Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Nie znaleziono szukanej frazy! Poniżej znajduje się fraza najbardziej przypominająca szukaną.

Województwo poleskie

Województwo poleskie

województwo poleskie
Herb
Herb
Położenie na mapie województwa

województwo poleskie na mapie Polski
Utworzone 19 lutego 1921
Uruchomione 1 marca 1921
Stolica województwa Brześć
Urząd WojewódzkiBrześć n. Bugiem, ul. Jagiellońska 6
Wojewoda ostatni: Jerzy Albin de Tramecourt
Powierzchnia w 1921 42 280 km²
Powierzchnia w 1939 36 668 km²
Ludność 879.417 mieszk.
(1921)
1.132.200 mieszk.
(1931)
Gęstość zaludnienia 20,8 mieszk./km²
(1921)
30,7 mieszk./km²
(1931)
Tablica rejestracyjna PL
zobacz: szczegółowy podział administracyjny
powiaty grodzkie -
ziemskie 9
gminy miejskie 12
wiejskie 79
Urząd Wojewódzki Poleski w Brześciu nad Bugiem – widok współczesny

Województwo poleskiewojewództwo II Rzeczypospolitej utworzone 19 lutego 1921 z siedzibą w Pińsku [1]. Po pożarze miasta w sierpniu 1921 stolicę przeniesiono do Brześcia Litewskiego , przemianowanego 20 marca 1923 na Brześć nad Bugiem[2]. W 1921 województwo składało się z 10 powiatów , 17 miast i 113 gmin i zajmowało powierzchnię 42.280 km². Województwo istniało do 1939.

Spis treści

Charakterystyka

Było to jedno z najbardziej zacofanych województw Polski międzywojennej , o wysokim stopniu analfabetyzmu , niskiej scholaryzacji[3]. Większość ludności przyznawała się do narodowości " tutejszej ", nie podając języka ojczystego[4]

1 stycznia 1923 z części gmin powiatów łuninieckiego , sarneńskiego i pińskiego utworzono nowy powiat stoliński [5]. 16 grudnia 1930 województwo zmieniło swoje granice – do województwa wołyńskiego przyłączono powiat sarneński [6]. 1 kwietnia 1935 powiat kosowski przemianowano na iwacewicki [7][8].

W wyniku paktu Ribbentrop-Mołotow województwo poleskie znalazło się w granicach ZSRR . Jego południowa część z Kamieniem Koszyrskim została włączona do Ukrainy radzieckiej , północna część zaś – jako obwody brzeski i piński – do Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej .

W czasie okupacji niemieckiej (1941–1944) teren województwa podzielono między obwód białostocki oraz Komisariaty Rzeszy: Wschód i Ukraina.

W wyniku układu polsko-radzieckiego z 1945 jedynie niewielkie fragmenty województwa poleskiego znajdują się obecnie w Polsce, stanowiąc część Podlasia . Reszta województwa została rozparcelowana między obwody brzeski i piński na Białorusi oraz wołyński i rówieński na Ukrainie. Po reformie administracyjnej w Białoruskiej SRR i likwidacji obwodu pińskiego tereny województwa znajdujące się na obszarze Białorusi prawie w całości należą do obwodu brzeskiego (poza m.in. wsią Lenin włączoną w skład obwodu homelskiego ).

Podział administracyjny

Powierzchnia powiatów według stanu na 1939 r., w przypadku wcześniejszego zniesienia lub zmiany przynależności wojewódzkiej powiatu na ostatni rok istnienia w ramach danego województwa. Liczba ludności na podstawie spisu powszechnego z 1931 r. , w przypadku powiatów zniesionych lub przeniesionych przed tą datą, dane ze spisu powszechnego z 1921 r.

PowiatPow.km²Mieszk.Miasto powiatoweMieszk.
Województwo poleskie
brzeski 4625216.200
Brześć nad Bugiem 50.700
drohiczyński 235197.000
Drohiczyn (1921) 1.987
iwacewicki (od 1935) ²356283.700
Iwacewicze (1921) 373
kobryński 3545114.000
Kobryń 10.101
kosowski (do 1935) ²357848.586
Kosów Poleski 3.256
koszyrski (lub kamień-koszyrski)324395.000
Kamień Koszyrski (1921) 1.265
łuniniecki ³5722109.300
Łuniniec 8.721
piński ³5587183.600
Pińsk 31.913
prużański 2644108.600
Prużana 8.013
sarneński (do 1930) ¹ ³5441131.652
Sarny 5.931
stoliński (od 1923) ³5389124.800
Stolin 6.328
¹ 16 grudnia 1930 r. powiat sarneński zmienił przynależność z województwa poleskiego do województwa wołyńskiego ( Dz. U. z 1930 r. Nr 82, poz. 649 ).
² 1 kwietnia 1935 r. zniesiono powiat kosowski a z jego terytorium utworzono powiat iwacewicki ( Dz. U. z 1929 r. Nr 35, poz. 318 ; zm. Dz. U. z 1931 r. Nr 111, poz. 867 ).
³ 1 stycznia 1923 r. utworzono powiat stoliński z części powiatów łuninieckiego , sarneńskiego i pińskiego ( Dz. U. z 1922 r. Nr 116, poz. 1051 ).

Ludność

Ludność województwa w 1921 wynosiła 879 400 osób, w tym:

Ludność województwa w 1931 wynosiła 1 132 200.

Główne miasta: Brześć nad Bugiem , Pińsk , Dawidgródek , Łuniniec , Kobryń , Prużana , Sarny [6] i Stolin .

Wojewodowie polescy w II Rzeczypospolitej

Miasta i miasteczka

Synteza

W latach międzywojennych istniały trzy rodzaje jednostek osadniczych o charakterze topograficznie miejskim miasto, miasteczko i osada miejska. Na terenie woj. poleskiego występowały dwie formy (miasta i miasteczka).

Określenie miasto miało w latach międzywojennych trojakie znaczenie. Mogło odnosić się wyłącznie do charakteru prawnego miejscowości (a więc typu jednostki administracyjnej), co nie znaczyło automatycznie że "miasto administracyjne" faktycznie posiadało prawa miejskie . Podstawą zaliczenia danej miejscowości do grupy miast było tzw. kryterium administracyjne, jako najwięcej odpowiadające rozwojowi stosunków i życia. Mimo że większość miast prawnych prawa miejskie posiadała, wiele z nich miało zaledwie prawa miasteczka a niektóre miasta ( Nisko , Borysław , Tustanowice ) były wręcz wsiami [9].

Odwrotnie wiele miasteczek, a nawet miast – a więc faktycznie posiadających prawa miasteczka bądź prawa miejskie – były wsiami w gminach wiejskich [9]. Jednostki te w ogólnych publikacjach nie są zaliczane do miast (a więc nie wpływają na liczbę miast województwa), co jednak lekceważy fakt posiadania praw miasteczka/praw miejskich (poniższa tabela je uwzględnia z zachowaną dystynkcją).

Wreszcie, niektóre miejscowości posiadały w nazwie wyraz Miasto – pisany wielką literą – mimo braku praw miejskich (np. Pruchnik Miasto , Waręż Miasto , Tartaków Miasto ). Wyraz ten stanowił integralną część nazwy miejscowości (choć nie przesądzał bynajmniej jej charakteru topograficznego) aby odróżnić ją od innej (topograficznie wiejskiej) miejscowości o identycznej nazwie w tej samej okolicy (np. Pruchnik-Wieś, Waręż-Wieś, Tartaków-Wieś)[9].

Za II Rzeczypospolitej w poczet miast (gmin miejskich) zaliczano różne grupy miejscowości zależnie od obszaru dawnego zaboru, w których się znajdowały. W województwach wschodnich byłego zaboru rosyjskiego (m.in. w woj. poleskim) po odzyskaniu niepodległości panowało zamieszanie co do charakteru prawnego miejscowości posiadających prawa miejskie/miasteczka. Sprawa ta została częściowo uregulowana różnymi rozporządzeniami[10][11][12][13], lecz przepisy były tylko częściowo wykonywane[14]. Ostatecznie w woj. poleskim za miasta uznano wszystkie miejscowości posiadające w 1924 roku prawa miejskie bądź te miejscowości o prawach miasteczka, które liczyły ponad 2.000 mieszkańców. Jednakże Główny Urząd Statystyczny (na którego danych poniższa tabela jest utworzona) oparł wykaz nie na stanie faktycznym, lecz na obowiązujących przepisach prawno-administracyjnych (przez to są w nim niewielkie rozbieżności, np. Rokitno ). Stąd:

 • Za miasta (gminy miejskie) uznano wszelkie miejscowości, które za czasów rosyjskich posiadały ustrój miejski, o ile liczą (w 1924 roku) więcej niż 4.000 mieszkańców
 • Za miasteczka (gminy miejskie) uznano wszelkie miejscowości o charakterze miasteczkowym z liczbą mieszkańców (w 1924 roku) od 2.000[15] do 4.000 mieszkańców
 • Za miasta/miasteczka (gminy miejskie) uznano także wszelkie inne miejscowości, na które ustawa miejska (względnie tymczasowa ustawa miejska) została rozciągnięta indywidualnymi rozporządzeniami Komisarza Generalnego Ziem Wschodnich[16]

W poniższej sortowalnej tabeli umieszczono wszystkie miasta i miasteczka województwa poleskiego obu typów (stan na 1924 rok) z podziałem na charakter prawny (rodzaj jednostki administracyjnej) i przywileje (prawa miejskie/miasteczka). W późniejszych latach część najmniejszych miast status miejski utraciła; w wykazie oznaczono (►) miasta, które w 1937 roku były już wsiami[17].

Wykaz

Stan ludności: na 30 czerwca 1921 roku (niezależnie od statusu jednostki w 1921 roku)
Główne źródło: Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej - Tom VIII - Województwo Poleskie, Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1924
Źródła uzupełniające: Dzienniki Ustaw , przedstawione w przypisach
► = status miejski utracony przed 1937 rokiem

HerbMiejscowośćCharakter prawnyPrzywilejePowiatLiczba mieszk.
Antopol Miasto Miasteczko kobryński 2206
Bereza Kartuska [18] Miasto Miasteczko prużański 3526
Bereźnica Miasto Miasteczko sarneński [6]2434
Błudeń Wieś Miasteczko prużański 257
Brześć nad Bugiem Miasto Miasto brzeski 29460
Chomsk Wieś Miasteczko drohiczyński 1678
Dawidgródek Miasto Miasto łuniniecki [5]9851
Dąbrowica Miasto Miasteczko sarneński [6]2694
Domaczów Wieś Miasteczko brzeski 1504
Drohiczyn Wieś Miasteczko drohiczyński 1978
Dywin Miasto Miasteczko kobryński 2299
Hancewicze Wieś Miasteczko łuniniecki 1015
Horodec Wieś Miasteczko kobryński 688
Horodno Miasto [19] Miasteczko łuniniecki [5]2597
Janów Miasto Miasteczko drohiczyński 3068
Kamieniec Litewski Miasto Miasteczko brzeski 2348
Kamień Koszyrski Wieś Miasteczko koszyrski 1265
Kobryń Miasto Miasto kobryński 8208
Kossów Miasto Miasteczko [20] kossowski 2433
Kożangródek Miasto Miasteczko łuniniecki 2706
Lenin [21] Wieś Miasteczko łuniniecki 1520
Linowo Wieś Miasteczko prużański 145
Lubieszów Wieś Miasteczko piński 339
Łachwa Miasto Miasteczko łuniniecki 3420
Łohiszyn Miasto [22] Miasteczko piński 1984
Łuniniec Miasto Miasto łuniniecki 8267
Malecz Wieś Miasteczko prużański 430
Małoryta Wieś Miasteczko brzeski 1791
Motol Miasto Miasto [23] drohiczyński 4390
Pińsk Miasto Miasto piński 23468
Pohost Zahorodny Wieś Miasteczko łuniniecki [24]748
Pohost Zarzeczny Wieś Miasteczko piński 720
Prużana Miasto Miasto prużański 6332
Rafałówka Wieś Miasteczko sarneński [6]1315
Raśna Wieś Miasteczko brzeski 275
Rokitno Miasto [25] Miasteczko [26] sarneński [6]1491
Różana Miasto Miasto kossowski 3622
Sarny Miasto Miasto sarneński [6]5931
Serniki Miasto Miasteczko piński 2837
Sielec Wieś Miasteczko prużański 997
Stolin Miasto Miasto łuniniecki [5]4763
Szereszów Miasto [27] Miasteczko prużański 3310
Telechany Wieś Miasteczko kossowski 895
Tomaszgród Wieś Miasteczko sarneński [6]803
Wielka Hłusza Wieś Miasteczko koszyrski 334
Wierzchowice Wieś Miasteczko brzeski 223
Włodawka Wieś Miasteczko brzeski 292
Włodzimierzec Miasto Miasteczko sarneński [6]2935
Wołczyn Wieś Miasteczko brzeski 190
Wysock Miasto Miasteczko sarneński [5]2978
Wysokie Litewskie Miasto Miasteczko brzeski 2100
Żabinka Wieś Miasteczko kobryński 610

Przypisy

 1. Tymczasową siedzibą województwa (do czasu przysposobienia gmachu dla urzędu wojewódzkiego) był Brześć Litewski ( M.P. z 1921 r. Nr 55, poz. 97 )
 2. M.P. z 1923 r. Nr 65, poz. 70
 3. Mały Rocznik Statystyczny 1938 Warszawa 1938 Wyd. GUS , s. 28, wyniki spisu powszechnego 1931. Tabela:Analfabetyzm wśród ludności w wieku 10 lat i więcej.
 4. Mały Rocznik Statystyczny 1938 Warszawa 1938 Wyd. GUS , s. 22, wyniki spisu powszechnego 1931. Tabela: Ludność według języka ojczystego 1931.
 5. 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 od 1 stycznia 1923 w nowo utworzonym powiecie stolińskim Dz. U. z 1922 r. Nr 116, poz. 1051
 6. 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8 16 grudnia 1930 roku powiat sarneński wyłączono z woj. poleskiego i przyłączono do województwa wołyńskiego Dz. U. z 1930 r. Nr 82, poz. 649
 7. Dz. U. z 1929 r. Nr 35, poz. 318
 8. Dz. U. z 1931 r. Nr 111, poz. 867
 9. 9,0 9,1 9,2 Wg publikacji: Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej - Tom XIII - Województwo Lwowskie, Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1924
 10. Dziennik Urzędowy Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich z dnia 27 czerwca 1919, Nr. 7, poz. 460
 11. Dziennik Urzędowy Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich z dnia 14 sierpnia 1919, Nr. 12, poz. 99
 12. Dziennik Urzędowy Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich z dnia 16 sierpnia 1919, Nr. 13, poz. 112
 13. Dziennik Urzędowy Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich z dnia 7 listopada 1919, Nr. 32, poz. 345
 14. Dane z 1924 roku
 15. Dokładnie 1.984 w przypadku Łohiszyna
 16. Wg publikacji: Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej - Tom VIII - Województwo Poleskie, Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1924
 17. M.P. z 1937 r. Nr 69, poz. 104
 18. Publikacja źródłowa podaje błędnie Bereza Kartuzka, w sprostowaniach poprawiono na Bereza Kartuska
 19. Początkowo była to gmina miejska , lecz miejscowość utraciła prawa miejskie z dniem 1 kwietnia 1927 roku, wchodząc w skład gminy Radczysk ( Dz. U. z 1927 r. Nr 38, poz. 338 ), a po jej zniesieniu z dniem 18 kwietnia 1928 roku Horodno weszło w skład gminy Stolin ( Dz. U. z 1928 r. Nr 46, poz. 452 )
 20. Publikacja źródłowa podaje błędnie prawa miejskie, w sprostowaniach poprawiono na przywileje miasteczka
 21. 31 maja 1939 roku przemianowany na Sosnkowicze Dz. U. z 1939 r. Nr 123, poz. 292
 22. Status miejski zniesiony 1 kwietnia 1934 – Dz. U. z 1934 r. Nr 7, poz. 149
 23. Publikacja źródłowa podaje błędnie przywileje miasteczka, w sprostowaniach poprawiono na prawa miejskie
 24. Od 1 stycznia 1923 w powiecie pińskim Dz. U. z 1922 r. Nr 116, poz. 1051
 25. Publikacja źródłowa podaje następujący przypis: Ustrój miejski miasteczka Rokitno winien być skasowany stosownie do art. 1 Rozporządzenia z dn. 16 sierpnia 1919 r. (Dz.U.Z.C.Z.W. Nr. 13 poz. 112). Wykazano w dziale miast, gdyż włączenie do gminy jeszcze nie nastąpiło. Ustroju miejskiego jednak nie skasowano, a Rokitno wybiło się nawet z grupy miasteczek i awansowało do rangi miast pod względem przywilejów z dniem 15 kwietnia 1927 ( Dz. U. z 1927 r. Nr 36, poz. 320 )
 26. Prawa miejskie Rokitno otrzymało 15 kwietnia 1927 ( Dz. U. z 1927 r. Nr 36, poz. 320 )
 27. Status miejski zniesiony 1 kwietnia 1934 – Dz. U. z 1934 r. Nr 26, poz. 202

Zobacz też


Inne hasła zawierające informacje o "Województwo poleskie":

Pęcice ...

Uznam ...

Czerwińsk ...

Strzebielino ...

Insurekcja kościuszkowska ...

Borowice (województwo dolnośląskie) ...

Ścięgny ...

Miłków (województwo dolnośląskie) ...

Podgórzyn (województwo dolnośląskie) ...

Kowary ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Województwo poleskie":

01 Znaki drogowe - znaki uzupełniające (plansza 3) ...

Struktura i rozmieszczenie produkcji rolnej (plansza 19) ...

222. Warunki życia w Polsce (plansza 9) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie