Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Wiktor II

Wiktor II

Wiktor II
Victor Secundus
Gebhard
Papież
Wiktor II
Data i miejsce urodzeniaok. 1018
Bawaria lub Szwabia
Data i miejsce śmierci28 lipca 1057
Arezzo
Wyznanie katolickie
Kościół rzymskokatolicki
Sakra biskupia 1042
Pontyfikat 13 kwietnia 1055

Wiktor II - papież w okresie od 13 kwietnia 1055 do 28 lipca 1057 .

Właściwie Gebhard, hrabia Calw, Tollenstein i Hirschbergu, ur. ok. 1018. Według danych, będących w posiadaniu Watykanu , Gebhard urodził się w Bawarii. Źródła niemieckie wymieniają natomiast Szwabię, jako miejsce jego narodzin. Jego rodzicami byli hrabia Hartwig i hrabina Baliza, był krewnym cesarza Henryka III . Jego wujem był biskup Ratyzbony Gebhard III.

W 1042 roku biskup Ratyzbony zaproponował, wówczas jeszcze królowi, Henrykowi kandydaturę Gebharda na urząd biskupa Eichstätt . Henryk początkowo się wahał, gdyż Gebhard miał jedynie 24 lata, lecz uległ namowom sędziwego arcybiskupa Bardo z Moguncji. Wybór okazał się trafny. Gebhard był dobrym biskupem i stronnikiem cesarza. Był wśród osób, które pojechały z nim na koronację do Rzymu w 1046 roku, brał udział w synodzie w Moguncji w październiku 1049 roku, któremu przewodniczył papież Leon IX . Gebhard był również obecny przy spotkaniach cesarza z papieżem w Ratyzbonie i Bambergu w 1053 roku. W tym czasie był już najbardziej wpływowym doradcą Henryka III. To właśnie za jego sprawą niemiecka armia, która w 1053 roku szła, by połączyć się z wojskami papieża Leona IX w wojnie przeciwko Normanom , została zawrócona. Później Gebhard, już jako papież, żałował, że doradził cesarzowi takie posunięcie. W tym samym 1053 roku Gebhard został, w imieniu trzyletniego Henryka IV , regentem Bawarii. Miał wówczas okazję, by udowodnić swoją lojalność, broniąc tronu Bawarii przed zakusami księcia Konrada, hrabiów z Scheyern oraz swojego własnego wuja, biskupa Gebharda z Ratyzbony.

Po śmierci Leona IX ( 19 kwietnia 1054 ) na dwór w Moguncji przybył we wrześniu 1054 roku, na czele rzymskiej legacji, kardynał Hildebrand . Posłowie prosili cesarza, by desygnował Gebharda na papieża. Henryk wyraził zgodę, lecz Gebhard odmówił przyjęcia godności. W marcu 1055 roku Gebhard uzależnił swą zgodę od zwrócenia Stolicy Apostolskiej wszystkich odebranych jej dóbr. 13 kwietnia 1055 roku Gebhard został formalnie obrany papieżem i przyjął imię Wiktor II.

Jako papież kontynuował walkę swojego poprzednika z symonią i konkubinatem wśród duchownych. Cieszył się poparciem cesarza, dlatego też uzyskał o wiele więcej, niż udało to się Leonowi IX. 4 czerwca 1055 roku Wiktor II zwołał synod we Florencji . Uczestniczył w nim sam cesarz oraz 120 biskupów. Synod potwierdził dawne dekrety przeciwko symonii, a nieprzestrzegający ich biskupi zostali usunięci ze stanowisk. Wiktor wysłał również list do króla Leónu (w Hiszpanii), Ferdynanda I , w którym groził mu ekskomuniką, jeśli ten nie uzna praw Henryka do cesarskiego tronu. Ferdynand spełnił żądania papieża.

W początkach 1056 roku Wiktor odesłał Hildebranda do Francji z zadaniem kontynuowania walki z symonią i konkubinatem. Ustanowił również dwóch legatów papieskich, arcybiskupów Raimbauda z Arles i Pontiusa z Aix , którzy mieli wspomagać Hildebranda w południowej Francji . Wezwany pilnie przez cesarza do Niemiec, przybył Wiktor do Goslar we wrześniu 1056 roku. Towarzyszył cesarzowi do Botfield, gdzie Henryk zmarł. Przed śmiercią cesarz potwierdził prawa sześcioletniego Henryka IV oraz ustanowił papieża regentem cesarstwa.

28 października odbył się pogrzeb Henryka III. Tego samego dnia papież dopilnował, by Henryk IV został koronowany na cesarza. Wiktor umacniał prawa Henryka do tronu, biorąc udział w obradach rady cesarskiej i pilnując, by możni byli posłuszni małoletniemu władcy.

W końcu papież przekazał regencję matce Henryka i powrócił w lutym 1057 roku do Rzymu. 14 czerwca powołał Fryderyka na stanowisko kardynała San Crisogono, zyskując w ten sposób przyjaźń jego brata, potężnego księcia Godefreya z Lorraine. Następnie udał się do Toskanii, gdzie rozsądzał spory. Zmarł tam 28 lipca .

Zgodnie z życzeniem papieża, jego szczątki wieziono do Eichstatt, gdzie miał zostać pochowany. Po drodze jednak mieszkańcy Rawenny odebrali przemocą ciało wiozącym je osobom i pochowali papieża w kościele Santa Maria Rotonda, gdzie spoczął obok Teodoryka Wielkiego , króla Ostrogotów .

Linki zewnętrzne


Poprzednik
św. Leon IX
Papież
Następca
Stefan IX


Inne hasła zawierające informacje o "Wiktor II":

Wiktor Sukiennicki ...

1777 ...

Ludwik XVIII ...

1852 ...

Cesarze rzymscy ...

1806 ...

1878 ...

1908 ...

Duma ...

1863 ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Wiktor II":

215a Działania zbrojne w latach 1941-1945 (plansza 12) ...

204 Kryzys europejskiej myśli demokratycznej (plansza 4) ...

139 Wiosna Ludów. Zjednoczenie Niemiec i Włoch (plansza 15) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie