Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Pył kosmiczny

Pył kosmiczny - materia wypełniająca przestrzeń kosmiczną złożona z cząstek o wielkości do 0,1 mm średnicy. Zależnie od jego lokalizacji astronomicznej można w nim wyróżnić m.in. pył międzygalaktyczny, pył międzygwiazdowy, pył okołoplanetarny, pył międzyplanetarny, chmury pyłowe wokół innych gwiazd, czy większość międzyplanetarnych składników pyłowych (tzw. międzyplanetarne obłoki pyłowe albo zespół pyłu zodiakalnego) złożonych w Układzie Słonecznym głównie z pyłu komet i pyłu planetoid, a w mniejszym stopniu z pyłu pasa Kuipera, pyłu międzygwiazdowego przechodzącego przez Układ Słoneczny oraz beta-meteoroid.

Pył kosmiczny był niegdyś utrapieniem astronomów, gdyż przesłaniał obiekty, które oni pragnęli obserwować. Kiedy rozwinięto techniki obserwacji w podczerwieni, zorientowano się, że cząstki pyłu kosmicznego stanowią znaczny i decydujący składnik procesów astrofizycznych. Pył może np. odpowiadać za utratę masy gwiazd, które zbliżają się do końca swego istnienia, odgrywać rolę we wczesnych etapach formowania się gwiazd, czy formować planety. W Układzie Słonecznym pył odgrywa główną rolę w powstawaniu zorzy polarnej, tworzeniu szprych pierścienia B Saturna, zewnętrznych rozproszonych pierścieni planetarnych wokół Jowisza, Saturna, Urana i Neptuna, akustycznego pierścienia pyłowego wokół Ziemi oraz tworzeniu komet.

Badanie pyłu kosmicznego stanowi problem wieloaspektowy, którym zajmują się liczne gałęzie nauki, m.in. fizyka (fizyka ciała stałego, teoria elektromagnetyczna, fizyka powierzchni, fizyka statystyczna, fizyka energii cieplnej), matematyka (teoria fraktali), chemia (reakcje chemiczne na powierzchniach ziarnistych) oraz wiele gałęzi astronomii i astrofizyki. Te odmienne dziedziny badań mogą by połączone przez następujące stwierdzenie: "cząstki pyłu kosmicznego ewoluują cyklicznie, chemicznie, fizycznie i dynamicznie". Obrót cząstkami pyłu pokazuje sposoby, w jaki sposób wszechświat utylizuje materiał w procesach podobnych do tych znanych ludziom, jak produkcja, przechowywanie, obróbka, zbieranie, spożywanie i pozbywanie się. Obserwacje i pomiary pyłu kosmicznego w różnych rejonach dają istotny wgląd w procesy utylizacji zachodzące we wszechświecie: w obłokach rozproszonego środowiska międzygwiazdowego, w obłokach molekularnych, w okołogwiazdowym pyle młodych obiektów gwiazdowych, a także w układach planetarnych takich jak nasz Układ Słoneczny, gdzie astronomowie uważają pył kosmiczny za stan "najbardziej zutylizowany".

Wykrywanie pyłu kosmicznego wskazuje na jeszcze jeden aspekt badań nad nim: pył zachowuje się jak fotony. Ponieważ pył kosmiczny jest wykrywany, ważne jest aby dowiedzieć się, jakie procesy decydują o tym, że te fotonopodobne obiekty (pył) docierają do detektora. Parametry takie jak: początkowy ruch cząstki, własności materii, obecność plazmy i pola magnetycznego wpływają na dotarcie cząstek pyłu do detektora. Nieznaczne tylko zmiany w obrębie tych parametrów mogą powodować znaczące zmiany w dynamicznym zachowaniu się pyłu kosmicznego. Na tej podstawie możemy dowiedzieć się, skąd pochodzi pył kosmiczny i jakie jest środowisko leżące między nim a jego detektorem.


Inne hasła zawierające informacje o "Pył kosmiczny":

1986 ...

Regosole ...

Sztuczny satelita ...

Łaska ...

Yijing ...

Lata 90. XX wieku ...

1979 ...

1980 ...

1964 ...

1971 ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Pył kosmiczny":

015. Wietrzenie i procesy denudacyjne (plansza 11) ...

Ameryka Północna - zagadnienia społeczno-gospodarcze (plansza 21) ...

Mieszaniny (plansza 7) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie