ciągłą, to znaczy nie widzimy w ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie