Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Nie znaleziono szukanej frazy! Poniżej znajduje się fraza najbardziej przypominająca szukaną.

Wójt

Wójt

Wójt ( niem. Vogt, łac. advocatus) – urzędnik , pełniący funkcję organu wykonawczego gminy obok burmistrza i prezydenta miasta , wykonujący uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.

Do zadań wójta należy w szczególności:

 • przygotowywanie projektów uchwał rady gminy
 • określanie sposobu wykonywania uchwał
 • gospodarowanie mieniem komunalnym
 • wykonywanie budżetu
 • zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

Wójt jest funkcjonariuszem publicznym , wybieranym od 2002 roku w wyborach powszechnych, jego kadencja rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji rady gminy lub wyboru go przez radę gminy i upływa z dniem upływu kadencji rady gminy. Wójta można odwołać poprzez referendum lokalne w trakcie trwania kadencji, do rozpisania którego potrzebny jest wniosek co najmniej 10% wyborców. Referendum jest ważne, gdy udział w nim weźmie nie mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu. W razie wygaśnięcia mandatu wójta przed upływem kadencji (np. w razie odmowy złożenia ślubowania, złożenia pisemnej rezygnacji, śmierci, odwołania z urzędu) funkcję wójta, do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego wójta, pełni osoba wyznaczona przez premiera .

Wójtem nie może być osoba nie będąca obywatelem Polski.

Historia

W okresie lokacji miast wójt był to dziedziczny urzędnik , stojący na czele miasta lub osady miejskiej lokowanej na prawie niemieckim . Był on lennikiem pana miasta, zobowiązanym do konnej służby wojskowej, i miał liczne dochodowe przywileje :

 • 1/6 czynszów
 • 1/3 kar sądownych
 • liczne parcele w mieście
 • zasiadał w ławie miejskiej
 • prawo posiadania jatek
 • inne

Na Warmii wójt krajowy był najwyższym urzędnikiem, wykonującym władzę świecką zabronioną władzy kościelnej prawem kanonicznym. W późniejszym okresie powstawania rad miejskich, urząd wójta wykupywało miasto.

W XIX wieku i do roku 1950 wójt był urzędnikiem pełniącym funkcje wykonawcze w gminie, a od roku 1990 do roku 2002 wójt był wybieranym przez radę przewodniczącym zarządu gminy i kierownikiem urzędu gminy.

Zobacz też


Inne hasła zawierające informacje o "Wójt":

Krótka rozprawa między trzema osobami, Panem, Wójtem a Plebanem Krótka rozprawa między trzema osobami, Panem, Wójtem, a Plebanem, którzy i swe i innych ludzi przygody wyczytają, a ...

Andrzej Frycz Modrzewski ...

Ślub nie tylko urzędnicy stanu cywilnego , ale także, w uzasadnionych przypadkach, inni urzędnicy: Wójt, burmistrz, upoważniony urzędnik konsulatu , w niektórych krajach również kapitan statku .Uroczysta forma ...

Pływanie m mot., 58,40 Paweł Korzeniowski , Debreczyn 2007 , 200 m dow., 1:44,05 Łukasz Wójt , Rijeka 2008 , 400 m zm., 4:05,13 Rekordziści świata Marek Petrusewicz , 100 m ...

Rumia Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej oraz Stowarzyszenie Turystyczne "Ziemia Wejherowska". Zarządzający Rumią1920-1933 Izydor Wysiecki, Wójt1933-1934 Hilary Jarzębiński, Wójt1934-1939 Hipolit Roszczynialski, Wójt1939-1943 Max Hils, komisarz urzędowy1943-1945 Paul ...

2006 ...

Stosunek pracy ...

Sanok ...

Gmina ...

Drohobycz znanej krakowskiej rodziny malarzy PochwalskichJan Mężyk – sekretarz króla Władysława Jagiełły , pierwszy Wójt drohobycki, starosta ruskiMieczysław Młotek – prezes Wojskowo-Cywilnego Klubu Sportowego "Junak" , pułkownik ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Wójt":

037 Społeczeństwo i gospodarka w Polsce dzielnicowej (plansza 13) imieniu wszystkich osadników zawierał umowę z właścicielem ziemi, następnie stawał się dziedzicznym Wójtem. W mieście istniała także ława sądowa, z czasem rada miejska odgrywała ...

20. Samorząd terytorialny w Polsce (plansza 8) pomocnicze gmin: sołectwa i dzielnice. W gminach władzę sprawują rada gminy oraz Wójt (burmistrz, prezydent). Gmina jest niezależna od administracji rządowej i posiada osobowość ...

20. Samorząd terytorialny w Polsce (plansza 7) województwa (marszałek) SAMORZĄD WOJEWÓDZKI Rada powiatu Zarząd powiatu (starosta) SAMORZĄD POWIATOWY Rada gminy Wójt (burmistrz, prezydent) SAMORZĄD GMINY ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie