Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Pojezierze Suwalskie

Pojezierze Suwalskie

Pojezierze Suwalskie – polska część Pojezierza Litewskiego , rozciągającego się na wschód od właściwych Mazur . Odrębność tego terenu polega na innym kierunku ułożenia form polodowcowych ostatniego zlodowacenia, większym kontynentalizmie klimatu oraz innym położeniu hydrograficznym .

Północno-wschodni skrawek Polski leży w dorzeczu Niemna . Różnice klimatyczne zadecydowały o odmienności geobotanicznej Mazur i Pojezierza Litewskiego. Pojezierze Suwalskie bezpośrednio graniczy od zachodu z Pojezierzem Ełckim , a od południa z Równiną Augustowską . Najbardziej na wschód wysuniętym fragmentem omawianego terenu jest Pojezierze Sejneńskie.

Spośród około 250 jezior powyżej jednego hektara większość jest jeziorami rynnowymi . Spotyka się także jeziora morenowe , owalne, charakteryzujące się nieregularną linią brzegową. Większość jezior odznacza się czystymi wodami. Pod względem troficznym występują tutaj jeziora oligotroficzne , eutroficzne i dystroficzne . Mimo że większość jezior Pojezierza Suwalskiego należy do zbiorników płytkich, to właśnie tutaj znajdują się dwa z najgłębszych jezior w kraju – Hańcza i Wigry . Do najpiękniejszych pod względem krajobrazowych zaliczane są jeziora: Wigry , Szelment Wielki , Boczne , Rospuda Filipowska .

Pojezierze Suwalskie ma wiele północnych cech klimatycznych. We florze dominują gatunki borealne, subborealne oraz arktyczne i subarktyczne. W XVI wieku obszar Pojezierza Suwalskiego pokryty był niemal w całości lasami. Pośród olbrzymiej puszczy znajdowały się osady Jaćwingów zwanymi też Sudawami. Obecnie brak jest większych kompleksów leśnych . Jedynie okolice Wigier i Puszcza Augustowska tworzą zwarty i duży obszar leśny.

Ukształtowanie powierzchni

Ukształtowanie powierzchni Pojezierza Suwalskiego jest związane z działalnością najmłodszego na naszych ziemiach lądolodu zlodowacenia bałtyckiegostadiału pomorskiego i fragmentarycznie fazy Wigier tego zlodowacenia. Charakterystyczne są różnice wysokości, czyli deniwelacje , których nie potrafiły złagodzić nawet późniejsze procesy niszczenia – erozja i denudacja . Zaobserwowano tu jedynie dwa krótkotrwałe cykle niszczenia: w strefie peryglacjalnej i w okresie polodowcowym ( holoceńskim ).

Bibliografia

  • Stanisław Herz, Pojezierze Suwalskie, Wydawnictwo Kraj, Warszawa 1983.
  • Andrzej Ber, Pojezierze Suwalsko-Augustowskie, Przewodnik Geologiczny, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1981.


Inne hasła zawierające informacje o "Pojezierze Suwalskie":

Jezioro Gardyńskie ...

Jezioro Głębokie (Pojezierze Mazurskie) ...

Tałty (jezioro) ...

Pojezierze Mrągowskie ...

Kraina Węgorapy ...

Pojezierze Ełckie ...

Równina Mazurska ...

Regionalizacja fizycznogeograficzna Polski ...

Pojezierza Wschodniobałtyckie ...

Bagno ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Pojezierze Suwalskie":

203. Ukształtowanie powierzchni Polski (plansza 12) ...

204. Krainy geograficzne Polski. Pojezierza Polskie (plansza 6) ...

Geologiczne dzieje Polski (plansza 12) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie