Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Centralna Rada Wojskowa

Centralna Rada Wojskowa - białoruska niepodległościowa instytucja wojskowa na przełomie 1917/1918 r. Od 31 października do 6 listopada 1917 r. odbywał się w Mińsku zjazd przedstawicieli wojskowych-Białorusinów Frontu Zachodniego, 12 Armii, Floty Bałtyckiej i Frontu Rumuńskiego, który postanowił politycznie podporządkować się Wielkiej Radzie Białoruskiej i w jej imieniu przystąpić do formowania białoruskich oddziałów wojskowych. W tym celu została powołana Centralna Białoruska Rada Wojskowa. Na jej czele stanął Szymon Rak-Michajłouski, I zastępcą został Kastuś Jezawitau, II zastępcą – Tomasz Hryb, skarbnikiem – Vasil Zacharka, zaś członkami – Wiaczasłau Adamowicz, Mikoła Szyła i Jeraszewić. Wkrótce został do niej dookoptowany gen. mjr Kiprian Kandratowicz. Rada stała na stanowisku niezawisłości Białorusi. Podjęła bezskuteczne próby sprowadzenia z Frontu Rumuńskiego i Południowo-Zachodniego na Białoruś ok. 200 tys. żołnierzy pochodzenia białoruskiego służących w rosyjskiej armii. Rozpoczęto też działania mające doprowadzić do sformowania białoruskich oddziałów wojskowych. Zajmowało się tym biuro wojskowe pod przewodnictwem gen. K. Kandratowicza, w skład którego wchodzili ponadto gen. mjr Pażarski, płk Karamouski i K. Jezawitau. Pod koniec listopada 1917 r. do głównodowodzącego rosyjskiej armii gen. Nikołaja N. Duchonina została wysłana delegacja Rady z S. Rakiem-Michajłouskim na czele w sprawie organizacji białoruskich sił zbrojnych. Generał N. N. Duchonin niczego konkretnego nie obiecał, ale po kilku dniach przysłał telegram zezwalający na to. W odpowiedzi Rada zaczęła formować białoruski pułk w Mińsku, a miała też plany stworzenia białoruskiego korpusu na Froncie Zachodnim. Jednakże gen. N. N. Duchonin został zabity, a gen. K. Kandratowicz oczekiwał instrukcji od nowego dowództwa rosyjskiej armii. Doprowadziło to do konfliktu z pozostałymi członkami Rady, którzy ostatecznie usunęli gen. K. Kandratowicza z zajmowanego stanowiska, a jego następcą mianowali K. Jezawitaua. Po zajęciu ziem białoruskich przez wojska bolszewickie w nocy z 26 na 27 stycznia 1918 r. został rozbity sztab Rady, co oznaczało zakończenie jej prac.


Inne hasła zawierające informacje o "Centralna Rada Wojskowa":

Keratyna ...

Kauen ...

Uniwersytet Witolda Wielkiego ...

Dwudziestolecie międzywojenne na świecie ...

Taryba ...

Dezercja ...

Mer (urzędnik) ...

Nowa Polityka Ekonomiczna ...

Zbór ...

1986 ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Centralna Rada Wojskowa":

221. Przemiany powojenne na bliskim i dalekim wschodzie (plansza 13) ...

219 Kultura, nauka i oświata w okresie II wojny światowej (plansza 7) ...

218a Sprawa polska podczas II wojny światowej (plansza 16) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie