Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Wojciech Kętrzyński

Wojciech Kętrzyński

pomnik Wojciecha Kętrzynskiego w Kętrzynie
Grób na cmentarzu Łyczakowskim

Wojciech Kętrzyński, Adalbert von Winkler (ur. 11 lipca 1838 w Giżycku (niem. Lötzen), zm. 15 stycznia 1918 we Lwowie ) – historyk, wieloletni dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie .

Spis treści

Biografia

Urodził się jako Adalbert von Winkler. Jego ojciec pochodził ze szlacheckiej rodziny, której nazwisko powstało od miejscowości Kętrzyno w powiecie wejherowskim. Dziadkowi Kętrzyńskiego dopisano przy nazwisku dodatek Winkler, a ojciec Wojciecha Kętrzyńskiego o imieniu Józef używał już tylko nazwiska Winkler. Matką Wojciecha Kętrzyńskiego była Eleonora z domu Raabe, która pochodziła z Nowej Wsi pod Iławą . Po śmierci ojca w 1846 , który był żandarmem w Giżycku, Kętrzyński w latach 1849 - 1853 przebywał w Poczdamie w szkole dla sierot po byłych wojskowych.

W latach 18531855 ukończył progimnazjum (w dwa lata pięcioletni kurs) w Lötzen (obecnie Giżycko ). Następnie w od 1855 w Gimnazjum w Rastenburgu (Rastembork, obecnie Kętrzyn ). W 1856 otrzymał list od siostry, z którego dowiedział się o polskim pochodzeniu i dawnym nazwisku rodowym Kętrzyński. Spowodowało to jego zainteresowanie polskością i naukę języka polskiego. W 1859 zdał egzamin maturalny i 13 października rozpoczął studia historyczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Albertyna w Królewcu .

W 1861 Kętrzyński przeprowadził urzędową zmianę imienia i nazwiska na – Wojciech Kętrzyński. W wakacje 1862 roku przebywał u swojej ciotki Jadwigi Krohnke w Warszawie. Później zaangażował się w działalność patriotyczną i miał swój udział w powstaniu styczniowym – organizował transport broni. W dniu 11 września 1863 został aresztowany we wsi Jaroty i uwięziony w Górnej Bramie w Olsztynie . Po początkowym uwolnieniu od zarzutów, aresztowano go ponownie 6 października i osadzono w więzieniu Moabit w Berlinie. Jego sprawa była później rozpatrywana w wielkim procesie Polaków w Berlinie . W czasie procesu został mu przedstawiony zarzut zdrady stanu. Ostatecznie od tego zarzutu został uniewinniony, ale 23 grudnia 1864 został skazany na rok więzienia w twierdzy kłodzkiej . W więzieniu przetłumaczył na łacinę swoją dysertację doktorską i poemat Wincentego Pola na niemiecki. Po wyjściu z więzienia w dniu 22 kwietnia 1866 r., udał się do Królewca na uniwersytet. Tam obronił 12 grudnia 1866 r. swoją rozprawę doktorską De bello a Boleslao Magno cum Henrico rege Germaniae gesto a 10021005 . Potem w różnych miejscach szukał pracy, ponieważ władze pruskie odmawiały mu zatrudnienia na terenach, gdzie mieszkali Polacy. W 1868 roku opublikował w "Gazecie Poznańskiej" pracę "O Mazurach". W latach 18681870 znalazł zatrudnienie jako bibliotekarz u J.K. Działyńskiego w Kórniku pod Poznaniem . Ostatecznie od 1873 zaczął pracować w Zakładzie im. Ossolińskich we Lwowie . Pracę tam podjął 1 czerwca 1870 jako sekretarz naukowy, od 1874 – kustosz i od 1 listopada 1876 – dyrektor. W 1882 roku opublikował dzieło "O ludności polskiej w Prusiech niegdyś krzyżackich".

Wojciech Kętrzyński zmarł 15 stycznia 1918 r. i został pochowany na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie . Część rodziny Wojciecha Kętrzyńskiego osiedliła się w Warszawie , a niektórzy z niej wyemigrowali do Kanady .

Pamięć Wojciecha Kętrzyńskiego uczczono, nadając w 1946 mazurskiemu miastu Rastembork nazwę Kętrzyn . Nazwiskiem jego nazwano wiele ulic, a także jego imię i nazwisko występuje w nazwach szkół oraz innych instytucji. Do najważniejszych z nich należy Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie , założony w 1963 . W latach 19691994 był patronem Centrum Szkolenia Specjalistów Artylerii i Radiotechniki (przemianowanego w 1992 na Centrum Szkolenia Specjalistów Wojsk Rakietowych) w Bemowie Piskim . Wbrew pozorom nazwa Kętrzyn została nadana omyłkowo, gdyż Kętrzyński urodził się w Giżycku i w wyniku zamieszania w papierach, Kętrzyn otrzymał nazwę od nazwiska Kętrzyński, natomiast Giżycko od Gizewiusza.

Dorobek

Wojciech Kętrzyński dał się poznać jako historyk, etnograf, polityk, publicysta i poeta. Wprowadził na grunt nauki polskiej problematykę prusko-mazurską. W pracach swoich opierał się na tysiącach, wcześniej nie publikowanych źródeł. Krytycznie odnosił się do zafałszowań historyków niemieckich. Pozytywnie ocenił prace Maxa Toeppena . Współpracował z Oskarem Kolbergiem , któremu przekazał zbiór pieśni mazurskich, uzupełniając zbiory Gustawa Gizewiusza . Kętrzyński współpracował z Henrykiem Sienkiewiczem , który pisząc "Potop" niewątpliwie korzystał z jego wiedzy.

Ważniejsze opracowania Wojciecha Kętrzyńskiego

  • w 1868  r. publikuje w "Dzienniku Poznańskim" artykuł "O Mazurach", który publikowany był też później w 1872  r. w wersji rozszerzonej. Była to jego pierwsza z publikacji przybliżających Mazury Polsce i Polskę Mazurom.
  • "Szkice Prus Wschodnich" zamieszczone w "Przewodniku Naukowym i Literackim", Lwów 1876 .
  • "Nazwy miejscowe polskie Prus Zachodnich, Wschodnich i Pomorza wraz z ich przezwiskami niemieckimi", Lwów 1879 .
  • "Gazeta polska z początku XVIII w.( Poczta Królewiecka 1718 - 1720 ) w "Przewodniku Naukowym i Literackim", Lwów 1880 .
  • Wiersze Wojciech Kętrzyński pisał po niemiecku w wieku młodzieńczym. Po wydaniu zbioru "Aus dem Liederbuch eines Germanisierten (1854-1862)" w 1883 r. zostały skonfiskowane przez władze pruskie i austriackie. (Znaczenie tych wierszy doceniła Armia Krajowa - niektóre z nich kolportowano w czasie II wojny światowej wśród żołnierzy niemieckich.)
  • "O ludności polskiej w Prusiech niegdyś krzyżackich" Lwów 1882 .
  • "O powołaniu Krzyżaków przez księcia Konrada" w "Kraju" wydawanym w Petersburgu 1903 .

Źródła opracowane przez W. Kętrzyńskiego

  • Około 70 tekstów średniowiecznych dokumentów opublikowanych tomach 3 -6 "Pomników dziejowych Polski".
  • 128 dokumentów z lat 1105 - 1399 wydrukowanych w "Kodeksie dyplomatycznym klasztoru tynieckiego".
  • Katalog rękopisów "Ossolineum" (trzy tomy - siedemset stron druku).

Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Wojciech Kętrzyński":

1972 ...

Nowa Polityka Ekonomiczna ...

Wojciech Brudzewski ...

1986 ...

Wojciech Bogusławski ...

Maciej Słomczyński ...

Torebka kłębuszka nerkowego ...

Ciałko nerkowe ...

Teatr Nasz ...

1977 ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Wojciech Kętrzyński":

208 Walki o granice II Rzeczypospolitej (plansza 10) ...

232 Kultura i nauka w latach 1945 ? 2003 (plansza 9) ...

016a. Polska Piastów (plansza 21) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie