Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

pobór (wojsko)

pobór (wojsko) obejmuje całokształt przedsięwzięć związanych z oceną zdolności fizycznej i psychicznej (realizowane przez powiatowe komisje lekarskie "cywilne" powoływane przez wojewodów na czas trwania poboru) młodych ludzi do służby wojskowej oraz ujęciem ich w ewidencji wojskowej. Nie należy mylić poboru z powołaniem, kiedy to otrzymuje się kartę powołania (tzw. bilet) nakładającą obowiązek stawienia się w określonym miejscu i czasie do odbycia czynnej służby wojskowej.

W Polsce pobór realizują Ministrowie Spraw Wewnętrznych i Administracji i Obrony Narodowej, za przeprowadzenie poboru odpowiada wójt (burmistrz, prezydent miasta). Obowiązkowi stawienia się do poboru podlegają mężczyźni kończący w danym roku kalendarzowym 19 rok życia (poborowi), jak również mężczyźni starsi, którzy np. nie stawili się wcześniej do poboru, a także kobiety posiadające kwalifikacje przydatne w siłach zbrojnych. Do poboru mogą zgłosić się ponadto ochotnicy, którzy ukończyli 18 rok życia.

Mężczyźni stający do poboru po raz pierwszy otrzymują także wojskowy dokument osobisty - książeczkę wojskową. Wzywanie do poboru następuje w drodze obwieszczeń i wezwań imiennych. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia z obowiązku stawienia się w miejscu i czasie wskazanym w obwieszczeniu. Osoba, która bez uzasadnionej przyczyny nie zgłosi się do poboru, może zostać ukarana grzywną i karą ograniczenia wolności, a także przymusowo doprowadzona przez policję. Mężczyźni, którzy z jakichkolwiek względów nie zgłosili się do poboru, podlegają stawiennictwu do poboru w roku następnym. Natomiast mężczyźni, którzy nie stawili się do poboru i ukończyli 24 lata życia, zobowiązani są zgłosić się do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wojskowego komendanta uzupełnień w celu uregulowania stosunku do służby wojskowej. Obowiązek ten trwa do ukończenia 50 roku życia.

W czasie poboru zostają przeprowadzone badania lekarskie dla orzeczenia kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Wyróżniono cztery kategorie zdolności:

  • kategoria A - oznacza zdolność do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju i wojny
  • kategoria B - czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej na czas określony przez komisję
  • kategoria D - niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju
  • kategoria E - oznacza trwałą i całkowitą niezdolność do czynnej służby wojskowej zarówno w czasie pokoju, jak i w czasie mobilizacji oraz w czasie wojny

Należy podkreślić, że tylko poborowych, w stosunku do których orzeczono kategorię zdolności A, wojskowy komendant uzupełnień przeznacza do odbycia służby wojskowej. Powołanie do służby jest uzależnione od potrzeb uzupełnieniowych sił zbrojnych.


Inne hasła zawierające informacje o "pobór (wojsko)":

Dezercja ...

Mer (urzędnik) ...

Bereza (Białoruś) ...

Nowa Polityka Ekonomiczna ...

Walka ...

Grupa ...

Orlęta Lwowskie ...

Insurekcja kościuszkowska ...

Rada Najwyższa Narodowa ...

Ugrupowanie ...


Inne lekcje zawierające informacje o "pobór (wojsko)":

01 Znaki drogowe - informacyjne - część 3 (plansza 22) ...

01 Znaki drogowe - znaki zakazu - część 2 (plansza 12) ...

008c. Grecja (plansza 12) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie