Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Pobrzeże Koszalińskie

Pobrzeże Koszalińskie

Pobrzeże Koszalińskie

Megaregion Pozaalpejska Europa Środkowa
Prowincja Niż Środkowoeuropejski
Podprowincja Pobrzeża Południowobałtyckie
MakroregionPobrzeże Koszalińskie
Zajmowane
jednostki
administracyjne
Polska
woj. zachodniopomorskie
woj. pomorskie

Pobrzeże Koszalińskie ( 313.4 ) – makroregion w środkowej części Pobrzeży Południowobałtyckich , między doliną dolnej Parsęty na zachodzie a przylądkiem Rozewie na wschodzie; obejmuje pas nadmorski zwany Wybrzeżem Słowińskim (z licznymi jeziorami przybrzeżnymi) oraz równiny i wysoczyzny morenowe przecięte dolinami rzek ( Parsęty , Grabowej , Wieprzy , Słupi , Łupawy , Łeby ) i odcinkami pradolin; długość ok. 190 km, szerokość 25-30 km (tylko wzdłuż Parsęty do 60 km). Pobrzeże Koszalińskie jest oddzielone od przylegającego od południa Pojezierza Zachodniopomorskiego stopniem terenowym o wysokości 50-100 m. Region turystyczny, wypoczynkowy i uzdrowiskowy; liczne kąpieliska nadmorskie, m.in. Mielno , Darłowo oraz uzdrowiska: Kołobrzeg , Ustka , Łeba ; porty morskie, rybackie i żeglugi przybrzeżnej ( Kołobrzeg , Darłowo , Ustka , Łeba ); w rejonie jezior Gardno i Łebsko utworzono Słowiński Park Narodowy ; liczne rezerwaty przyrody. Ważniejsze miasta: Koszalin , Słupsk , Kołobrzeg , Lębork , Białogard .

W jego granicach wyróżnia się sześć mezoregionów :


Inne hasła zawierające informacje o "Pobrzeże Koszalińskie":

Uznam ...

Regionalizacja fizycznogeograficzna Polski Wzniesienia Szczecińskie 313.27 Wzgórza Bukowe 313.28 Równina Wełtyńska 313.31 Równina Pyrzycko-Stargardzka 313.32 Równina Nowogardzka 313.33 Równina Gryficka 313.4 Pobrzeże Koszalińskie 313.41 Wybrzeże Słowińskie 313.42 Równina Białogardzka 313.43 Równina Słupska 313.44 Wysoczyzna Damnicka 313.45 Wysoczyzna Żarnowiecka 313.46 ...

Kraina (Słowenia) ...

Pobrzeże Kaszubskie ...

Pobrzeże Gdańskie ...

Wybrzeże Słowińskie Wybrzeże SłowińskieMegaregion Pozaalpejska Europa Środkowa Prowincja Niż Środkowoeuropejski Podprowincja Pobrzeża Południowobałtyckie Makroregion Pobrzeże Koszalińskie MezoregionWybrzeże SłowińskieZajmowanejednostkiadministracyjne Polska woj. zachodniopomorskie woj. pomorskie Wybrzeże Słowińskie ( kaszb. Słowińsczé Ùbrzeżé) ( 313.41 ) - mezoregion ...

Wysoczyzna Damnicka Wysoczyzna DamnickaMegaregion Pozaalpejska Europa Środkowa Prowincja Niż Środkowoeuropejski Podprowincja Pobrzeża Południowobałtyckie Makroregion Pobrzeże Koszalińskie MezoregionWysoczyzna DamnickaZajmowanejednostkiadministracyjne Polska - woj. pomorskie Wysoczyzna Damnicka ( 313.44 ) - mezoregion fizycznogeograficzny w obrębie ...

Mierzeja Wiślana ...

Pradolina Redy-Łeby Pradolina Redy-ŁebyKrajobraz Pradoliny Redy-Łeby widziany z Kępy PuckiejMegaregion Pozaalpejska Europa Środkowa Prowincja Niż Środkowoeuropejski Podprowincja Pobrzeża Południowobałtyckie Makroregion Pobrzeże Koszalińskie MezoregionPradolina Redy-ŁebyZajmowanejednostkiadministracyjne Polska woj. pomorskie Pradolina Redy-Łeby ( kaszb. Pradolëzna Łebë-Redë) ( 313.46 ) - mezoregion fizycznogeograficzny ...

Wieprza Wipper) – rzeka Pobrzeża Bałtyckiego, płynie przez Pojezierze Bytowskie , Wysoczyznę Polanowską i Pobrzeże Koszalińskie . Ma długość 111,7 km. Dorzecze Wieprzy obejmuje obszar 2170 km².Wieprza ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Pobrzeże Koszalińskie":

203. Ukształtowanie powierzchni Polski (plansza 12) ...

236. Charakterystyka regionów geograficznych. Pobrzeże Kaszubskie (plansza 9) ...

236. Charakterystyka regionów geograficznych. Pobrzeże Kaszubskie (plansza 10) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie