Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Wielka piątka

Wielka piątka

Pięcioczynnikowy model osobowości (w skrócie PMO) autorstwa Paula Costy i Roberta McCrae zwany też „wielką piątką” (ang. Big Five) obejmuje następujące czynniki osobowości :

 • neurotyczność (vs stałość emocjonalna) – odzwierciedlającą przystosowanie emocjonalne versus emocjonalne niezrównoważenie; skłonność do przeżywania negatywnych emocji (strachu, zmieszania, gniewu, poczucia winy) oraz podatność na stres psychologiczny
 • ekstrawersję (vs introwersja ) – która odnosi się do jakości i ilości interakcji społecznych oraz poziomu aktywności, energii, a także zdolności do doświadczania pozytywnych emocji
 • otwartość na doświadczenie – wskazującą na tendencję do pozytywnego wartościowania doświadczeń życiowych, tolerancję na nowość i ciekawość poznawczą
 • ugodowość (vs antagonizm) – opisującą nastawienie do innych ludzi (pozytywne versus negatywne) przejawiające się w altruizmie versus antagonizmie
 • sumienność (vs nieukierunkowanie) – która oddaje stopień zorganizowania, wytrwałości i motywacji jednostki w działaniach zorientowanych na cel

Zakłada się, że wyróżnione czynniki:

 • istnieją realnie (i jako takie mają znaczenie w przystosowaniu jednostki do środowiska np. sumienność jest najlepszym wyznacznikiem jakości wykonywanej pracy zawodowej oraz osiągnięć akademickich, a także wiąże się z satysfakcją życiową)
 • są niezmienne
 • są uniwersalne (tj. niezależne od rasy, płci czy kultury)
 • są biologicznie uwarunkowane (charakteryzuje je wysoki stopień odziedziczalności)

Kwestionariusze osobowości

 • NEO-PI-R składa się z trzydziestu skal , z których po sześć przypada na każdy z pięciu czynników, dzięki czemu osobowość może być opisania tak na poziomie czynników pierwszego rzędu (odpowiednik 30 skal) jak i czynników drugiego rzędu, co odpowiada z kolei „wielkiej piątce” czynników oznaczanych symbolem NEOAC ( akronim angielskich nazw czynników: neuroticism, extraversion, openness [to experience], agreeableness i conscientiousness).

Struktura czynnikowa kwestionariusza wygląda zatem następująco:

neurotycznośćekstrawersjaotwartość na doświadczenieugodowośćsumienność
lęk towarzyskość wyobraźnia zaufanie kompetencje
agresywna wrogośćserdeczność estetyka prostolinijnośćskłonność do porządku
depresja asertywność uczucia altruizm obowiązkowość
impulsywność aktywność działanieustępliwośćdążenie do osiągnięć
nadwrażliwość poszukiwanie doznań ideeskromnośćsamodyscyplina
nieśmiałośćemocjonalność pozytywnawartościskłonność do rozczulania sięrozwaga

Kwestionariusz NEO-PI-R, choć precyzyjny, jest niezwykle czasochłonny (składa się bowiem z 240 pozycji), toteż w 1989 roku autorzy opracowali jego skróconą wersję tj.

 • NEO-FFI (NEO-Five Factor Inventory) składającą się z 60 pozycji (tj. po 12 pozycji na skalę).

Bibliografia

 • Anastasi, A. i Urbina, S. (1999) Testy psychologiczne. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • Beauval, A. (1999) Czynnikowe ujęcie osobowości (osobowość w świetle różnic indywidualnych). W: A. Gałdowa (red.) Klasyczne i współczesne koncepcje osobowości. Kraków: Wyd. UJ, ss.235-255
 • Strelau, J. (2000) Osobowość jako zespół cech. W: J.Strelau (red.) Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 2: Psychologia ogólna. Gdańsk: GWP, ss.525-560
 • Zawadzki, B., Strelau, J., Szczepaniak, P. i Śliwińska, M. (1998) Inwentarz osobowości NEI-FFI Costy i McCrae. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP


Inne hasła zawierające informacje o "Wielka piątka":

Odense ...

Autorytet ...

I wiek ...

Koszykówka ...

XVI wiek ...

1972 ...

Sejm grodzieński (1793) ...

1749 ...

1884 ...

Włosi ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Wielka piątka":

Pochwała przyjaźni i hartu ducha w opowiadaniu ˝Stary człowiek i morze˝ (plansza 14) ...

202 System wersalski. Europa po I Wojnie Światowej (plansza 12) ...

202 System wersalski. Europa po I Wojnie Światowej (plansza 6) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie