Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Nie znaleziono szukanej frazy! Poniżej znajduje się fraza najbardziej przypominająca szukaną.

Węgiel-14

Węgiel-14

Węgiel-14 lub poprawniej 14C, to promieniotwórczy izotop węgla , odkryty 27 lutego 1940 roku przez Martina Kamena i Sama Rubena. Jądro atomowe 14C zawiera 6 protonów i 8 neutronów .

Węgiel-14 powstaje w górnych warstwach troposfery i w stratosferze w wyniku pochłonięcia neutronu przez atom azotu . Neutrony powstają w wyniku oddziaływania promieniowania kosmicznego z atomami atmosfery. Reakcja powstawania izotopu węgla-14:

\mathrm{n} + ^{14}_{7}\!\mathrm{N} \rightarrow ^{14}_{6}\!\mathrm{C} + ^{1}_{1}\!\mathrm{H}

Powstały węgiel jest utleniany do dwutlenku węgla , który wchodzi poprzez fotosyntezę do organicznego obiegu węgla w przyrodzie . Jego rozpad promieniotwórczy sprawia, że jego udział w tkankach w momencie ich powstawania jest największy, a z czasem maleje, ulegając rozpadowi beta i tworząc niepromieniotwórczy azot 14N, antyneutrino oraz elektron o średniej energii 0,156476 MeV, zgodnie z równaniem:

\mathrm{~^{14}_{6}C}\rightarrow\mathrm{~^{14}_{7}N}+ e^- + \bar{\nu}_e

Czas połowicznego rozpadu wynosi 5730 ± 40 lat.

Zawartość izotopu 14C w pozostałościach zawierających węgiel jest używana do szacowania wieku przedmiotów metodą datowania radiowęglowego . Jego naturalny udział względem pozostałych izotopów węgla to 0,00000000012%.

Zobacz też


Inne hasła zawierające informacje o "Węgiel-14":

Nowa Polityka Ekonomiczna ...

Związek organiczny ...

Oskrzeliki ...

Metamorfizm kontaktowy ...

Niecka śródsudecka ...

Węgiel ...

Układ ...

Kamczatka ...

Ziemia ...

Kopalnia odkrywkowa ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Węgiel-14":

010b. Rzym (plansza 18) ...

202. Historia geologiczna i budowa Polski. Rozmieszczenie zasobów mineralnych (plansza 11) ...

001. Paprotniki (plansza 21) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie