Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Województwo wołyńskie (II Rzeczpospolita)

Województwo wołyńskie (II Rzeczpospolita)

województwo wołyńskie
Herb
Herb
Położenie na mapie województwa

województwo wołyńskie na mapie Polski
Utworzone 19 lutego 1921
Uruchomione 1 marca 1921
Stolica województwa Łuck
Urząd WojewódzkiŁuck, ul. Jagiellońska 72
Wojewoda ostatni: Aleksander Hauke-Nowak
Powierzchnia w 1921 30 274 km²
Powierzchnia w 1939 35 754 km²
Ludność 1.437.569 mieszk.
(1921)
2.085.600 mieszk.
(1939)
Gęstość zaludnienia 47,5 mieszk./km²
(1921)
58,4 mieszk./km²
(1939)
Tablica rejestracyjna
zobacz: szczegółowy podział administracyjny
powiaty grodzkie -
ziemskie 11
gminy miejskie 22
wiejskie 103
Urząd Wojewódzki Wołyński w Łucku

Województwo wołyńskiewojewództwo II Rzeczypospolitej istniejące w latach 19211939 ze stolicą w Łucku .

Województwo zostało utworzone 19 lutego 1921 roku[1]. Największą zmianą terytorialną w ciągu istnienia województwa było przyłączenie 16 grudnia 1930 roku powiatu sarneńskiego z województwa poleskiego [2]. W 1938 roku powierzchnia województwa wynosiła 35 754 km². Poza Łuckiem, głównymi miastami były Równe (największe miasto), Kowel , Krzemieniec , Ostróg , Włodzimierz i Dubno .


Spis treści

Ludność

W 1931 r. województwo wołyńskie zamieszkiwało 2 085 600 osób ( w 1921 1 437 600)[3].

Skład ludności:

 • wskaźnik analfabetyzmu 1921 - 68,8% ludności niepiśmiennej (58,1% -mężczyźni, 78,7% kobiety) ; 1931 - 47,8% ( 32,2% mężczyźni, 62,3% - kobiety)
 • według źródła utrzymania - 79,4% -rolnictwo; 8,5% - przemysł; 4,8% - handel; 1,7% - komunikacja.

Podział administracyjny

Powierzchnia powiatów według stanu na 1939 r., w przypadku wcześniejszego zniesienia lub zmiany przynależności wojewódzkiej powiatu na ostatni rok istnienia w ramach danego województwa. Liczba ludności na podstawie spisu powszechnego z 1931 r. , w przypadku powiatów zniesionych lub przeniesionych przed tą datą, dane ze spisu powszechnego z 1921 r.

PowiatPow.km²Mieszk.Miasto powiatoweMieszk.
Województwo wołyńskie
dubieński (lub dubnowski)3275226.700
Dubno 12.696
horochowski 1757122.100 Horochów 5.991
kostopolski (od 1925) ²3496159.600
Kostopol 6.523
kowelski 5682255.100
Kowel 27.653
krzemieniecki 2790243.000
Krzemieniec 19.997
lubomelski 205485.500
Luboml 4.111
łucki 4767290.800
Łuck 37.737
ostrogski (do 1924) ³81856.595 Ostróg 12.975
rówieński ²2898252.800
Równe 40.788
sarneński (od 1930) ¹5478181.300
Sarny 7.587
włodzimierski 2208150.400
Włodzimierz 24.609
zdołbunowski (od 1925) ³1349118.300
Zdołbunów 10.228
¹ 16 grudnia 1930 r. przyłączono do woj. wołyńskiego powiat sarneński z woj. poleskiego ( Dz. U. z 1930 r. Nr 82, poz. 649 ).
² 1 stycznia 1925 r. utworzono powiat kostopolski z części powiatu rówieńskiego ( Dz. U. z 1924 r. Nr 68, poz. 655 ).
³ 1 stycznia 1925 r. przemianowano powiat ostrogski na zdołbunowski ( Dz. U. z 1924 r. Nr 68, poz. 655 ).

Wojewodowie wołyńscy w II Rzeczypospolitej

Miasta i miasteczka

Synteza

W latach międzywojennych istniały trzy rodzaje jednostek osadniczych o charakterze topograficznie miejskim miasto, miasteczko i osada miejska. Na terenie woj. wołyńskiego występowały dwie formy (miasta i miasteczka).

Określenie miasto miało w latach międzywojennych trojakie znaczenie. Mogło odnosić się wyłącznie do charakteru prawnego miejscowości (a więc typu jednostki administracyjnej), co nie znaczyło automatycznie że "miasto administracyjne" faktycznie posiadało prawa miejskie . Podstawą zaliczenia danej miejscowości do grupy miast było tzw. kryterium administracyjne, jako najwięcej odpowiadające rozwojowi stosunków i życia. Mimo że większość miast prawnych prawa miejskie posiadała, wiele z nich miało zaledwie prawa miasteczka a niektóre miasta ( Nisko , Borysław , Tustanowice ) były wręcz wsiami [4].

Odwrotnie wiele miasteczek, a nawet miast – a więc faktycznie posiadających prawa miasteczka bądź prawa miejskie – były wsiami w gminach wiejskich [4]. Jednostki te w ogólnych publikacjach nie są zaliczane do miast (a więc nie wpływają na liczbę miast województwa), co jednak lekceważy fakt posiadania praw miasteczka/praw miejskich (poniższa tabela je uwzględnia z zachowaną dystynkcją).

Wreszcie, niektóre miejscowości posiadały w nazwie wyraz Miasto – pisany wielką literą – mimo braku praw miejskich (np. Pruchnik Miasto , Waręż Miasto , Tartaków Miasto ). Wyraz ten stanowił integralną część nazwy miejscowości (choć nie przesądzał bynajmniej jej charakteru topograficznego) aby odróżnić ją od innej (topograficznie wiejskiej) miejscowości o identycznej nazwie w tej samej okolicy (np. Pruchnik-Wieś, Waręż-Wieś, Tartaków-Wieś)[4].

Za II Rzeczypospolitej w poczet miast (gmin miejskich) zaliczano różne grupy miejscowości zależnie od obszaru dawnego zaboru, w których się znajdowały. W województwach wschodnich byłego zaboru rosyjskiego (m.in. w woj. poleskim) po odzyskaniu niepodległości panowało zamieszanie co do charakteru prawnego miejscowości posiadających prawa miejskie/miasteczka. Sprawa ta została częściowo uregulowana różnymi rozporządzeniami[5][6][7][8], lecz przepisy były tylko częściowo wykonywane[9]. Ostatecznie w woj. poleskim za miasta uznano wszystkie miejscowości posiadające w 1924 roku prawa miejskie bądź te miejscowości o prawach miasteczka, które liczyły ponad 2.000 mieszkańców. Jednakże Główny Urząd Statystyczny (na którego danych poniższa tabela jest utworzona) oparł wykaz nie na stanie faktycznym, lecz na obowiązujących przepisach prawno-administracyjnych (przez to są w nim niewielkie rozbieżności, np. Łokacze ). Stąd:

 • Za miasta (gminy miejskie) uznano wszelkie miejscowości, które za czasów rosyjskich posiadały ustrój miejski, o ile liczą (w 1924 roku) więcej niż 4.000 mieszkańców
 • Za miasteczka (gminy miejskie) uznano wszelkie miejscowości o charakterze miasteczkowym z liczbą mieszkańców (w 1924 roku) od 2.000[10] do 4.000 mieszkańców
 • Za miasta/miasteczka (gminy miejskie) uznano także wszelkie inne miejscowości, na które ustawa miejska (względnie tymczasowa ustawa miejska) została rozciągnięta indywidualnymi rozporządzeniami Komisarza Generalnego Ziem Wschodnich[11]

W poniższej sortowalnej tabeli umieszczono wszystkie miasta i miasteczka województwa wołyńskiego obu typów (stan na 1924 rok) z podziałem na charakter prawny (rodzaj jednostki administracyjnej) i przywileje (prawa miejskie/miasteczka). W późniejszych latach część najmniejszych miast status miejski utraciła; w wykazie oznaczono (►) miasta, które w 1937 roku były już wsiami[12].

Wykaz

W poniższej sortowalnej tabeli umieszczono wszystkie miasta i miasteczka województwa wołyńskiego obu typów (stan na 1924 rok) z podziałem na charakter prawny (rodzaj jednostki administracyjnej) i przywileje (prawa miejskie/miasteczka). W późniejszych latach część najmniejszych miast status miejski utraciła; w wykazie oznaczono (►) miasta, które w 1937 roku były już wsiami[12].

Stan ludności: na 30 czerwca 1921 roku (niezależnie od statusu jednostki w 1921 roku)
Główne źródło: Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej - Tom IX - Województwo Wołyńskie, Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1923
Źródła uzupełniające: Dzienniki Ustaw , przedstawione w przypisach; Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej - Tom VIII - Województwo Poleskie, Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1924
► = status miejski utracony przed 1937 rokiem

HerbMiejscowośćCharakter prawnyPrzywilejePowiatGminaLiczba mieszk.
Aleksandrja [13] M-ko w gm. wiejskiej Miasteczko rówieński Kustyń [14]1781
Beresteczko Miasto Miasto dubieński [15]5633
Bereźne Miasto Miasteczko rówieński [16]2494
Bereźne M-ko w gm. wiejskiej Miasteczko rówieński [16] Bereźne 1594
Bereźnica (od 1930[2]) Miasto Miasteczko sarneński [2][17]2434
Bereżce M-ko w gm. wiejskiej Miasteczko krzemieniecki Bereżce 715
Białozórka Miasto Miasteczko krzemieniecki [18]2231
Boremel [19] M-ko w gm. wiejskiej [19] Miasteczko [19] dubieński Boremel 935
Czartorysk Miasto Miasteczko łucki [20]2230
Dąbrowica (od 1930[2]) Miasto Miasteczko sarneński [2]2694
Demidówka M-ko w gm. wiejskiej Miasteczko dubieński Kniahinin 672
Deraźne [21] M-ko w gm. wiejskiej Miasteczko rówieński [16] Deraźne 701
Drużkopol [22] M-ko w gm. wiejskiej Miasteczko horochowski Brany 1121
Dubno Miasto Miasto dubieński 9146
Gródek [23] M-ko w gm. wiejskiej Miasteczko kowelski Gródek [24]856
Horochów Miasto Miasto horochowski 4421
Horyńgród [25][26] M-ko w gm. wiejskiej Miasteczko rówieński Tuczyn 2042
Hoszcza M-ko w gm. wiejskiej Miasteczko rówieński Hoszcza 1337
Hulewicze [27] M-ko w gm. wiejskiej Miasteczko kowelski Gródek [28]270
Janówka [29] M-ko w gm. wiejskiej Miasteczko kowelski Wielick 247
Jezierzany M-ko w gm. wiejskiej Miasteczko kowelski Nowy Dwór [30]917
Katrynburg [31] M-ko w gm. wiejskiej Miasteczko krzemieniecki Borki [32]478
Kisielin M-ko w gm. wiejskiej Miasteczko horochowski Kisielin 458
Kiwerce [33] M-ko w gm. wiejskiej Miasteczko łucki Poddębce / Trościaniec [34]824
Klewań M-ko w gm. wiejskiej Miasteczko rówieński Klewań 1782
Kołki Miasto Miasteczko łucki [35]2145
Korytnica M-ko w gm. wiejskiej Miasteczko włodzimierski Korytnica 355
Korzec Miasto Miasto rówieński 4946
Kostopol Miasto Miasteczko [36] rówieński [16]2990
Kowel Miasto Miasto kowelski 20818
Kozin M-ko w gm. wiejskiej Miasteczko dubieński Krupiec 1021
Krzemieniec Miasto Miasto krzemieniecki 16068
Liszniówka M-ko w gm. wiejskiej Miasteczko kowelski Gródek [24]624
Luboml Miasto Miasteczko [37] lubomelski 3328
Ludwipol M-ko w gm. wiejskiej Miasteczko rówieński [16] Ludwipol 1239
Łanowce M-ko w gm. wiejskiej Miasteczko krzemieniecki Białozórka [38]726
Łobaczówka M-ko w gm. wiejskiej Miasteczko dubieński [15] Beresteczko 842
Łokacze Miasto [39] Miasteczko horochowski [40]1794
Łuck Miasto Miasto łucki 21157
Maciejów Miasto Miasteczko kowelski [41]2977
Mielce M-ko w gm. wiejskiej Miasteczko kowelski Datyń 158
Mielnica M-ko w gm. wiejskiej Miasteczko kowelski Wielick 899
Międzyrzecz [42] Miasto Miasteczko rówieński [43]2377
Międzyrzecz [44] M-ko w gm. wiejskiej Miasteczko ostrogski [45] Nowomalin 1412
Milanowicze [46] M-ko w gm. wiejskiej Miasteczko kowelski Stare Koszary 436
Milatyn M-ko w gm. wiejskiej Miasteczko włodzimierski Poryck 366
Mizocz M-ko w gm. wiejskiej Miasteczko dubieński [45] Mizocz 1247
Młynów M-ko w gm. wiejskiej Miasteczko dubieński Młynów 1263
Murawica [47][48] M-ko w gm. wiejskiej Miasteczko dubieński Młynów 376
Niesuchojeże [49] M-ko w gm. wiejskiej Miasteczko kowelski Niesuchojeże 469
Ołyka Miasto Miasto dubieński [50]4333
Opalin M-ko w gm. wiejskiej Miasteczko lubomelski Huszcza 1226
Ostrożec M-ko w gm. wiejskiej Miasteczko dubieński Malin 638
Ostróg Miasto Miasto ostrogski [45]12975
Ozdziutycze [51] M-ko w gm. wiejskiej Miasteczko horochowski Kisielin 1015
Poczajów Nowy Miasto Miasteczko krzemieniecki [52]2317
Poryck Miasto Miasteczko włodzimierski [53]2129
Rachmanów M-ko w gm. wiejskiej Miasteczko krzemieniecki Szumsk 709
Radziwiłłów Miasto Miasto krzemieniecki [54]4240
Rafałówka (od 1930[2]) M-ko w gm. wiejskiej Miasteczko sarneński [2] Rafałówka 1315
Ratno Miasto Miasteczko kowelski 2410
Rokitno (od 1930[2]) Miasto Miasteczko [55] sarneński [2]1491
Rożyszcze Miasto Miasteczko łucki 3263
Równe Miasto Miasto rówieński 30482
Sarny (od 1930[2]) Miasto Miasto sarneński [2]5931
Sokul [56] M-ko w gm. wiejskiej Miasteczko łucki Rożyszcze 953
Stepań Miasto Miasteczko rówieński [16][57]2513
Szumsk Miasto Miasteczko krzemieniecki [58]2345
Świniuchy [59][60] M-ko w gm. wiejskiej Miasteczko horochowski Świniuchy 1220
Targowica [61] M-ko w gm. wiejskiej Miasteczko dubieński Jarosławicze 655
Tomaszgród (od 1930[2]) M-ko w gm. wiejskiej Miasteczko sarneński [2] Klesów 803
Torczyn Miasto Miasteczko łucki [62]3208
Trojanówka M-ko w gm. wiejskiej Miasteczko kowelski Gródek [24]647
Tuczyn Miasto Miasteczko rówieński [63]2943
Turzysk M-ko w gm. wiejskiej Miasteczko kowelski Turzysk 1501
Uściług Miasto Miasteczko włodzimierski 3728
Warkowicze M-ko w gm. wiejskiej Miasteczko dubieński Warkowicze 1099
Werba M-ko w gm. wiejskiej Miasteczko dubieński Werba 402
Wiśniowiec Nowy Miasto Miasto krzemieniecki [64]4028
Włodzimierz Miasto Miasto włodzimierski 11623
Włodzimierzec (od 1930[2]) Miasto Miasteczko sarneński [2][65]2935
Wyżgródek [66] M-ko w gm. wiejskiej Miasteczko krzemieniecki Wyżgródek [67]976
Wyżwa Nowa M-ko w gm. wiejskiej Miasteczko kowelski Siedliszcze 1973
Zdołbunów Miasto Miasto rówieński [45]7279
Zofjówka [68] M-ko w gm. wiejskiej Miasteczko łucki Silno 1549

Zobacz też

Przypisy

 1. Dz. U. z 1921 r. Nr 16, poz. 93
 2. 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 2,11 2,12 2,13 2,14 16 grudnia 1930 roku powiat sarneński wyłączono z woj. poleskiego i przyłączono do woj. wołyńskiego ( Dz. U. z 1930 r. Nr 82, poz. 649 )
 3. Wszystkie dane za: Mały Rocznik Statystyczny 1938, wyniki spisu powszechnego 1931
 4. 4,0 4,1 4,2 Wg publikacji: Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej - Tom XIII - Województwo Lwowskie, Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1924
 5. Dziennik Urzędowy Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich z dnia 27 czerwca 1919, Nr. 7, poz. 460
 6. Dziennik Urzędowy Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich z dnia 14 sierpnia 1919, Nr. 12, poz. 99
 7. Dziennik Urzędowy Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich z dnia 16 sierpnia 1919, Nr. 13, poz. 112
 8. Dziennik Urzędowy Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich z dnia 7 listopada 1919, Nr. 32, poz. 345
 9. Dane z 1924 roku
 10. Dokładnie 1.984 w przypadku Łohiszyna
 11. Wg publikacji: Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej - Tom VIII - Województwo Poleskie, Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1924
 12. 12,0 12,1 M.P. z 1937 r. Nr 69, poz. 104
 13. Później jako Aleksandria
 14. 21 sierpnia 1925 roku gminę Kustyń przemianowano na gmina Aleksandrja ( M.P. z 1925 r. Nr 192, poz. 846 )
 15. 15,0 15,1 Od 1 stycznia 1925 w powiecie horochowskim ( Dz. U. z 1924 r. Nr 68, poz. 655 )
 16. 16,0 16,1 16,2 16,3 16,4 16,5 Od 1 stycznia 1925 w nowo utworzonym powiecie kostopolskim ( Dz. U. z 1924 r. Nr 68, poz. 655 )
 17. Po zniesieniu statusu miejskiego włączony do wiejskiej gminy Bereźnica
 18. Po zniesieniu statusu miejskiego włączony do wiejskiej gminy Białozórka
 19. 19,0 19,1 19,2 W skorowidzu z 1923 roku Boremel jest wymieniony jako wieś, natomiast niejaka Michałówka (liczba mieszkańców 893) w gminie Boremel jest wyszczególniona jako miasteczko. Michałówki tej nie udało się zidentyfikować, natomiast późniejsze publikacje (np. Wołyński Dziennik Wojewódzki nr 1 z 4 stycznia 1936 ) wyliczają właśnie Boremel jako miasteczko, natomiast Michałówka w ogóle nie istnieje. Ponadto już w haśle ( Boremel w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich , Tom I (Aa – Dereneczna) z 1880 r.) Boremel figuruje jako miasteczko, przez co klasyfikacja Boremla/Michałówki w skorowidzu z 1923 roku jest niejasna.
 20. Po zniesieniu statusu miejskiego włączony do wiejskiej gminy Miedwieże
 21. W publikacji źródłowej błędnie podane jako Derażne, sprostowane w erracie
 22. Obecnie część wsi Żurawniki
 23. Liczba mieszkańców łącznie z folwarkiem Gródek
 24. 24,0 24,1 24,2 Gminę Gródek przekształcono w kolejnych latach w gminę Maniewicze (brak informacji o dacie)
 25. W publikacji źródłowej błędnie podane jako Horyngród, sprostowane w erracie
 26. Liczba mieszkańców łącznie z wsią Horyńgród
 27. Obecna nazwa Guliwka
 28. Gminę Gródek przekształcono w kolejnych latach w gminę Maniewicze (brak informacji o dacie); 1 kwietnia 1932 Hulewicze wyłączono z gminy Maniewicze i włączono je do gminy Powursk ( Dz. U. z 1932 r. Nr 17, poz. 107 )
 29. Obecna nazwa Iwanówka
 30. Gminę Nowy Dwór przekształcono w kolejnych latach w gminę Kupiczów (brak informacji o dacie)
 31. Następnie jako Katerburg, obecnie Kateryniwka
 32. 1 października 1933 roku Katrynburg (już jako Katerburg) wszedł w skład nowo utworzonej gminy Katerburg , której został siedzibą ( Dz. U. z 1933 r. Nr 67, poz. 504 )
 33. Liczba mieszkańców w gminie Poddębce podana łącznie z folwarkiem Kiwerce
 34. Kiwerce leżały na granicy dwóch gmin; spośród 824 mieszkańców miasteczka – 552 mieszkało w gminie Poddębce , a 272 w gminie Trościaniec ; 1 kwietnia 1930 roku Kiwerce weszły w skład nowo utworzonej gminy Kiwerce , której zostały siedzibą ( Dz. U. z 1930 r. Nr 21, poz. 181 )
 35. Po zniesieniu statusu miejskiego włączony do wiejskiej gminy Kołki
 36. 1 stycznia 1923 nadanie praw miejskich; miasto (gminę miejską) utworzono z gromady miasteczkowej Kostopol (pełniącej przejściowo funkcje gminy miejskiej) oraz z wsi Kostopol i kolonii Kostopol, wyłączonych z gminy Kostopol ( Dz. U. z 1922 r. Nr 82, poz. 733 )
 37. W publikacji źródłowej błędnie podane jako miasto, sprostowane w erracie
 38. 1 stycznia 1924 roku Łanowce weszły w skład nowo utworzonej gminy Łanowce , której zostały siedzibą ( Dz. U. z 1923 r. Nr 112, poz. 899 )
 39. Ustrój miejski miasteczka Łokacze winien być skasowany stosownie do art. 1 rozporządzenia z dn. 16 sierpnia 1919 r. (Dz.Ust.Z.C.Z.W. Nr. 13, poz. 112). Wykazano w dziale miast, ponieważ włączenie do gminy w chwili wydania publikacji (1923 rok) jeszcze nie nastąpiło
 40. Po zniesieniu statusu miejskiego włączony do wiejskiej gminy Chorów (Wg Wołyńskiego Dziennika Wojewódzkiego nr 1 z 4 stycznia 1936)
 41. Po zniesieniu statusu miejskiego włączony do wiejskiej gminy Maciejów
 42. Późniejsza nazwa to Międzyrzec Korecki
 43. Po zniesieniu statusu miejskiego włączony do wiejskiej gminy Międzyrzec
 44. Późniejsza nazwa to Międzyrzec Ostrogski
 45. 45,0 45,1 45,2 45,3 Od 1 stycznia 1925 w nowo utworzonym powiecie zdołbunowskim ( Dz. U. z 1924 r. Nr 68, poz. 655 )
 46. Liczba mieszkańców łącznie z folwarkiem Milanowicze
 47. Liczba mieszkańców łącznie z folwarkiem Murawica
 48. Obecnie część osiedla Młynów
 49. Oboczna nazwa Niesuchoiże, obecna nazwa Wola
 50. Od 1 stycznia 1925 w powiecie łuckim ( Dz. U. z 1924 r. Nr 68, poz. 655 )
 51. Oboczna nazwa Oździutycze
 52. Po zniesieniu statusu miejskiego włączony do wiejskiej gminy Poczajów
 53. Po zniesieniu statusu miejskiego włączony do wiejskiej gminy Poryck
 54. Od 1 stycznia 1925 w powiecie dubieńskim ( Dz. U. z 1924 r. Nr 68, poz. 655 )
 55. Prawa miejskie od 15 kwietnia 1927 podczas przynależności do woj. poleskiego ( Dz. U. z 1927 r. Nr 36, poz. 320 ); status gminy miejskiej od początku II RP
 56. Liczba mieszkańców łącznie z folwarkiem Sokul
 57. Po zniesieniu statusu miejskiego włączony do wiejskiej gminy Stepań
 58. Po zniesieniu statusu miejskiego włączony do wiejskiej gminy Szumsk
 59. Obecna nazwa Prywitne
 60. Liczba mieszkańców łącznie z wsią Świniuchy
 61. Inaczej Targowica Wołyńska
 62. Po zniesieniu statusu miejskiego włączony do wiejskiej gminy Torczyn
 63. Po zniesieniu statusu miejskiego włączony do wiejskiej gminy Tuczyn
 64. Po zniesieniu statusu miejskiego włączony do wiejskiej gminy Wiśniowiec
 65. Po zniesieniu statusu miejskiego włączony do wiejskiej gminy Włodzimierzec
 66. Następnie jako Wyszogródek
 67. Następnie jako gmina Wyszogródek
 68. Później jako Zofiówka i Trochimbrod


Inne hasła zawierające informacje o "Województwo wołyńskie (II Rzeczpospolita)":

Pęcice ...

Uznam ...

Czerwińsk ...

Stanisław Narutowicz ...

Strzebielino ...

Stanisław Konarski ...

Zygmunt III Waza ...

Maciej Słomczyński ...

Ford Madox Brown ...

Insurekcja kościuszkowska ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Województwo wołyńskie (II Rzeczpospolita)":

01 Znaki drogowe - znaki uzupełniające (plansza 3) ...

208 Walki o granice II Rzeczypospolitej (plansza 8) ...

211a Rzeczpospolita na arenie międzynarodowej w dwudziestoleciu międzywojennym (plansza 2) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie