Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Chłopska Wola

Chłopska Wola

Chłopska Wolawieś w Polsce położona w województwie podkarpackim , w powiecie stalowowolskim , w gminie Pysznica . Chłopska Wola to najmniejsza miejscowość gminy Pysznica . Położona jest w zachodniej części gminy Pysznica , graniczy przez San z miastem Stalowa Wola . Leży poza głównymi szlakami komunikacyjnymi, w widłach Sanu i Bukowej . Jest wsią sołecką .

W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa tarnobrzeskiego .

Spis treści


Ludność

Liczba ludności : 164 osoby[1], w tym poniżej 18 lat – 29 osób (17,7%), 18 do 60 lat – 99 osób.

Mieszkańcy, będący katolikami, do 31 grudnia 2008 podlegali parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Rozwadowie , a od 1 stycznia 2009 podlegają parafii Przemienienia Pańskiego w Jastkowicach ). Młodzież szkolna uczęszcza do szkoły podstawowej i gimnazjum z Jastkowicach , a do szkół ponadgimnazjalnych do Stalowej Woli i Niska . W latach 60. XX wieku w społecznie wybudowanym budynku w centrum wsi istniała czteroklasowa filia szkoły z Charzewic , później w budynku tym mieścił się sklep i świetlica . Obecnie budynek nie jest używany ze względu na zły stan techniczny.

Położenie i środowisko przyrodnicze

Wieś Chłopska Wola położona jest wśród pól w widłach Sanu i Bukowej , około 6 km od Pysznicy – siedziby urzędu gminy i 2 km od Jastkowic. Największą miejscowością w okolicy jest granicząca przez San z terenem gminy Stalowa Wola , co powoduje, iż miejscowości w gminie Pysznica stają się bardzo atrakcyjnym miejscem zamieszkania i rekreacji dla mieszkańców Stalowej Woli . W odległości 5 km od Chłopskiej Woli znajduje się park krajobrazowy Lasy Janowskie , w odległości 6 km jest rezerwat przyrody Jastkowice , a w odległości 12 km rezerwat przyrody Imielty Ług .

Walorami klimatu są korzystne warunki klimatyczne dla zamieszkiwania i wypoczynku. Na terenie miejscowości występują przeważnie użytki i nieużytki rolne, brak jest kompleksów leśnych. Skupiska drzew i krzewów występują jedynie wzdłuż rzek. W okolicy przeważają rędzinne gleby wysokich klas bonitacyjnych – I do VI.

Położenie komunikacyjne

Przez Chłopską Wolę biegnie droga powiatowa, która kończy się na brzegu Sanu (do lat 80. ubiegłego stulecia funkcjonował tu prom), do przystanków MKS i PKS w Jastkowicach mieszkańcy mają ok. 2 km. Przeprawę przez San stanowią dwa mosty odległe od Chłopskiej Woli o 10 km (w Brandwicy ) 13 km (w Sudołach ) (odległości liczone po drogach asfaltowych).

Wieś nie jest korzystnie położona pod względem szlaków komunikacyjnych. Mimo niewielkiej odległości od Stalowej Woli czy Pysznicy (w linii prostej 2,5 oraz 4,5 km ) dojazd do Chłopskiej Woli środkami komunikacji publicznej jest utrudniony ze względu na brak kursów PKS i ZMKS Stalowa Wola do wsi oraz odległość od przystanku w Jastkowicach .

Gospodarka

Na terenie Chłopskiej Woli zarejestrowanych jest kilka podmiotów gospodarczych. Są to podmioty jednoosobowe lub tzw. rodzinne – usługi transportowe , firma handlowa. Część mieszkańców zajmuje się rolnictwem , ale nie jest to podstawowe źródło utrzymania. Większość pracuje w pobliskich miejscowościach, głownie w Stalowej Woli i Nisku .

Na terenie Chłopskiej Woli nie występuje już wiejska zabudowa drewniana, w środku wsi istnieje murowana przedwojenna kapliczka, przy której w okresie wiosenno – letnim raz w miesiącu odprawiana jest msza św.

Cała miejscowość posiada sieć wodociągową, gazowniczą, telefoniczną, włączona jest do systemu kanalizacji sanitarnej, funkcjonuje system selektywnej zbiórki odpadów, istnieje oświetlenie uliczne.

Historia

Powstanie wsi Chłopska Wola, nazywanej wcześniej Księże Kolano datowane jest na koniec XVI wieku . Nazwa „Kolano” pochodziła od zakola („kolana”) rzeki San , w którym wieś jest położona, natomiast „Księże” od księcia Lubomirskiego, do którego ta wieś należała. Zmiana nazwy wsi na Chłopską Wolę, nastąpiła w czasach powojennych, natomiast na niektórych mapach z lat 70. XX wieku można znaleźć nazwę „Chłopska Wola” (Księże Kolano)”.

Księże Kolano od początku istnienia jako przysiółek należało do Charzewic , dopiero od 1977 roku, po likwidacji powiatów tereny te zostały włączone do gminy Pysznica . Ten długoletni związek z położonymi na przeciwległym brzegu Sanu Rozwadowem i Charzewicami wyjaśniają ostatnie badania położenia koryta Sanu na przestrzeni wieków . Okazuje się, że jeszcze w 1553 r. San płynął bliżej Jastkowic , tworząc od strony Charzewic głębokie zakole , okalające cały obszar administracyjnie należący do Chłopskiej Woli. Teren w obrębie tego meandru rzecznego zwano od najdawniejszych czasów „Golanem”. Pod koniec XVI wieku rzeka zaczęła wyraźnie przemieszczać się w kierunku zachodnim . Z zapisów historycznych wynika, iż około 1596 r. wezbrane wody Sanu zniszczyły las i pasieki na Księżym Kolanie. Kiedy rzeka wyżłobiła nowe koryto , odcięła w 1602 r. cały teren Księżego Kolana od Charzewic .

Miejscowa ludność zajmowała się uprawą ziemi , co niektórzy zajmowali się hodowlą pszczół i bartnictwem . Na terenie obecnego powiatu stalowowolskiego produkowano pod zaborami , bardzo znaczne ilości miodu i wosku . Dlatego około 1750 r. w celach podatkowych dokonano spisów bartni w Jastkowicach , Pławie i Księżym Kolanie.

W tym czasie Rozwadów był głównym ośrodkiem miejskim na tych terenach, dlatego też w leżącym na przeciwległym brzegu Sanu Księżym Kolanie, funkcjonowała przeprawa promowa , służąca okolicznym mieszkańcom. Prom aż do lat 80. XX wieku woził mieszkańców na targ , do kościoła parafialnego w Rozwadowie, dorosłych do pracy , a dzieci do szkoły .

Podczas I wojny światowej z brzegu Sanu od strony Chłopskiej Woli trwał ostrzał Rozwadowa przez wojska austriackie. Do dziś w polach nad Sanem można znaleźć starą amunicję . W czasie II wojny światowej , wiosną 1942 r. wszyscy młodzi mężczyźni z okolicznych wiosek zostali wezwani do stawienia się na stacji kolejowej w Rozwadowie , a następnie wywiezieni na przymusowe roboty na teren III Rzeszy . Wywózka ta nie ominęła mieszkańców Chłopskiej Woli.

Czasy powojenne to okres szybkiego rozkwitu pobliskiej Stalowej Woli , gdzie mieszkańcy Chłopskiej Woli znajdowali zatrudnienie, a wielu z nich tam się przeprowadziło. Z tego też powodu na terenie wsi zanikała tradycyjne wiejska zabudowa, mniejsze znaczenie w utrzymaniu ludności miało także rolnictwo .

Co jakiś czas dawało znać o sobie specyficzne położenie Chłopskiej Woli u zbiegu dwóch rzek – pojawiały się powodzie . Po ostatniej dużej powodzi w lipcu 1981 roku, kiedy to pod wodą znalazło się większość zabudowań we wsi, od strony Sanu został wybudowany wał przeciwpowodziowy . Niestety jego budowa wzdłuż Bukowej nie została dokończona, co sprawia, że przy wysokich stanach wód mieszkańcy czują się zagrożeni.

Obecnie Chłopska Wola to wieś o funkcji typowo mieszkaniowej – spokojna, położona nad rzeką wśród pól – mimo tego, iż z okien widać bloki Stalowej Woli.

Galeria

Linki zewnętrzne

Przypisy

  1. stan na dzień 11 czerwca 2007 r. wg danych ewidencji ludności

Bibliografia

  • Plan Rozwoju Miejscowości Chłopska Wola na lata 2007 – 2013


Inne hasła zawierające informacje o "Chłopska Wola":

Armia Czerwona ...

Miejsce zamieszkania ...

Determinizm ...

Karma ...

Małopolska Droga św. Jakuba ...

Józef Kowalczyk ...

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" ...

Prawo kanoniczne ...

Maria Kazimiera d'Arquien ...

Demokracja ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Chłopska Wola":

131. Powstanie Straconych Szans (plansza 9) ...

12. Demokracja bezpośrednia i pośrednia (plansza 19) ...

Komizm w Zemście (plansza 9) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie