Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Wiązanie kowalencyjne

Wiązanie kowalencyjne

Wiązanie kowalencyjne wodoru
Wiązanie kowalencyjne fluoru

Wiązanie kowalencyjne - rodzaj wiązania chemicznego . Istotą wiązania kowalencyjnego jest istnienie pary elektronów , które są współdzielone w porównywalnym stopniu przez oba atomy tworzące to wiązanie.

Spis treści

Klasyfikacja wiązań kowalencyjnych

Za wiązania kowalencyjne uważa się zwykle wiązania między dwoma atomami, w których współdzielone elektrony pochodzą (w sensie formalnym) od obu tworzących wiązanie atomów. Oznacza to, że zazwyczaj (tzn. w szkolnym kursie chemii) nie zalicza się do nich wiązań koordynacyjnych , w których współdzielone elektrony mogą formalnie pochodzić tylko od jednego atomu. Jednakże w chemii koordynacyjnej, wiązanie koordynacyjne uważane jest za rodzaj wiązania kowalencyjnego.

Wiązania kowalencyjne dzielimy na niespolaryzowane i spolaryzowane . Para elektronowa wiązania niespolaryzowanego należy w równym stopniu do obu atomów, natomiast w wiązaniu spolaryzowanym elektrony przesunięte są w kierunku jednego z atomów.

W klasyfikacji wiązań chemicznych wyróżnia czasem się wiązania atomowe, występujące między dwoma atomami tego samego pierwiastka , nie ma jednak powodu uważać je za istotnie różne od wiązań kowalencyjnych tworzonych przez atomy różnych pierwiastków. Wiązania atomowe są (w cząsteczkach dwuatomowych w energetycznych stanach podstawowych) zawsze niespolaryzowane.

Wiązania zaznaczane kreską we wzorach strukturalnych związków chemicznych oznaczają zwykle wiązania kowalencyjne w wąskim znaczeniu oraz atomowe. Wiązania koordynacyjne oznacza się albo strzałkami, skierowanymi w stronę akceptora elektronów, albo zwykłymi kreskami (zaznaczając, lub nie, donora i akceptora za pomocą odpowiednio, znaków "+" i "-").

Wg teorii orbitali molekularnych, współdzielone elektrony znajdują się na wspólnych orbitalach molekularnych , które powstają w wyniku nakładania się odpowiednich orbitali atomowych. Wszystkie elektrony na wszystkich orbitalach molekularnych tworzą tzw. chmurę elektronową , otaczającą oba połączone atomy. Ze względu na sposób nakładania się orbitali atomowych tworzących orbitale molekularne rozróżnia się wiązania σ i π . Wiązania σ powstają w wyniku czołowego nakładania się orbitali atomowych, zaś wiązania π w wyniku nakładania bocznego.

Wiązanie kowalencyjne czy jonowe?

Granica między wiązaniami kowalencyjnymi i jonowymi jest bardzo płynna. Z formalnego punktu widzenia, przyjmuje się, że wiązania kowalencyjne występują, gdy różnica między elektroujemnościami atomów wynosi nie więcej niż 1,7 w skali Paulinga . Jest to jednak granica bardzo umowna. Inne kryterium związane jest z odległością międzyatomową: wiązanie kowalencyjne jest wtedy, gdy odległość międzyatomowa jest mniejsza niż suma promieni van der Waalsa . Istnieją liczne przykłady związków chemicznych, w których formalnie powinny występować wiązania jonowe, ale w rzeczywistości mają one charakter kowalencyjny (np. we fluorowodorze ). Współcześnie o tym, czy dane wiązanie zaklasyfikować jako kowalencyjne, czy jonowe, decydują dokładne pomiary gęstości chmury elektronowej oraz odległości międzyatomowych, dokonywane zwykle metodą rentgenografii strukturalnej .

Przykłady występowania wiązania kowalencyjnego

Cząsteczki :

Kryształy :[1]

Przypisy

  1. Aldert van der Ziel: Podstawy fizyczne elektroniki ciała stałego. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne , 1980. ISBN 832042174. 

Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Wiązanie kowalencyjne":

Oddychanie komórkowe ...

Albumina ...

Rekultywacja jezior ...

Alkohole wiązanie jonowe , natomiast w alkoholach między grupą -OH, a atomem węgla występuje Wiązanie kowalencyjne . Nazwy systematyczneNazwy alkoholi tworzy się poprzez dodanie końcówki -ol z ...

Kościół św. Michała Archanioła i św. Stanisława Biskupa w Krakowie ...

Chemia ...

Wiązanie glikozydowe ...

Wiązanie O-glikozydowe ...

Oksytocyna ...

Narcyzm (psychologia) ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Wiązanie kowalencyjne":

102. Nieorganiczne i organiczne składniki komórki cz.2 (plansza 10) ...

Aldehydy i ketony (plansza 2) ...

Wiązania chemiczne (plansza 10) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie