Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Wiatr słoneczny

Wiatr słoneczny

Deformacja słonecznego pola magnetycznego przez wiatr galaktyczny.

Wiatr słoneczny – strumień cząstek wypływających ze Słońca , składających się przede wszystkim z protonów i elektronów o dużej energii. Protony spokojnej fazy wiatru mają energię około 0,5 keV , zaś podczas rozbłysków rejestrowane są cząstki o energii do 1 GeV. Rozchodzą się one promieniście we wszystkich kierunkach. Badania sondy Ulysses wykazały, że w płaszczyźnie słonecznego równika prędkość wiatru jest średnio ponad dwukrotnie mniejsza, niż na szerokościach heliograficznych obszaru polarnego. Podczas szczytu aktywności słonecznej , gdy zanikają polarne dziury koronalne , prędkość wiatru emitowanego w kierunku bliskim osi obrotu Słońca zmniejsza się.

Ruch cząstek deformowany jest przez pole magnetyczne przede wszystkim samego Słońca oraz wiatr z pobliskich gwiazd, w wyniku czego nie jest zachowana symetria sferyczna wypływu (przestrzeń "wypełniana" wiatrem słonecznym nie jest kulą). Spiralny kształt linii pola magnetycznego Słońca powoduje, że wiatr słoneczny propaguje się z większą prędkością, niż wielkość składowej radialnej, a zasięg tej emisji ograniczony jest przez wiatr gwiazdowy innych gwiazd.

Wiatr słoneczny odkształca magnetosferę Ziemi, zaś obłoki plazmy emitowane podczas rozbłysków, będące formą zaburzenia np. gęstości i prędkości wiatru, powodują burze magnetyczne .

Spis treści

Właściwości wiatru słonecznego

Skład ilościowy jonów w wietrze słonecznym jest taki sam jak korony słonecznej .

W pobliżu Ziemi prędkość wiatru słonecznego waha się od 200 do 889 km/s, a wartość średnia wynosi 450 km/s. Wiatr słoneczny unosi ze Słońca materię w tempie 1×109 kg/s.

Zasięg wiatru

Na granicy heliosfery cząstki wiatru słonecznego oddziałują z cząstkami wiatru innych gwiazd, wytwarzając stacjonarną falę uderzeniową, jeżeli prędkość propagacji cząstek docierających z zewnątrz jest większa niż lokalna prędkość dźwięku. Obszar ten nazywany jest szokiem końcowym , otaczającym heliopauzę , którego istnienie zostało potwierdzone na początku lat 90. poprzez zarejestrowanie emisji w zakresie 2-3 kHz. Za heliopauzą ciśnienie wiatru od innych gwiazd przewyższa ciśnienie wiatru słonecznego, ale część cząstek może przedostawać się w obydwu kierunkach. Cząstki o bardzo dużych energiach są przyspieszane przez pole galaktyczne w zakresie energii innym, niż spokojnej fazy wiatru słonecznego czy gwiazdowego, nie zaburzanej przez rozbłyski.

Obszar między heliopauzą a łukową falą uderzeniową to tzw. płaszcz Układu Słonecznego . Jednoznaczne stwierdzenie, czy fala ta ogranicza heliosferę Słońca, czy taką sferę u pobliskiej gwiazdy, może być problematyczne.

Wpływ na pole magnetyczne Ziemi

Wiatr słoneczny deformuje dipolowy kształt pola magnetycznego Ziemi , które zyskuje warkocz w kierunku odsłonecznym.

Pogoda kosmiczna

Silna i szybka zmienność wiatru słonecznego powoduje znaczne zaburzenia w warunkach okołoziemskich. Przykładowo, poziom promieniowania jonizującego może ulegać zmianie o czynnik sto czy tysiąc, a zmienny kształt i położenie magnetopauzy może powodować okresowe narażenie satelitów geostacjonarnych na bombardowanie przez cząsteczki wiatru. To zjawisko jest ogólnie nazywane pogodą kosmiczną. Te warunki pogodowe istotnie zależą od fazy aktywności słonecznej , manifestującej się w zmiennej liczbie plam na Słońcu .

Zobacz też

Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Wiatr słoneczny":

Brno ...

Uznam ...

Kopiec Kościuszki ...

Pstrąg tęczowy ...

Sit skucina ...

Wierzba śląska ...

Regosole ...

Czeski Grzbiet ...

Jezioro Mikołajskie ...

Sporty wodne ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Wiatr słoneczny":

01 Znaki drogowe - znaki ostrzegawcze - część 2 (plansza 5) ...

Groza gór wysokich w poezji Kazimierza Przerwy - Tetmajera (plansza 20) ...

Groza gór wysokich w poezji Kazimierza Przerwy - Tetmajera (plansza 10) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie