Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Radosław Ostrowski

Radosław Ostrowski

Radosław Ostrowski, Radasłaŭ Astroŭski, biał. Радаслаў Астроўскі (ur. 6 listopada 1887 , wg kalendarza juliańskiego 25 października , w Zapolu w powiecie słuckim w Rosji , zm. 17 października 1976 r. w Benton Harbor w USA ) – białoruski publicysta i działacz narodowo-społeczny.

Uczył się w gimnazjum w Słucku , ale w 1907 r. został z niego wydalony za udział w działalności rewolucyjnej. W 1908 r. wstąpił na uniwersytet w Sankt Petersburgu na studia matematyczno-fizyczne. Przed ich ukończeniem został jednak w lutym 1911 r. aresztowany ponownie za działalność rewolucyjną. Przebywał w więzieniu w Petersburgu i Pskowie , po czym władze carskie nakazały mu osiedlenie się w Prużanie pod nadzorem policji. W 1913 r. uzyskał zgodę na dokończenie studiów na uniwersytecie w estońskim Tartu (Dorpat) . Następnie pracował jako nauczyciel w szkołach w Częstochowie i Mińsku . Okres I wojny światowej spędził w Rosji. Od 1915 r. wykładał w mińskim instytucie pedagogicznym, gdzie uzyskał tytuł profesora.

Po rewolucji lutowej 1917 r. wyjechał na ziemie białoruskie, zostając w Słucku komisarzem powiatowym Rządu Tymczasowego. W marcu tego roku wziął udział w Konferencji Organizacji i Partii Białorusi. We wrześniu był organizatorem gimnazjum białoruskiego w Słucku, gdzie nauczał i został pierwszym jego dyrektorem. Należał do Białoruskiej Socjalistycznej Hramady . Wydawał też pismo "Рoдны Край". W grudniu 1917 r. uczestniczył w Kongresie Wszechbiałoruskim w Mińsku, opowiadając się za niezależnym państwem białoruskim. W obliczu zbliżającej się armii bolszewickiej wyjechał na Naddnieprzańska Ukrainę , gdzie wstąpił do wojsk białych gen. Antona I. Denikina .

Po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej jesienią 1920 r., powrócił na ziemie białoruskie. W listopadzie-grudniu tego roku brał udział w antybolszewickim powstaniu słuckim . Po niepowodzeniu walk przeszedł wraz z resztkami wojsk białoruskich na terytorium Polski . Wznowił swoją aktywność polityczną wśród Białorusinów mieszkających we wschodniej Polsce. Został administratorem pomocy amerykańskiej. W latach 1924 - 1936 był dyrektorem gimnazjum białoruskiego w Wilnie . W lutym 1924 r. zainicjował powstanie pro-polskiego Polsko-Białoruskiego Towarzystwa, ale po jego rozpadzie jeszcze w tym samym roku nawiązał współpracę z nielegalną Komunistyczną Partią Zachodniej Białorusi , wstępując w 1926 r. w jej szeregi. Założył i stanął na czele nielegalnego komsomołu w swoim gimnazjum. W 1925 r. został zastępcą przewodniczącego Białoruskiej Włościańsko-Robotniczej Hromady . Należał też do kierownictwa Towarzystwa Szkoły Białoruskiej , Białoruskiego Towarzystwa Dobroczynności, Białoruskiego Towarzystwa Naukowego i był dyrektorem banku spółdzielczego w Wilnie, przez który przechodziły pieniądze na finansowanie Hromady. Po rozpoczęciu działań przeciw Hromadzie na pocz. 1927 r., Ostrowskiego aresztowano, a następnie wydalono do centralnej Polski .

W 1928 r. powrócił do działalności politycznej, reprezentując postawę lojalną wobec władz państwowych, dbając przy tym o interesy ludności białoruskiej. W 1929 r. był współzałożycielem Białoruskiego Zawodowego Związku Nauczycielskiego. W 1930 r. wszedł w skład prezydium Centralnego Związku Białoruskich Kulturalno-Oświatowych oraz Gospodarczych Organizacji i Instytucji (Centrasajuzu). W II poł. lat 30. publikował pod pseudonimem Эра liczne artykuły w białoruskich pismach, w tym w gazecie "Родны край". W 1936 r. został zmuszony do opuszczenia Wilna i zamieszkał w Łodzi .

Po ataku wojsk niemieckich na ZSRR 22 czerwca 1941 r., podjął współpracę z okupantami. Na pocz. września roku przyjechał do okupowanego Mińska, rozpoczynając organizowanie administracji białoruskiej. Stanął na czele tzw. Nebenbureau, które było lokalnym odpowiednikiem generalnego komisariatu. Już w październiku został jednak zdymisjonowany przez gauleitera Wilhelma Kube z powodu współpracy w okresie międzywojennym z komunistami , a następnie władzami polskimi. Później pełnił funkcje burmistrza w Briańsku , Smoleńsku i Mohylewie . Pod koniec grudnia 1943 r. został przewodniczącym Białoruskiej Centralnej Rady (BCR), która miała się stać zalążkiem zależnego od Niemiec rządu Białorusi. W lutym 1944 r. podpisał odezwę w sprawie utworzenia i mobilizacji do Białoruskiej Obrony Krajowej . Pod koniec czerwca tego roku współorganizował w Mińsku II kongres wszechbiałoruski , a po zakończeniu jego obrad wraz z kierownictwem BCR ewakuował się do Rzeszy.

Po zakończeniu II wojny światowej zamieszkał w zachodnich Niemczech . Rozpuścił Białoruską Centralną Radę. Na pocz. czerwca 1945 r. w obozie dla przesiedleńców w Ratyzbonie został członkiem Białoruskiego Komitetu Narodowego. 31 grudnia 1947 r. wydał odezwę w sprawie utworzenia Centralnego Przedstawicielstwa Białoruskiego. Działał jako reprezentant Białorusinów w kierownictwie Antybolszewickiego Bloku Narodów . W 1956 r. wyjechał do USA, gdzie kontynuował emigracyjną działalność polityczno-społeczną.

Linki zewnętrzne

Poprzednik
Prezydenci Białoruskiej Centralnej Rady
1943 - 1976
Następca
Nikandar Miadziejka


Inne hasła zawierające informacje o "Radosław Ostrowski":

1972 ...

Torebka kłębuszka nerkowego ...

1977 ...

Powiat gnieźnieński ...

Order Orła Białego ...

1969 ...

Maciej Gładysz ...

Edyta Bartosiewicz ...

Bitwa pod Kłuszynem ...

1979 ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Radosław Ostrowski":

48. Główne kierunki polskiej polityki zagranicznej (plansza 2) ...

231. Współczesny stan polskiego przemysłu (plansza 7) ...

Miejsce Polski w integrującej się Europie (plansza 13) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie